Crowe blogi
crowe123

Oleme osa rahvusvahelisest võrgustikust Crowe Global , mis on esindatud enam kui sajas riigis ning kuulub maailma kümne suurema raamatupidamisvõrgustiku hulka. Kuuluvus rahvusvahelisse ketti võimaldab meil pakkuda klientidele kvaliteetset abi, parimaid professionaalseid teadmisi ning oskusi eri riikides.


2010. aastal arutamiseks esitatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (International Accounting Standard, edaspidi – IAS) 17 „Rendid“ eelnõu on tekitanud maailma finantsringkondades suurt vastukaja. Võttes arvesse projekti kohta esitatud kriitilisi tähelepanekuid andis Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (International Accounting Standards Board, edaspidi – IASB) 2013. aasta mais välja standardi eelnõu uue redaktsiooni, mille kohta sai kommentaare esitada 2013. aasta 13. septembrini. Lähitulevikus võetakse uus standard vastu. Missuguseid rendiarvestuse nõudeid uus standard sätestab?

12. juunil 2013 sai Euroopa Parlamendis suure häälteenamusega heakskiidu uuenenud raamatupidamise direktiiv. Uuenduse peamine eesmärk oli väikeste ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja aruannete võrreldavus kogu liidu piires. Direktiiv annab liikmesriikidele aega kaks aastat, et jõustada direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

12. juunil 2013 sai Euroopa Parlamendis suure häälteenamusega heakskiidu uuenenud raamatupidamise direktiiv. Uuenduse peamine eesmärk oli väikeste ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja aruannete võrreldavus kogu liidu piires. Direktiiv annab liikmesriikidele aega kaks aastat, et jõustada direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

Teisipäev, 04 Juuni 2013 08:59

Müüdid IFRS-ide kohta
Crowe Global (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 04 Juuni 2013 08:59

Viimasel ajal on üha rohkem Eesti ettevõtteid hakanud aastaaruandeid koostama rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standards, IFRS) järgi või plaanivad lähemal ajal nende kasutamisele üle minna. Paljudele on standardite kasutamine eriti atraktiivne seoses võimalusega kajastada põhivara õiglases väärtuses. Samas ei aktsepteerita rahvusvahelisel tasandil vastuvaidlematult kaugeltki mitte kõiki nõudeid.

Neljapäev, 21 Veebruar 2013 11:22

IFRS või RTJ?
Crowe Global (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 21 Veebruar 2013 11:22

Vadim Donchevski mediumVadim Dontševski,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance

Oma juhendite (Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendid, edaspidi – RTJ) uuendamisega on Eesti Raamatupidamise Toimkond pannud paljud ettevõtjad valiku ette – kas juhinduda 2013. aasta finantsaruandluse koostamisel nendest printsiipidest, mida nad kasutasid 2012. aastal (ehk IFRSi tõlkeid mõningate eranditega) või minna üle surrogaadile, mis koosneb rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest väikestele ja keskmistele ettevõtetele (SME IFRS), nendest samadest rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) ja üksikutest eritõlgendustest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes