Audit

Ajakirja tellijate audiiti teemal küsimustele vastavad: Maire Otsus-Carpenter, Villems Donoway, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

 

Ettevõte sai võla katteks põhivara, mida ta pani kohe müüki ning bilansis kajastas seda müüki mineva põhivarana. Kas selle põhivara müügist saadud tulu tuleb kajastada netosummana või müügist saadud kogusummana?
Kas peab lisas “Tööjõukulude” real “Palgakulu” märkima ka “Puhkuste reservi”?

Pandiettevõte annab laenu pantide tagatisel.
 
Kas ma teen õigesti, kui: aasta lõpus vähendasin halvaks läinud laenude kontot pantide ulatuses? Kuluks on mahakantud laenud ja teine tuleb lattu. (Laenu anti 1000, panti saadi 1000, aasta lõpus kandsin laenu kuludesse. Siis vähendasin laenude kulu ja võtsin selle summa lattu üles)?
 
Kas need pandid on õigesti kirjeldatud, kui nad on müügiks ostetud kaupade all või peavad nad mujal olema?
 
Kui pandid on laos, siis nüüd kui 2011. aastal toimub müük, kuhu alla ma peaks selle kulu panema?
2010. aasta lõpus sai see kantud laenude kulu alla, siis samas summas vähendasin seda ja tekkis kaup lattu. Tundub, et siin on midagi valesti. 2010. aastal peaks ikkagi jääma kulu ja need pandid peaksid olema bilansis nullväärtusega, arvestust peetakse bilansiväliselt? Ja kui 2011 toimub müük, siis ainult tulu ja mingit kulu ei ole.

Kuidas kajastada raamatupidamises agendilepingut? Eesti ettevõte ekspordib kaupa. Raha kauba eest saab agendifirma kauba saamise riigis. Seejärel kantakse raha, kust arvestatakse maha agendifirma teenustasu Eesti ettevõtte kontole üle. Ekspordi realiseerimiskäive on 150 eurot. Raha laekus 150 – 50 = 100 eurot, sest agendilepingu tingimuste kohaselt peab agendifirma kinni teenustasu 50 eurot.
2010. aasta detsembris sai ettevõte pangalt euromünte summas 13 860 eurot. 31.12.2010. a seisuga kinnitas pank, et kontol on -13 860 eurot. 1.01.2011. a oli pank ettevõte arvelduskontolt võtnud 13 860 eurot. Kus kajastada seda võlgnevust pangale bilansis – kas real “Laenukohustused“ või real „Võlad ja ettemaksed“?
1) Kuidas tuleb korteriühistu bilansis kajastada saadud kommunaalarvete ja omanikele edasiesitatud arvete vahe? Kas see tuleb kajastada tulude ja kulude aruandes?
2) Kui suur on viga, kui korteriühistu saldeeris aastaaruandes kommunaalmaksete jäägid (summa 14 000 krooni) ning muid nõudeid omanike vastu (summa 23 000 krooni)?

Korteriühistu esitas kohtusse avalduse võlgniku vastu, kohus kohustas teda hüvitama korteriühistu kulud (jurist, notar – 10 000 krooni). Kuidas peaks seda toimingut kajastama raamatupidamises ning aastaaruandes? Kohtu otsus tuli novembris, kuid raha ei ole siiamaani saanud.


Korteriühistu 2009. aasta aruande tulemiaruandes seisab real aruandeaasta tulem 15 000 krooni, kuid bilansis on aruandeaasta tulemiks märgitud 0. Eelmine raamatupidaja ütles, et koosoleku otsuse alusel kandis ta need 15 000 krooni remondifondi ning selle pärast on bilansis 0. Kui õige see on?

Kas ettevõtte peab ise saatma pankadele saldo kinnitustaotlused, mida nõuab audiitor, või peab audiitor seda ise nõudma pankadelt ja tasuma pankadele selle eest tasu (tasu ei ole sugugi väike). Kas ei piisa saldode kinnitamiseks pdf väljavõtest, mida saab alati e-pangast välja trükkida või salvestada ja audiitorile saata?

Palun aidake nõuetekohaselt kajastada kõik järgneva juhtumi tulud ja kulud, kes ja kuidas vormistab käskkirja?
Eesti ettevõte A ostab teenuse mittetulundusettevõttelt W konkreetse projekti raames. Väljaspool projekti hüvitab ettevõte A teises riigis peetaval konverentsil osalemise kulud kütusekulude ja päevaraha osas ettevõtte W töötajale. Seejärel esitab ettevõte W arve tehtud kulutuste eest ettevõttele A; ettevõte A küsib lisaks arvele ka originaaldokumendid. Pärast raha laekumist hüvitab ettevõte W oma töötajale sõidukulud ja päevaraha.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes