Maksud

Ajakirja tellijate maksundus- ja maksuõigusteemalistele küsimustele vastavad: PricewaterhouseCoopers, Hansa Law Offices, KPMG Baltics ja Donoway Eesti.

Rubriigis "Vis-a-Vis: Küsimused-vastused" avaldatakse Eesti parimate nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu-, äri- ja tsiviilõiguse ning tööõiguse teemadel.

Kas kassaordereid on vaja või mitte? Tegemist on väikese ettevõttega, kus kõik laekumiste-väljaminekute koondid on pearaamatus kirjas.

Vastab Ivan Nikolajev, maksukonsultant, KPMG Baltics:

Ettevõttel on sõiduauato, mida ta müüa tahab. Kas sõiduautot müües on eraisikul vaja lisada käibemaks ja esitada arve? Kas on olemas valikuvõimalused – müüd käibemaksuga või ilma? Kas sõiduautot eraisikule müües ei teki tulumaksuriski?

Vastab Tanel Molok, jurist, advokaadibüroo SORAINEN:

Kui Eesti käibemaksukohustuslane ostab kaupa või teenust äriettevõttest väljastpoolt Euroopa Liitu (EL), kas siis peab arvestama pöördkäibemaksu? Kas summa tuleb deklareerida KMD real 7?

Vastab Tanel Molok, jurist, Advokaadibüroo SORAINEN:

Eesti ettevõte pole varem kunagi kokku puutunud välisklientidega, kuid nüüd on tekkinud Läti klient, kellega oleme kokku leppinud igakuise töö tegemises. Algse kokkuleppe kohaselt maksab klient minu (töö teostaja) isiklikule arveldusarvele. Mulle meenus, et rahvusvaheliste maksete eest võtab pank vahendustasu, samuti see, et ka maksudeklaratsioonis on olemas rida "rahvusvahelised laekumised". Kuidas vormistada asja minimaalsete kadudega?

Vastab Tanel Molok, jurist, advokaadibüroo SORAINEN:

Meie firmale osutas seadmete remonditeenust Läti firmale. Teenus osutati 24. aprillil, olemas on ka vastav akt. Arve väljastati 2. mail. Küsimusele, millal deklareeritakse teenuste käive, vastas Läti firma, et mais. Ma tegingi nii nagu Läti firma ehk deklareerisin pöördmaksustamist maikuu KMD-l. Kas tegin õigesti?

Vastab Tanel Molok, jurist, Advokaadibüroo SORAINEN:

Üks ja sama inimene on osanik kahes ettevõttes, üks ettevõte annab teisele laenu. Missuguse minimaalse aastaintressimäära peaks märkima lepingusse?

Vastab Ivo Vanasaun, Deloitte Advisory:

Meil on olemas kaks teenust: lastehoid, mis ei ole käibemaksuga maksustatav vastavalt käibemaksuseaduse § 16 lg 1 p-le 6, ning toitlustusteenus, mille käibemaksumäär on 20%, kui seda osutatakse 1. jaanuarist 2013. Me ei saa jagada sisendkäibemaksu, sest mõlemaid teenuseid osutatakse ühes ruumis ning rendi-, elektri-, vee- ning valvekulud on seotud mõlema teenusega. Kuidas arvutada õiget sisendkäibemaksu proportsiooni ning kas seda tuleb arvutada igakuiselt?

Vastab Liivo Juul, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

01.01.2013 muudeti arve rekvisiite ühendusesiseste tehingute kohta. Kas on vale, kui ikka lisatakse arvele kauba müügi puhul 2006/112 EU Art. 138, teenuse puhul 2006/112 EU Art. 196 ja kolmnurktehingu puhul 2006/112 EU Art. 141? Kui täpselt peab järgima neid rekvisiite? Nüüd peaks lisama viite Eesti käibemaksuseadusele. Kas on vale, kui ikkagi lisada direktiivid?

Vastab Annely Hindriks, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Kas isikliku sõiduauto kasutamise eest kulu hüvitamine omanikule on õigustatud, kui tegemist on kahe võrdse osanikuga, kui üks abikaasa on ainult poole omanik, juhatusse ei kuulu, küll aga abistab sõiduga?

Vastab Sigrid Polli, maksuspetsialist, Deloitte Advisory:

Ettevõtte juht, kes on ühtlasi ka ettevõtte omanik, hüvitab ettevõttele temaga seotud erisoodustused: trahvi kiiruseületamise ja auto parkimise eest. Kas on siin maksuriske?

Vastab Anneli Hindriks, maksukonsultant, Deloitte Advisory:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes