Esmaspäev, 24 September 2018 10:36

Mida peab tööandja silmas pidama, kui koondada tuleb korraga mitu inimest? Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Meeli Miidla-Vanatalu, peadirektori asetäitja
Meeli Miidla-Vanatalu, peadirektori asetäitja Tööinspektsioon
Meie ettevõte on kulude optimeerimiseks sunnitud koondama osa töötajaist. Mida sellisel puhul tuleb arvestada koondamise kavandamisel?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Töölepingu seadus lubab töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda koondamise tõttu,  kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Tööandja peaks enne koondamise kasuks otsustamist läbi mõtlema järgmised küsimused:

1.    Kas töötajate koondamine ikka annab kokkuhoiu, kui arvestada tööandja poolt töösuhte lõppemisel väljamakstavaid hüvitisi (sh hüvitist vähem ette teatatud aja eest, koondamishüvitis ja muud lõpparve osad)?

2.    Kas koondamine on välditav, kui töö ümber korraldada ja osale töötajaist täiend- või ümberõpet võimaldada?

3.    Kas ettevõtte jätkusuutlikust silmas pidades poleks abi hoopiski kuni kolmeks kuuks osalise tööaja rakendamine töölepingu seaduse § 37 alusel? Seda võib teha ainult ettenägematu majandusolukorra puhul, näiteks siis, kui saadetis hilineb vms.

Alternatiiviks on ka osalise tööaja rakendamine tähtajaliselt kokkuleppel töötajatega. Töötajate survestamine ei ole aga selles olukorras kindlasti lubatud ehk see saab olla ainult töötaja enda valik ja vaba tahe, kui ta mõistab, et see aitaks vältida koondamisolukorda. Mõned töötajad võivadki koondamist eelistada, kuna sellega kaasnevad hüvitised ning sotsiaalsed tagatised.

4.    Juhul kui töösuhte lõpetamine on siiski möödapääsmatu, peaks vaatama ettevõtte töötajate ja koondatavate üldarvu ning täpsustama, ega  pole tegemist töölepingute kollektiivse ülesütlemisega. See eeldab juba koostööd töötukassaga ning töötajate kaasamise protsessi läbimist.

Vaata ka: http://www.tooelu.ee/et/tootajale/Toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine/Toolepingute-kollektiivne-ylesytlemine ja https://www.tootukassa.ee/content/teenused/noustamine-koondamisel.

5.    Kes on koondatavad töötajad? Koondada ei tohi lapseootel töötajat ning tööle jäämise eelisõigus on töötajate esindajal (töötajate usaldusisik, töökeskkonnavolinik, ametiühingu usaldusisik) ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last.

6.    Millist teist tööd oleks võimalik koondatavatele töötajatele pakkuda olemasolevaid oskusi ja teadmisi arvestades?
Tööandja peab koondatavale pakkuma ka madalamat kvalifikatsiooni eeldavaid töökohti. Seni juhina töötanud inimesele puhastusteenindaja või spetsialisti koha pakkumine (kui töötajal on selle töö tegemiseks oskused olemas) võib tunduda solvav, ent tööandja peab tegema kõik endast oleneva, et töötajale töötegemise võimalus säiliks ja ta tööta ei jääks.

7.    Mis aja jooksul teatatakse töötajatele ette ning millise ajavahemiku jooksul toimub töölepingute lõppemine?

8.    Kuidas korraldada nii koondatavate kui ka tööle jäävate töötajate teavitamine ja kaasamine? Kas meeskond vajab seetõttu näiteks  psühholoogi tuge või muud toetust?

9.    Koondamisest tuleb ette teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehk vähemalt e-kirjaga, suuline etteteatamine seaduse mõistes ei loe.

10.    Millised on organisatsiooni personalipoliitikat arvestades muud töötaja lahkumisega protseduurid, sh nt kingitused ja ühise lahkumisürituse korraldamine? Kas koondatav on sellest huvitatud või mitte?

Täpsemalt saab töölepingute lõpetamisest lugeda Tööinspektsiooni lehelt http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Toolepingu_loppemine.pdf ja Tööelu portaalist http://www.tooelu.ee/et/tootajale/Toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine/toolepingu-ylesytlemine-tooandja-algatusel.

Lisainfo

1 kommentaar

 • Kommentaari link Pühapäev, 07 Oktoober 2018 12:46 lisas Challenge Financial Services

  Tere,

  See on üldsusele teavitamine, et CHALLENGE FINANCIAL SERVICES, me oleme erafinantseerimisfirma. Meil on avatud rahalised võimalused kõigile inimestele, kes vajavad rahalist abi. Kas sa arvad laenu saamist? Kas teil on tõsine vajadus kiireloomulise laenu järele, et alustada oma äri? Kas teil on võlg? See on teie võimalus oma soovi saavutada, anname isiklikke laene, ärilaene ja kõiki 3% intressiga laene. Kui olete huvitatud erakorralise laenu saamisest, võtke meiega ühendust e-posti teel [email protected], et saada lisateavet.

  Challenge Financial Services
  Tel: +16789614269
  E-post: [email protected]
  E-post: [email protected]

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Viimased vastused Tööinspektsiooni spetsialistidelt

Tööinspektsiooni spetsialistid vastavad lugejate küsimustele

 • Tööõnnetuste uurimisest
  Tööõnnetuste uurimisest

  Kuulsin, et tänu seadusemuudatusele ei pea tööandja enam tühiseid tööõnnetusi uurima. Mis selles osas täpsemalt muutus?

 • Leppetrahvi seaduslikkusest
  Leppetrahvi seaduslikkusest

  Tööandja pakub mulle seoses töötasu alammäära tõusuga 1. jaanuarist allkirjastamiseks töölepingu lisa, kus on teise tingimusena kirjas, et ta sõlmib minuga leppetrahvi kokkuleppe töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest kuni 10 000 eurot. Tööandja väidab, et kui ma alla ei kirjuta, siis saan ma ikka 500 eurot töötasu, mitte 540 eurot kuus. Kas ma pean sellise ettepanekuga nõus olema ja kuidas sellises olukorras käituda?

 • Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamisest
  <strong><em></em></strong>Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamisest

  Jäin lapsehoolduspuhkusele, aga soovin lapse kõrvalt osalise koormusega tööl edasi käia. Kas see on võimalik?

 • Päkapikk mures tööohutuse pärast
  Päkapikk mures tööohutuse pärast

  Asusin tööle päkapikuna, aga ma ei ole kindel, et mu töö on ohutu, sest me peame kõndima mööda pimedaid tube, et leida üles kuusk, mille alla pakid panna. Pahatihti on põrandal ka mänguasju vedelema jäetud ja ma ühe korra olen juba kukkunud ja saanud haiget. Mida peaks jõuluvana tegema, et päkapikkude töö oleks ohutu?

 • Mis saab esmaabi korraldamisest ettevõttes?
  Mis saab esmaabi korraldamisest ettevõttes? Olen kuulnud, et uuest aastast ei kehti enam määrus, milles nõuded esmaabi korraldamisele ettevõttes. Kui see on õige, siis millest peame edaspidi lähtuma?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes