Audit

Ajakirja tellijate audiiti teemal küsimustele vastavad: Maire Otsus-Carpenter, Villems Donoway, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

 

Osaühing asutas välisriigis oma filiaali. Millised muudatused osaühingu raamatupidamises sellega kaasnevad? Kas kõik filiaali toimingud ja tehingud tuleb kajastada osaühingu raamatupidamises?

Meie ettevõte esitas äriregistrisse möödunud kuul majandusaasta aruande. Kasumi jaotamise otsust ega ettepanekut ei olnud, sest otsustasime kasumit mitte jaotada. Nüüd, kuu pärast aruande esitamist, on juhtkond otsustanud siiski kasumit jaotada. Kas me võime seda veel tänavu teha? Kui jah, siis mida peame selleks tegema? Kas sellega kaasneksid muudatused juba esitatud aastaaruandes?

Ettevõtte peamine tegevusala on mööblitootmine. Meie klient, kes samuti tegeleb mööblitootmisega, teostab osa oma tellimustest meie tootmises. Pakendit tarnib osaliselt seesama klient, osaliselt ostab meie ettevõte. Kes on sel juhul vastutav pakendi üle arvestuse pidamise ja aruandluse eest?

Meie firma sai hankijalt viivisarve tasumata arvete eest.  Arvel ei ole välja toodud käibemaksumäära. Kas tegu on käibemaksuvaba käibega? Kas viivisarvel oleva summa võib kanda samale kulukontole, millise kulu kohta viivis arvestati, nt postikulu? Või tuleb see kanda eraldi kulukontole nt "Makstud viivised hankijale" (kasumiaruandes kirjel "Muud ärikulud" ja rahavoogude aruandes kirjel  "Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha").

Vastab Olesja Timofejeva, auditijuht, Villems Donoway:

Meie firmal on garaažiühistus garaažiboks. Missugune dokument võib olla algdokumendiks, mille alusel saaksime teha regulaarseid makseid garaažiboksi eest? Ühistu esimees keeldub arveid väljastamast, põhjendades seda sellega, et see on tema jaoks lisatöö.

Vastab Olesja Timofejeva, auditijuht, Villems Donoway:

Ettevõttel on hoone, mille üht osa kasutab laona ise ja teist osa rendib välja. 2014. aastal seisis rendile antav hooneosa kuus kuud tühjana, sest rentnikke ei olnud. Kokku on renditulu aastas 7812 eurot ning kulu 9553 eurot (sealhulgas selle hoone amortisatsioon). Kuidas kajastada seda bilansis ja kasumiaruandes?

Vastab Maire Otsus- Carpenter, vandeaudiitor:

Tasusin kasutusrendi jääkväärtuse ja võtsin auto arvele põhivarana samas väärtuses. Auto oli mõeldud tütarfirmale, kes kasutatud aja eest kompenseeris meile kasutusrendiga seotud kulud. Nüüd soovin auto registreerida tütarfirma nimele ehk müüa. Kas auto hinnaks võib olla kasutusrendi jääkväärtus?

Vastab Olesja Timofejeva, audiitori abi, Villems Donoway:

Mis tähtajaks peab tegema pakendiregistrisse esitatavate andmete auditi?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Juhatuse liikmele kuulub kaks firmat A ja B. Pank esitas firmale B liisinguarve. Kui selle arve maksab firma A, kas see on erisoodustus? Või saab teha kande:
D Nõude firma B vastu
K Pank?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Missugused raamatupidamiskanded tuleb teha raamatupidamisarvestuses maksukohustuse kajastamisel ja selle täitmisel tööandja sõiduauto töötajale kasutada andmisel ehk siis erisoodustuse andmisel? Erisoodustus on 256 eurot, sõiduauto omatarbe käibemaksuga maksustatav väärtus on 213,33 eurot, käibemaks 42,67 eurot, tulumaks 68,05 eurot ja sotsiaalmaks 106,94 eurot.

Vastab Olesja Timofejeva, audiitori abi, Villems Donoway:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes