tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Majandus ja äri
Sotsiaalhoolekande seadus tuleb viia vastavusse põhiseadusega, et hoolekandeasutuste elanikke koheldaks võrdselt kodus elavate eakatega, leiab riigikogu põhiseaduskomisjon.
Esmaspäev, 23 Oktoober 2017 16:46

Kes aitab lennureisijat?

Eestis ja mujal on jõudsalt hakanud kasvama ettevõtete hulk, kes pakuvad tarbijale tasulist teenust, mis sisaldab lennuvedajaga suhtlemist ning hüvitise taotlemist, mida kasutades tuleb reisijal loovutada kuni kolmandik hüvitisest. Seega tasub teada täpsemaid teenuse tingimusi ning teha teadlik valik, kas kasutada tasulist teenust või suhelda ise otse lennuvedaja ja tarbijakaitseametiga hüvitisest sentigi loovutamata.
Riigikogu majanduskomisjon toetas esmaspäevasel istungil Kredexi laenutagatiste suurendamist 134 miljoni euro võrra ning saatis eelnõu riigikogu täiskogule arutamiseks.
Esmaspäev, 23 Oktoober 2017 13:45

Eesti riigivõlg oli mullu Euroopa Liidu väikseim

Eurostati andmeil oli 2016. aastal Eesti valitsussektori võlg sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhtes 9,4 protsendiga Euroopa Liidu väikseim.
Transpordi ametiühingu (ETTA) teatel käituvad tööandjad riigihangetel vastutustundetult, võites hankeid mittejätkusuutliku hinnaga, mis seab ohtu järjepideva teenuse osutamise ja töörahu säilimise.
Esmaspäev, 23 Oktoober 2017 11:16

Kas tööampsu tegemisel sõlmitakse leping?

Viimasel ajal on mitmed minu tuttavad teinud ühe- või mitmepäevaseid tööampse. Kuna see on minu jaoks uus, kuid tundub huvitava võimalusena lisaraha teenimiseks, siis otsustasin ka proovida. Olen kuulnud, et sõlmitakse töövõtuleping. Ma ei ole varem selle lepingu alusel tööd teinud. Kas see erineb kuidagi töölepingust?

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKSL) alustab esmaspäeval õnnetusjuhtumi- ja elukindlustuse teavituskampaaniat, mis juhib tähelepanu kindlustuse vajalikkusele.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitas avaliku teabe seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, mille peaeesmärk on muuta avaliku sektori asutuste veebisaidid ja mobiilirakendused puudega inimeste jaoks juurdepääsetavamaks.
Keskkonnaministeerium tahab tõsta märkimisväärselt olmejäätmete ladestamise tasu ning kehtestada uue maksu prügi põletamisele; see tooks kaasa hinnatõusu inimestele, kes prügi ei sorteeri, kirjutab ERR.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes