Õigus

Ajakirja tellijate tööõiguse, tsiviilõiguse ja äriõiguse teemal küsimustele vastavad: Emirlin Consult ÕB, Tanel Melk & Partners Law Firm, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Meie korteriühistus on selliseid korteriomanikke, kel on mitu autot ja mõned neist omanikest kuuluvad ka korteriühistu juhatusse. Parkimisplatsi maa ei kuulu korteriühistule. Kas üldkoosolek ja juhatus võivad kohustada mind parkima autot kindlaksmääratud kohale, mis mulle ei sobi, andes samal ajal paremad kohad korteriomanikele, kel on mitu autot? Kas ei ole rikutud minu kui korteriomaniku õigusi? Mida saab ette võtta, kui otsus ei tule koosolekul minu kasuks?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Ilusalongi võetakse tööle massööre. Kas oleks võimalik sõlmida nendega töövõtu- või käsunduslepingut? Töötajad saavad tasu vastavalt tehtud töö mahule (nt üks massaaž – 10 eurot). Massöörid ei ole FIE-d. Samas nende palk ei pruugi tulla 290 eurot kuus, mis on sotsiaalmaksu kuumäär ja ei tahaks nende eest 95,70 eurot sotsiaalmaksu maksta. Või ikkagi jääb ainult töölepingu võimalus?

Vastab Grete Lüüs, vanemjurist, Tanel Melk & Partners Law Firm:

Kas korteriühistu (edaspidi - KÜ) esimees võib võtta laenu KÜ kassast? Kui jah, siis kuidas tuleb see laen vormistada?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: «VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on p.2.9. tasutud ettemaks jääb Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa).» Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: "VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel jääb p.2.9. tasutud ettemaks Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa)." Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Meie korteriühistus on kaks korterit, kus elavad niinimetatud probleemsed elanikud, kes ei esita veemõõtjate näite ning ei lase oma korteritesse korteriühistu komisjoni liikmeid, kelle kohustuseks on veemõõtjate näitude kontrollimine (kuna elamus ei ühti elanike poolt esitatavad veetarbimist kajastavad andmed ja elamu üldine veekulu). Kui ühes nimetatud korteritest juhtus avarii, mille tulemusena uputati kaht alumist korrust, avasid probleemsete korterite omanikud lõpuks neile kuuluvate korterite uksed (mida nad tegid alles pärast seda, kui neile lubati välja kutsuda politsei ning murda korteriuksed maha), karjumise ning solvangute saatel. Milliseid mõjutusvahendeid võib korteriühistu nimetatud isikute suhtes rakendada? Tavaliste üürivõlglaste puhul on asi selge – korteriühistu juhatus võib pöörduda inkassoteenust osutavate firmade poole. Mida võib aga käesoleval juhul ette võtta?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, PhD, Emirlin Consult:

Kas selline tööleping, kus töötaja töötasuks on määratud 3,70 eurot tunnis, on korrektne? Töötaja töötab kuni 40 tundi nädalas ja tundide kokkuvõtted tehakse iga kuu lõpus. Arvestatakse ka töötajale tulumaksuvaba miinimumi. Praegu tuleb nii välja, et kui mõlemale poolele sobib, töötab töötaja mõnel kuul ainult kaks tundi ja mõnel kuul 40 tundi nädalas. Kas kõik on õige?

Vastab Liina Põldma, Tanel Melk & Partners Law Firm jurist:

Kas töölepingus on vaja märkida just brutotöötasu suurust? Kui see on tõepoolest nii, siis millises töölepingu seaduse paragrahvis saaksin leida vastavat nõuet?

Vastab Anastassia Stalmeister, Tanel Melk & Partners Law Firm vanemjurist:

Korteriomanik (OÜ) andis oma korteri üürile. KÜ esitatavatel arvetel olid märgitud nii üürnik (üürilepingu alusel), kui ka omanik. Üürnik ei tasunud KÜ-le arveid ning tekkis suur võlg. Pärast üürilepingu lõpetamist müüs omanik korteri teisele firmale. Kas eelmise omaniku/üürniku võlg läheb üle uuele korteriomanikule? Kellelt peab KÜ nõudma kommunaal- ja majandamiskulude eest esitatud arvete tasumist?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Ettevõte tegutseb 2011. aasta novembrist, osa töötajaid asus tööle kohe novembris, osa 2012. aasta jooksul. Juulis võtsid nad kõik 14 päeva puhkust. Nüüd nad nõuavad, et enne aasta lõppu peavad nad saama ülejäänud kasutamata jäänud puhkusepäevad. Mina ei saa aru, missugused puhkusepäevad neil on veel saamata ja kas tööandja peab võimaldama neile need päevad ning kuidas jääb puhkusega järgmisel aastal. Järgmisest aastast on ettevõttes kollektiivpuhkus juulis.

Vastab Anastassia Stalmeister, Tanel Melk & Partners Law Firm vanemjurist:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes