Majandus ja äri
Reede, 01 September 2017 16:23

Uus seadus – kas lõks ettevõtjatele?

Füüsilistel isikutel avaneb ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse (ELMS) jõustudes võimalus muuta ettevõtluskonto kasutusele võtmisega maksude arvestamine ja tasumine automaatseks. Ettevõtluskonto kasutamisel on aga ka miinuseid, mida ettevõtja peab hoolikalt kaaluma: nimelt ei saa füüsilised isikud, kes osutavad teenust või võõrandavad kaupa, ettevõtluskontole laekunud summadelt ettevõtluse tarbeks tehtud kulutusi maha arvata. Ettevõtluskonto kasutamist võib pärssida ka maksumäärade erinevus ja ärisuhetes juriidiliste isikutega toimuv topeltmaksustamine.
Reede, 01 September 2017 14:51

Uus seadus – kas lõks ettevõtjatele?

Füüsilistel isikutel avaneb ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse (ELMS) jõustudes võimalus muuta ettevõtluskonto kasutusele võtmisega maksude arvestamine ja tasumine automaatseks. Ettevõtluskonto kasutamisel on aga ka miinuseid, mida ettevõtja peab hoolikalt kaaluma: nimelt ei saa füüsilised isikud, kes osutavad teenust või võõrandavad kaupa, ettevõtluskontole laekunud summadelt ettevõtluse tarbeks tehtud kulutusi maha arvata. Ettevõtluskonto kasutamist võib pärssida ka maksumäärade erinevus ja ärisuhetes juriidiliste isikutega toimuv topeltmaksustamine.
  • Maksete maht: 179 mln eurot (IV kv 2016)  /  124 mln eurot (I kv 2017)
  • Maksete arv: 904 tuhat (IV kv)  /  904 tuhat (I kv)
  • Kasum: 1,5 mln eurot (IV kv)  /  0,4 mln eurot (I kv)
  • Omakapitali tootlikkus: 12,3% (IV kv)  /  2,7% (I kv)
  • Omavahendite nõude kaetus: 565% (IV kv)  /  587% (I kv)

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2017. aasta esimeses kvartalis makseid 124 miljoni euro väärtuses, 31% vähem kui mullu viimases kvartalis. Maksete arv oli kolme viimase kvartali jooksul stabiilne. Keskmine
maksetehingu summa oli 137 eurot ehk 31% väiksem kui neljandas kvartalis.

Makseasutused teenisid esimeses kvartalis 0,4 miljonit eurot kasumit. Võrdluseks: eelmise aasta esimese kvartali lõpetasid makseasutused kahjumiga.

Esimese kvartali kasum jäi veidi alla kogu 2015. aasta kasumile ning ületas 2016. aasta kolme esimese kvartali kasumit. Müügitulu makseteenustelt moodustab umbes neljandiku kogu teenitud tulust.

Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus moodustas esimeses kvartalis 2,7%, olles aasta varem -1,4%.

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on hea: omavahendite nõue on täidetud pea kuuekordselt.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutuste huvi turule tulla püsib.
  • Mittepiisava maksete mahu ja vähese kasumlikkuse tõttu on mitmed makseasutused muutmas oma ärimudelit. Selle käigus teostatakse uute võimalike teenuste analüüse ja kaalutakse uute teenuste pakkumise alustamist.
  • Mitteresidentide segmendis tegutsevaid makseteenuste osutajaid ohustab enim rahapesurisk. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi peavad makseteenuste osutajad tuvastama, kes on nende kliendid ja milline on klientide majandustegevus, määratledes selliselt klientide riskiprofiili.

Finantsinspektsioon

Reede, 01 September 2017 12:38

Jaemüügi kasv juulis aeglustus

Jaekaubandusettevõtete müügimahud kasvasid juulis aeglasemalt kui juunis. Kuigi palga nominaalkasv püsib kiire, on suurema inflatsiooni tõttu reaalapalga kasv viimastes kvartalites oluliselt aeglustunud. Seetõttu ei ole ka eelnevate aastate kasvukiirus jaemüügis jätkunud. Samas eelistatakse rohkem igapäeva ostlemise suurendamisele kestvuskaupade soetamist, mida näitab kiirelt kasvav autode ja kinnisvara müük. Järgnevatel kuudel on oodata jaemüügi kasvu mõningast kiirenemist 2-5 protsendi vahemikku.
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kutsub tööandjaid üles ametiühingutega kokkuleppele jõudma ning nõustuma miinimumpalga tõstmisega.
Alates 1. septembrist saab töötukassa „Minu esimene töökoht Eestis“ teenuse raames pakkuda mitmesugust tuge tööandjatele, kes võtavad tööle või kelle juures juba töötab rahvusvahelise kaitse saaja ehk inimene, kellel on pagulase või täiendava kaitse seisund ja õigus Eestis töötada.
1. septembrist jõustus uus riigihangete seadus, mis langetab ehitustööde riigihanke piirmäära, tõstab lihthanke piirmäära ning loob alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele.
Tööstusettevõtted tootsid juulis 5 protsenti enam toodangut kui mullu juulis; toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes