tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Õigus
Esmaspäev, 04 September 2017 16:40

MKM plaanib Eesti Raudteed toetada 8 miljoni euroga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on teinud valitsusele ettepaneku toetada Rail Balticu ja teehoolduse arvelt Eesti Raudteed 8 miljoni euroga, selleks et säiliks infrastruktuuriettevõtte eelarvetasakaal.
SEB kliendibaasi uuring, mis korraldati augustis 2017 vanuses 6 kuni 19 eluaastat olevate koolilaste andmete alusel, näitasid viimaste aastate tugevamaid numbreid. Selgus, et laste digikassa abiga säästetud summad ületavad aastas 80 eurot. Pangakaardi kasutamise sagedus kuus kasvas aastaga 2,3 korra võrra, ulatudes 13,5 korrani kuus. Kusjuures kasutamissageduse erinevus 6- ja 19-aastase noore vahel praktiliselt puudub. Keskmise tehingu suuruseks kujunes veidi alla 10-eurone tehing ja võrreldes eelmise aastaga on samuti märgata tugevat kasvutrendi.
Esmaspäev, 04 September 2017 13:53

Eduka investeerimise viis põhitõde

Enne finantsturgudel alustamist tasub investoril endale selgeks teha põhitõed, mis aitavad vältida vigu, ootamatusi ja emotsionaalseid otsuseid. Edukaks investeerimiseks on need rusikareeglid äärmiselt olulised.

Olen ehitusettevõtja. Töötajate kukkumisohu vältimiseks olen nad varustanud turvarakmete ja kinnitussüsteemidega ning korraldanud nende kasutamiseks väljaõppe. Töötajad aga keelduvad viie meetri kõrgusel asuva seina viimistlemisest meetrilaiuselt vahelaelt ning nõuavad kukkumisohu vältimiseks kaitsepiirete paigaldamist. Kas töötajatel on õigus seda teha ning mida peaksin tööandjana olukorra lahendamiseks ette võtma?

Esmaspäev, 04 September 2017 10:11

Kas ehituses on ohtlik mull?

Eesti ehitusmahud kasvasid eelmise aastaga võrreldes tervelt veerandi võrra, teatas statistikaamet esmaspäeval. Eesti inimestele meenutab see uudis kohe eelmist majanduskriisi. Kas hirmudel on alust, vaeb Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Riigikontrolli hinnangul on Eesti riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige ehk aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Rahandusministeerium muudab septembri jooksul piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetme määruse nõuet nõnda, et kui investeeringu objekt asub riigi omandis, piisaks toetuse saamiseks riigivara valitseja maa kasutamise nõusolekust.
Swedbank muudab väärtpaberite hoidmise tingimusi. Muudatuste põhjustavad uuendused väärtpaberite registri pidamises - uus regulatsioon (Central Securities Depositories Regulation) ja uuele arveldussüsteemile üleminek (TARGET2-Securities).
Esmaspäev, 04 September 2017 09:01

Toimetulekutoetuse süsteem muutub paindlikumaks

Valitsus kiitis 31. augustil heaks sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega soovitakse teha toimetulekutoetuse süsteem senisest paindlikumaks ning suunata toetuse saajaid tööturule.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes