Õigus

Ajakirja tellijate tööõiguse, tsiviilõiguse ja äriõiguse teemal küsimustele vastavad: Emirlin Consult ÕB, Tanel Melk & Partners Law Firm, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas töötamise registrisse tuleb kanda ka need firma omanikud, kes on samal ajal juhatuse liikmed, ja kui need omanikud said 2015. aastal vaid dividende? Juhatuse liikmena ei saanud nad aga mingit tasu.

Kas saan õigesti aru, et kui töötajal lõpeb tööleping, siis ravikindlustus kehtib veel kaks kuud pärast seda? Mis kuupäevast alates see kaks kuud jooksma hakkab? Kui ravikindlustus kehtib kaks kuud, siis mida tähendab haigekassa kodulehel olev tekst: „Ravikindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel (töötuskindlustushüvitise saajal 2 kuu möödumisel) riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Andmed haigekassasse kindlustuse lõppemise kohta edastab asutus, mille kaudu sotsiaalmaksu maksti“?

Kas seadusega on ette määratud tähtaeg äriühingu endisele omanikule dividendide sissenõudmisel? Dividendide väljamaksmise otsuse täitmise tähtaeg on näiteks viis aastat või seda ei ole üldse määratletud…

Korteriühistu raamatupidaja kandis ekslikult 823 eurot remonditööde eest ettevõttele Stalleri OÜ. Tegelikult pidi ta raha üle kandma sarnase nimega ettevõttele Stalleri Teenindus OÜ.

Selleks et ekslikult ülekantud raha tagasi saada, kirjutati järgmisel päeval Stalleri OÜ juhile avaldus, millele tuli vastus, et ettevõttele on välja kuulutatud pankrot ning tema pangakonto on blokeeritud. Pank keeldus samuti raha tagastamast. Korteriühistu esimees nõudis raha ülekandmist Stalleri Teenindus OÜ-le, kuna ettevõte pidi maksma palka töid teinud töötajatele.

Äriregistri andmetel on mõlema ettevõtte omanik üks ja sama isik. Sellest tulenevalt keeldus raamatupidaja raha uuesti üle kandmast seni, kuni raha tagastatakse või tehakse tasaarveldus. Kuid korteriühistu esimees jäi oma nõudmise juurde ja raamatupidaja kandis raha üle ka teisele ettevõttele. Inventuuriaktis sai märgitud, et raha kanti pankrotis ettevõttele ja seda ei ole võimalik tagasi saada. Korteriomanike üldkoosolekul otsustati kogu summa raamatupidaja palgast kinni pidada. Kas üldkoosolekul on õigus sellist otsust vastu võtta?

Vastab Tatjana Kalin, vandeadvokaat, õigusbüroo Emirlin Consult:

Ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on ruumide üürileandmine, annab vahetevahel oma rentnikele laenu. Kas sel ettevõttel tuleb taotleda laenuluba?

Vastab Silja Kichno, juriidiline assistent, advokaadibüroo LMP:

Kas eraparkla omanik võib trahvida ka invakohale parkimise eest, kuigi parkimise eest on kenasti tasutud?

Vastab Kaupo Kask, advokaat, Advokaadibüroo Biin ja Biin:

Paar nädalat tagasi sõitis lumesahk minu pargitud autole sisse. Auto kuulub OÜ-le. Kindlustusfirma (If Kindlustus) saatis mulle kirja, et nemad hüvitavad remondi maksumuse (1378 eur) ilma KM-ta. Mina, kannatanu, pean aga ära maksma käibemaksuga arve. Samas kui uue seaduse järgi on firmal õigus tagasi saada ainult 10% KM-st. Minu küsimus - kes hüvitab ülejäänu 10%? Olen küsinud siit ja sealt, aga ühest vastust pole saanud.

Vastab Kalju Hanni, advokaat, Heringson GLO

Ettevõtte peamine tegevusala on mööbli tootmine. Meie klient, kes samuti tegeleb mööbli tootmisega, teostab osa oma tellimustest meie tootmises. Pakendit tarnib osaliselt seesama klient, osaliselt ostab meie ettevõtte. Kes on sel juhul vastutav pakendi arvestusepidamise ja aruandluse eest?

Vastab Indrek Kukk, advokaat, Heringson GLO:

Kuidas sõlmida lisatööde kokkulepped ja eelarve muudatused töövõtulepingus?

Vastab Aivar Pilv Advokaadibüroo advokaat Marko Pikani:

Kas juhatuse liikmel on õigus saada tasustatud puhkust?

Vastab Tanel Melk, partner/nõunik, Advokaadibüroo LMP:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes