Õigus
Teisipäev, 10 Oktoober 2017 16:04

19. oktoobril annab Õigusapteek abi Mustamäel

Suure nõudluse tõttu õigusabi ja õigusteenuste järele korraldab Eesti Juristide Liit Kultuurikeskuses Kaja ( E.Vilde tee 118) 19.oktoobril kella 10-st – 14-ni Õigusapteegi.

Valitsussektori töötajate arv vähenes eelmisel aastal oluliselt kiirema tempoga kui Eesti tööealine elanikkond.
Ametiühingute keskliidu (EAKL) juhi Peep Petersoni hinnangul on realistlik miinumimpalk järgmiseks aastaks 500 eurot kuus; tööandjatega loodetakse kokkuleppele jõuda oktoobri jooksul.
Teisipäev, 10 Oktoober 2017 15:18

SEB käivitas Facebooki juturoboti

Koostöös ettevõttega Weps käivitas SEB oma esimese juturoboti. Roboti eesmärk on aidata panga kliente ISIC-kaardi tellimisel. Lähiajal on pangal kavas suurendada oma tehisabiliste hulka.
Eesti Konjunktuuriinstituut uuris alkoholiaktsiisi tõusu mõjusid Eesti alkoholiturule. Konjunktuuriinstituut prognoosib, et järgmisel aastal laekub riigieelarvesse ligi 80 miljonit eurot vähem alkoholiaktsiisi, kui rahandusministeerium planeerib ning juba sel aastal on, vaatamata järsule aktsiisitõusule, maksulaekumine absoluutnumbrites madalam kui varasematel aastatel.
Euroopa Liidu Nõukogu kiitis 10. oktoobril heaks uue süsteemi, mida hakatakse kasutama liikmesriikide vahel topeltmaksustamise alaste vaidluste lahendamiseks.
Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus on töötajatel diagnoositud tööst põhjustatud haigestumisi. Sihtkontrolli raames külastati 23 ettevõtet ning valikus oli enim tootmisettevõtteid.
Teisipäev, 10 Oktoober 2017 12:45

Töötukassa statistika septembris 2017

Septembrikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 28 863 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,5%.* Võrreldes eelmise kuuga septembris töötute arv mõnevõrra vähenes.
Kuigi kokkuvõttes septembrikuus registreeritud töötute arv vähenes, siis sarnaselt eelnevatele kuudele vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv võrreldes eelneva kuuga veidi suurenes. Septembri lõpu seisuga oli vähenenud töövõimega inimesi registreeritud töötute hulgas 8824 ehk 31%.
Teisipäev, 10 Oktoober 2017 12:29

Ekspordikasvu väljavaade on lähiajal hea

Eestis toodetud kaupade eksport kasvas augustis jooksevhindades aastases võrdluses 11%. Samas mõjutas seda mobiilsideseadmete tugev langus (-43%). Ilma mobiilsideseadmeteta oleks kaupade eksport kasvanud 22%.
Teisipäev, 10 Oktoober 2017 11:55

Viis soovitust läbirääkimiste pidamiseks

Ühel või teisel moel puutuvad läbirääkimistega kokku kõik inimesed: tööl, kodus, koolis, trennis, turul, poes jne. Järgnevalt annan viis soovitust, mida läbirääkimistel silmas pidada, saavutamaks olukorda, kus mõlemad pooled võidavad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes