Audit

Ajakirja tellijate audiiti teemal küsimustele vastavad: Maire Otsus-Carpenter, Villems Donoway, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

 

Töölepingu seadus viitab puhkustasu arvestusel keskmise tasu arvestusele. Kas saab tasu arvestada ka muutumatu tasu alusel ehk lepingujärgse töötasu põhjal, kus päevatasu jääb samaks? Kas ettevõttes peab kasutusel olema ainult üks nendest valikutest või võib ka mõlemat kasutada?

Millal saab varade sihtfinantseerimisena saadud toetuse kanda tulusse? Näiteks kogu toetus saadakse kahe aasta jooksul. Kas esimesel aastal saadud toetuse võib kohe kanda tulusse või saab seda teha alles siis, kui kogu investeering on tehtud ja seega ka näiteks võimalikud projektile esitatud tingimused on täidetud?

Kas uue raamatupidamise seaduse järgi võib tütarettevõte (mis kuulub küll keskmise või suure konsolideerimisgrupi koosseisu) koostada ikkagi lühendatud aruandlusega aastaaruande, kuna tema eraldiseisvad näitajad jäävad väikeettevõtja kriteeriumide piiresse?

Kuidas oleks õige kajastada põhivara allahindlust kasumiaruandes ja bilansis? Kas põhivara kulum ja väärtuse allahindlus või muud ärikulud? Tegu on maaga, mille väärtus on tugevasti kahanenud. Seni on maa olnud põhivara kirje all, nüüd jääb see seisma (ei toimu ehitamist ega planeerita seal ehitada). Kas see tuleb kinnisvarainvesteeringute alla tõsta?

Iga kuu alguses esitab firma rentnikule arve äripinna rendi eest ilma käibemaksuta summas üle 1000 eurot. Pärast 10. kuupäeva esitatakse arve ka kommunaalteenuste eest (vesi, elekter, prügivedu) käibemaksuga. Kas mul tuleb mõlemad arved kajastada käibedeklaratsiooni lisas?

Firma juhtkond arutleb tütarettevõtte loomise võimalust. Mida peab silmas pidama raamatupidaja?

Eesti firmal on püsiv tegevus Sillamäe sadamas ja selleks oli töötajaga sõlmitud alaline tööleping. 2015. aastal vähenes oluliselt sadama kaubakäive. Töötaja viidi alalise töölepinguga üle teise firmasse (arvestades mittemaksustatava töötasu miinimummääraga), aga töölepingut me temaga ei lõpetanud, vaid vormistasime palgata puhkuse. Kui Sillamäel tööd jätkub, siis töötab see töötaja meie firma heaks. 2015. aastal töötas ta viis kuud, igas kuus 3–10 päeva. Kuidas arvutada sellise töötaja puhkusetasu?

Asutusel on projekti raames kavas korraldada näidendi esitlus. Esinevad tudengid, kes ei saa arvet esitada. Kui asutus tahab hüvitada esinejate sõidupiletid, siis kuidas seda vormistama peaks? Esinejad soovivad ka tasuta toitlustust. Kas asutus saab seda pakkuda?

Kas raamatupidamise sise-eeskiri peab olema allkirjastatud? Kui jah, siis kellel on õigus seda teha – kas ainult juhatuse liikmel või võib seda teha ka pearaamatupidaja?

Firma rendib sõiduautot eraisikult. Sõlmitud on rendileping. Makstakse renditasu ja eraisikult peetakse kinni tulumaksu. Kas firmal on õigus tasuda selle auto kohustuslikku liikluskindlustust rendiperioodil?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes