Audit

Ajakirja tellijate audiiti teemal küsimustele vastavad: Maire Otsus-Carpenter, Villems Donoway, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

 

Ettevõtte J tegevus on peatatud, inimesed koondatud ja omanikud soovivad seda müüa. Kui ettevõtte J emaettevõte K võtab tütre kohustused (laenud, intressivõlad jne) enda kanda, siis kuidas seda ettevõtte J bilansis kajastada?

Käibemaksuseaduse § 16 lg 21 p 2 kohaselt laenutehingute käivet käibemaksuga ei maksustata. See tähendab, et laenudelt saadud intressid on maksuvaba käive. Millal tekib intresside deklareerimiskohustus, kui intressid on saadud või kui intressid peavad olema välja makstud maksegraafiku järgi või lepingu alusel? Kui laenu väljastamine oli ühekordne, kas siis ettevõte peab saadud intressid deklareerima kui maksuvaba käibe?

Tegelen raamatupidamisega osaühingus, mis moodustati aktsiaseltsi jagunemise tulemusena. Jagunemiskava kohaselt anti osaühingule üle mitmed põhi- ja kinnisvaraobjektid, mida kajastan bilansis soetusmaksumuses. Kuidas need objektid arvele võtta? Kas pean osaühingu bilansis kajastama nende objektide soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi (andmed võtan aktsiaseltsi bilansist) või võtan need arvele lihtsalt jääkmaksumuses?

Ettevõte ostab Portugalist veini ja müüb selle Eestis edasi jaemüüjatele. Alkoholi hoitakse aktsiisilaos, kes maksab selle ise maksu- ja tolliametile ja edastab vastavalt toimingutele aktsiisinõude. Aktsiis arvestatakse pudeli omahinna sisse. Millistel kontodel peaks kajastama aktsiisiga seotud toiminguid? Kõne all olev ettevõtja ei ole registreeritud kaubasaaja alkoholi-, tubaka- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes ning aktsiis tasutakse aktsiisilaopidajale. Muid kohustusi ettevõttel aktsiisiga seoses ei ole.

Kui eelneval aastal olid aastaaruandes mõned saldod valesti (nt palgavõlg, sotsiaalmaksuvõlg jne), siis kuidas käib saldode korrigeerimine uue aasta aruannet esitades? Võimalusel sooviks konkreetset näidet.

Ettevõtte omandis on maatükk. Juhtkond plaanib ehitada hoone. Hoone esimesel korrusel asub autopesula. Autopesu teenustega hakkab ettevõte ise tegelema. Teistel korrustel on kontoriruumid väljarentimiseks. Hetkel on tellitud projekt arhitektuuribüroost. Projekti eest makstakse osadena. Kuidas kajastada bilansis ettemaksed projekti eest? Pesula ehitatakse hoone sisse, kuid seda võiks paigaldada ka ilma hooneta, lihtsalt maatükile. Kas sel juhul on tegemist põhivaraga? Autopesula eest on ka tehtud ettemaksed hankijale. Kuidas pärast ehitustööde lõpetamist kajastada ehitist, millest üks osa on üürile antud ja teist osa kasutatakse ettevõtte tegevuses?

Arvestan töötajale puhkusetasu eraldist seisuga 31.12.2015. Mitme päeva eest tuleb töötajale puhkusetasu eraldist arvestada, kui töötaja ei ole perioodil 01.01.2014–31.12.2015 ühtegi päeva põhipuhkust saanud (töötajal on õigus iga-aastasele põhipuhkusele kestusega 28 kalendripäeva)? Kas puhkusetasu eraldist arvestades tuleks eeldada, et töötaja reaalselt puhkab 2016. aastal ja selleks ajaks on juba 2014. aasta puhkusepäevad aegunud?

Osaühingus on aastaid teenitud kahjumit ja omanikud otsustasid teha sissemakse (omanik on Saksamaa ettevõte). Kas see rahaline sissemakse on võimalik panna kapitalireservi või muudesse sissemaksetesse või kuidas oleks kõige õigem seda raamatupidamises kajastada? Milline võimalus on ettevõttele kõige soodsam?

Mis väärtuses kajastatakse raamatupidamisarvestuses kauba (teenuse) maksumust, kui kauba (teenuse) müük toimub vautšeriportaalis? Üldiselt müüakse neis portaalides kaupu (teenuseid) omahinnast märgatavalt madalama hinnaga. Kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena, tekib küsimus, kuidas tuleks õigesti kajastada käibe summat ja käibemaksu.

Kuidas kajastada ettevõtte algbilanss, kui osakapitali ei ole sissemakset tehtud?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes