Õigus

Ajakirja tellijate tööõiguse, tsiviilõiguse ja äriõiguse teemal küsimustele vastavad: Emirlin Consult ÕB, Tanel Melk & Partners Law Firm, Crowe Horwath

Rubriigis ''Vis-a-Vis: Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Tööandja tasub töötaja liikmemaksu, mis on seotud tööga. Näiteks raamatupidaja eest raamatupidajate ühingu liikmemaks, teadusasutuse teaduri liikmemaks vastava valdkonna ühingus, arstide liikmemaks arstide liidus jne. Alates 01.01.2012 tööga seotud tasemekoolitus ei ole erisoodustus, kas sama tõlgendust võib kasutada 2012 ka liikmemaksude tasumisel?

Vastab MTA spetsialist Regina:

On olemas kauba müüja, ostja ja vahendaja. Vahendaja tahab sõlmida lepingut protsenditasu saamiseks müüjalt ja ostjalt sooritatud tehingute pealt. Missugused dokumendid on vaja vormistada (leping, notar vms), kui vahendajaks on füüsiline või juriidiline isik?
Vastab jurist Emirlin Consult ÕB, PhD Tatjana Kalin:

Maja 25 korteri omanikel on autod, kusjuures mõnel on kaks autot. Kuid maja juures on ainult 17 parkimiskohta. Kas korteriühistu üldkoosolekul on õigus anda iga korteri kohta üks parkimiskoht?


Vastab jurist OÜ Emirlin Consult ÕB, PhD Tatjana Kalin:

Missuguse seadusega on reguleeritud häälte lugemine korteriühistu koosolekul? Kas ma sain õigesti aru, et kui 21 koosolekul osalejast hääletas teatud otsuse poolt 10 osalejat, vastu oli üheksa ning erapooletuks jäi kaks osalejat ja kuna otsus võetakse vastu häälteenamusega (21/2=10,5), siis antud juhul oleks otsus vastu võetud, kui otsuse poolt oleks hääletanud 11 inimest?

Vastab OÜ Emirlin Consult ÕB jurist, PhD Tatjana Kalin:

Töötaja oli tööle võetud 1,5 kuuks.Juhataja palus maksta välja töötasu ning kasutamata puhkusepäevad. Kas tõesti peab arvutama ka puhkusetasu?

Vastavad Exprt2Exprert spetsialistid:

Töötajal on eelmistest perioodidest kasutamata (ja aegumata) puhkust 20 päeva, lisaks on tal 2012 aasta eest saada 28 päeva puhkust. Kokku 48 päeva.
1) Kas 2012 puhkuste ajakavasse peab märkima kõik saadaolevad puhkuse päevad? 2) Kui ei pea ja märgitakse näiteks töötaja soovil 35 päeva, siis kas töötajal on õigus hiljem nõuda rohkem puhkust, kui ajakavas kirjas?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Meie töötajal on laps vanuses kuni 14 aastat. Töötaja tahab võtta kolm päeva puhkust (TLS-i § 63). Mis dokumente tuleb meil vormistada, kuidas arvutada välja puhkusetasu? §-is 66 on sätestatud, et riik hüvitab kõik puhkusetasud. Kuhu tuleb selleks pöörduda ja mida tuleb teha (täita vorme, avaldusi jne)?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Üks meie ettevõtte töötaja viibis pikka aega haiguslehel. Tema eemaloleku ajaks võeti tööle teine inimene tähtajalise töölepinguga. Üsna pea selgus, et uus töötaja saab tööülesannetega paremini ja kiiremini hakkama kui endine. Muu hulgas osutus asendustöötaja ka kergemini õpetatavaks. Kas on võimalik lõpetada vana töötajaga tööleping, rikkumata tööseadusandlust (põhjus on ilmne – ühe ja sama töötasu eest teeb üks töötaja ränka tööd ja teine kipub looderdama)?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Kuulsin, et korteriühistu kirjalikul hääletamisel on vajalik, et kõik korteriühistu liikmed võtaksid sellest osa, kuid seadusest vastavat sätet leida ei õnnestunud. Millises paragrahvis on juttu kirjalikust hääletamisest?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

 

Töötaja asus tööle 1. septembril 2009. Aastal 2010 kasutas ta kogu oma 2010. aasta põhipuhkuse ära. 2011. aastal kasutas ta samuti kogu oma põhipuhkuse ära ning alates 10. septembrist lõpetas töölepingu. Kui töötaja ei kasutanud 2009. aasta puhkust 2010. aastal, kas võib seda lugeda aegunuks? Kavatsen nõuda enam saadud puhkusetasu tagasimaksmist. On see õige?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes