Esmaspäev, 01 Oktoober 2018 12:01

Kuidas motiveerida töötajaid tööohutusnõudeid täitma? Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Anneli Lepik, nõustamisjurist
Anneli Lepik, nõustamisjurist Tööinspektsioon
Meie tootmisettevõttes on pidevalt probleem, et töötajad ei täida korrektselt tööohutusnõudeid. Arutame just, kuidas töötajaid motiveerida, kas on põhjendatud lisatasu maksmine? Kas see motiveeriks töötajaid tööohutusnõudeid senisest enam järgima?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik: Tööandja suhtumine tööohutusse on väga oluline. Tähtis on, et neid teemasid käsitletaks juhtkonna nõupidamistel, selgitataks välja ohtlikud olukorrad, leitaks lahendusi ja rakendataks turvalisi praktikaid. See saadab olulise sõnumi ka töötajatele – ohutu töötamine on osa meie ettevõtte kultuurist.
 
Igasugune motiveerimine annab töötajaile energiat ja tõstab töö tulemuslikkust. Suurimaks motivaatoriks siinkohal on, et ohutusnõudeid järgides hoiab töötaja enda ja oma kolleegide elu ja tervist. Tööandja peab alustama töötajate väljaõppest ja juhendamisest, kehtivate ohutusjuhendite tutvustamisest ja seejärel töötajaid tunnustama ja toetama tööohutusnõuete korrektse täitmise eest.
 
Kui tööandja on otsustanud maksta lisatasu, tuleb silmas pidada, et töölepingu seaduse  kohaselt peab töölepingu kirjalik dokument sisaldama töö eest makstavat tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstavat tasu, töötasu arvutamise viisi, maksmise korda ning sissenõutavaks muutumise aega (palgapäev). Teisisõnu tähendab see, et töötasu suurus ja selle erinevad osad peavad olema sõnastatud selgelt ja mõlemale poolele arusaadavalt kirjeldatud ning kokku lepitud. Kui töötaja töötasu koosneb erinevatest osadest, näiteks lisatasudest, peab olema üheselt selge, millist lisatasu ja milliste ülesannete (nõuete) täitmise eest makstakse.  Kokkulepete hilisem muutmine võib osutuda keerukaks.
 
Näite saab tuua riigikohtu lahendist, mis ütleb, et tööandja (k.a ühepoolselt) kinnitatud tulemustasu maksmise juhend on tööandja kehtiva palgakorralduse osa ja see muutub töölepingu osaks, mida tööandja ühepoolselt muuta ei saa. Seega juhul, kui lisatasu on kokku lepitud konkreetse ülesande (nõuete) täitmise eest, on töötajal kokkulepitud nõuete täitmise korral õigus lisatasu ka nõuda ja vastupidi: kui kokkulepitud nõudeid ei täideta, siis vastavat lisatasu maksta ei tule.
 
Tööandjad on sageli mures, kuidas kutsuda korrale neid töötajaid, kes tahtlikult või hooletusest eiravad tööohutusnõudeid töökohal. Tuleva aasta 1. jaanuarist jõustuv uus töötervishoiu ja tööohutuse seadus annab töötajale ja tööandjale võimaluse leppida kokku leppetrahvi rakendamises töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Aeg näitab, kui suureks motivaatoriks kujuneb leppetrahv, mis sunnib töötajaid tööohutusnõudeid senisest enam järgima.
 
Kokkuvõttes tasub tööandjal lisatasu maksmist tööohutusnõuete korrektse täitmise eest alati kaaluda. Praktika näitab, et läbimõeldud töötervishoiu ja tööohutuse korraldusega, sealhulgas ka vastava motivatsioonisüsteemi olemasoluga kasvatab ettevõte tootlikkust, vähendades samal ajal kulusid ja riske; saavutab konkurentsieelise teiste ettevõtete ees ja oma töötajaist hooliva ettevõtte maine investorite, klientide ja kogukonna silmis.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Viimased vastused Tööinspektsiooni spetsialistidelt

Tööinspektsiooni spetsialistid vastavad lugejate küsimustele

 • Tööõnnetuste uurimisest
  Tööõnnetuste uurimisest

  Kuulsin, et tänu seadusemuudatusele ei pea tööandja enam tühiseid tööõnnetusi uurima. Mis selles osas täpsemalt muutus?

 • Leppetrahvi seaduslikkusest
  Leppetrahvi seaduslikkusest

  Tööandja pakub mulle seoses töötasu alammäära tõusuga 1. jaanuarist allkirjastamiseks töölepingu lisa, kus on teise tingimusena kirjas, et ta sõlmib minuga leppetrahvi kokkuleppe töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest kuni 10 000 eurot. Tööandja väidab, et kui ma alla ei kirjuta, siis saan ma ikka 500 eurot töötasu, mitte 540 eurot kuus. Kas ma pean sellise ettepanekuga nõus olema ja kuidas sellises olukorras käituda?

 • Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamisest
  <strong><em></em></strong>Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamisest

  Jäin lapsehoolduspuhkusele, aga soovin lapse kõrvalt osalise koormusega tööl edasi käia. Kas see on võimalik?

 • Päkapikk mures tööohutuse pärast
  Päkapikk mures tööohutuse pärast

  Asusin tööle päkapikuna, aga ma ei ole kindel, et mu töö on ohutu, sest me peame kõndima mööda pimedaid tube, et leida üles kuusk, mille alla pakid panna. Pahatihti on põrandal ka mänguasju vedelema jäetud ja ma ühe korra olen juba kukkunud ja saanud haiget. Mida peaks jõuluvana tegema, et päkapikkude töö oleks ohutu?

 • Mis saab esmaabi korraldamisest ettevõttes?
  Mis saab esmaabi korraldamisest ettevõttes? Olen kuulnud, et uuest aastast ei kehti enam määrus, milles nõuded esmaabi korraldamisele ettevõttes. Kui see on õige, siis millest peame edaspidi lähtuma?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes