Reede, 10 Märts 2017 10:18

Üürnik võib kahju käsitleda tüüptingimusena

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, LEADELL Pilv Advokaadibüroo.
Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, LEADELL Pilv Advokaadibüroo. LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Kas lepingu lõpetamisega kaasneva kahju hüvitamist saaks käsitleda tüüptingimusena?

Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Riigikohus osundas lahendis nr 3-2-1-65-15, et äriruumi üürilepingu tingimuste tõlgendamisel eeldatakse lepingupartnerite võrdsust. See ei vähenda siiski üürniku võimalust vaidluse puhul taotleda üürilepingus sisalduva kahjuliku tingimuse käsitlemist tüüptingimusena.

Üldjuhul on üürileandja üürilepingu tingimused varem välja töötanud. Tavapäraselt sisaldab üürileping ka punkti, millega mõlemad pooled kinnitavad, et kõik tingimused on eraldi läbi räägitud ning vastavad poolte tegelikule tahtele. Seeläbi püüab üürileandja välistada üürniku võimaluse hiljem väita, et tegemist on tüüptingimustega.

Kui üürnik soovib mõne tingimuse osas läbirääkimisi alustada ning üürileandja keeldub, siis on üürnikul kaks võimalust. Ta

 •     võib jätta üürilepingu sõlmimata või
 •     proovida kohtuvaidluste raames hiljem tugineda väitele, et tegemist oli tüüptingimusega, mille sisu ta mõjutada ei saanud. Sellisel juhul peab üürnik tõendama, et üürileandja ei võimaldanud tegelikkuses konkreetse lepingutingimuse osas läbirääkimisi pidada.

Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et enne äriruumi üürilepingu sõlmimist tasub ettevõtjal põhjalikult tutvuda lepingutingimustega ja vajadusel rääkida üürileandjaga lepingu lõpetamist puudutavad sätted eraldi läbi. Sellega välditakse edaspidiseid üürilepingu ennetähtaegse lõpetamisega tekkida võivaid vaidlusi ja nendega seotud täiendavaid kulusid. Samuti on soovituslik lepingu lõpetamisel rääkida üürileandjaga läbi tema rakendatavate sanktsioonide maht (kahju hüvitiste suurused).

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Viimased vastused lugejate küsimustele õiguse teemal

Juristid ja advokaadid vastab lugejate küsimustele

 • Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus
  Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus

  Olen tööandja ning sain mitu kirja kohtutäiturilt, mis on seotud töötaja sissetuleku arestimisega. Sain ka sunniraha hoiatuse. Arestimisaktis on kirjas, et sissetulekut ei arestita, kui see on väiksem kui kuupalga alammäär. Aga kui see on kuupalga alammääraga võrdne? Kuidas ma pean tegutsema, kui töötaja saab miinimumpalka? Kas tohib kinni pidada kohtutäituri nõutud summasid?  Töötaja on rahvusvaheline autojuht ja saab ka päevaraha. Kas päevaraha loetakse ka sissetulekuks?

 • Mis tingimustel saab korteriühistu juhatus tagasi astuda?
  Mis tingimustel saab korteriühistu juhatus tagasi astuda? Korteriühistu juhatus tahab tagasi astuda, kuid üldkoosolek ei suuda leida uusi juhatuse liikmeid. Kas korteriühistu juhatusel on mingi võimalus enda kohustused lõpetada?
 • Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida ühistu juhatuselt näha ühistu dokumente?
  Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida ühistu juhatuselt näha ühistu dokumente?

  Kas korteriühistu liikmel on õigus küsida korteriühistu juhatuselt igakuiselt näha saabunud arveid ja pangaväljavõtet ning üldkoosoleku protokolle? Kui jah, siis kuidas peaks need avalikustama?

 • Hinnaerinevus tuleb maksustada
  Hinnaerinevus tuleb maksustada

  Ühel ja samal isikul on kaks ettevõtet. Ühel ettevõttel on soetatud maa ning omanik soovib selle maa ümber vormistada teisele talle kuuluvale ettevõttele. Kas ja millistel tingimustel on see lubatud?

 • Lepingu lõpetamiseks tuleb leida alus
  Lepingu lõpetamiseks tuleb leida alus

  Müüsime kliendile oma toote ‒ professionaalse väljaande aastatellimuse pluss kõik, mis sellega on seotud veebilehel (ligipääsud materjalidele, artiklitele ja teenustele, mida tavalugeja ei saa). Klient sai esimese numbri ja kõik paroolid. Nüüd ta tahab tellimusest loobuda. Kas tal on õigus seda teha?