Audit

Ajakirja tellijate audiiti teemal küsimustele vastavad: Maire Otsus-Carpenter, Villems Donoway, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

 

Kas ettevõtte omanikud võivad eelmiste aastate jaotamata kasumist endale dividende välja maksta, kui nad ei ole 2011. aasta aruande «Kasumi jaotamise ettepanekus» sellest teatanud? Kui jah, siis kas tuleb registrile juba esitatud ettepanekut muuta?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Alates 2013. aastast ei ole enam sellist vara kategooriat nagu „Müügiootel vara“. Uues RTJ 13 kasutatakse siiski seda kategooriat varade ümberhindamise näites likvideerimisbilansi koostamisel. Kuidas tuleb õigesti varade ümberhindamise raamatupidamiskannet koostada?

Kas ma sain õigesti aru, et kirje „Müügiootel vara“ kehtib edasi likvideerimis- ja lõpparuande puhul ka 2013. aastal?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

Ettevõte soetas maatüki koos tootmishoonega, mis on bilansis kajastatud põhivarana. Tootmishoones tehakse remonti ehk hoonet ei kasutata veel tootmisel. Kas selle perioodi eest, mil käis renoveerimine, tuleb arvestada hoone amortisatsiooni?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Kuidas on õige kajastada bilansis ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid (ettevõte andis võlgniku kohtusse, kuid võlgnik on pankrotis)?

Vastab vandeaudiitor Donoway Assurance Darja Roos:

Ettevõte soetas maatüki koos tootmishoonega, mis on bilansis kajastatud põhivarana. Tootmishoones tehakse remonti ehk hoonet ei kasutata veel tootmisel. Kas selle perioodi eest, mil käis renoveerimine, tuleb arvestada hoone amortisatsiooni?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Saime 2011. aasta algul USA partnerilt kaupluse avamiseks põhivara. Sõlmisime lepingu viie aasta peale, et iga aasta saame ühe osa kohustusest maha kanda. Tegin selle kohta kande, et deebet põhivara ja kreedit pikajaline kohustus ning arvestasin, et siis iga aasta lõpus läheb osa juba tuluks (2011.aastal siis esimene osa). Minu küsimus on selline, et kuna 2012. aastal tulid uued RTJ-i muudatused, ka RTJ 12 puhul, et enne kohustuse lõppu ei kanta midagi tulusse, kas siis nüüd tuleb mul oma esimese aasta tulu kanne ära teha või on õige jätta see nii, nagu sai sisse võetud ja alles viie aasta pärast tulusse kanda. Kas mul tuleb olenemata tulu kandest ikkagi põhivara amortisatsiooni arvestada?


Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Kas 31. detsembri bilansis olevat võlgnevust töövõtjatele tuleb näidata brutosummas (arvestatud detsembrikuu töötasu, väljamakse jaanuaris) või netosummas (arvestatud detsembrikuu töötasu, sellest kinnipeetud maksud kajastada muu viitvõlana)?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Millisel bilansireal, kas lühi- või pikaajaliste nõuete osas ning kuidas oleks õige kajastada maksuametile makstud aktsiisilao tagatist? Tagatis muutub EMTA otsuse kohaselt, suureneb või väheneb (nt korra aastas), kuid mingi summa on seal alati.

Vastab Donoway Assurance’i vandeaudiitor Darja Roos:

Kas on õige, kui ettevõte kajastab vara, mida ei ole kasutusele võtnud ja mille summa on alla põhivara arvelevõtmise määra väheväärtusliku inventarina varude all. Kas 2011. aasta aruandesse tuleb sellisel juhul lisada uus rida?

Vastab Donoway Assurance audiitor Darja Roos:

Missugustel kasumiaruande kirjetel (skeem 2) kajastatakse erisoodustused ja nendelt arvestatud maksud (KM, TM, SM)? Kas on õige kajastada erisoodustuse kulud (näiteks 50% mobiiltelefoni arvest koos käibemaksuga) kirjel „Üldhaldus“ ning sellelt erisoodustuselt arvestatud maksud kirjel „Muud ärikulud“?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes