Tööinspektsioon

tooinspekt 160

Siit saate vastused Tööinspektsioonile esitatavatele küsimustele.

Küsimusi saab Tööinspektsiooni juristidele esitada tööpäevadel kella 09.00-16.30 telefonil 640 6000

Kas tööandja peab hüvitama 10 päeva õppepuhkusel viibivale töötajale töötasu puudutud päevade eest, kui töötaja töötab osalise tööajaga, näiteks 2,5 tundi päevas?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Esitasin tööandjale lahkumisavalduse ning tööandja kandis viimase töötasu arveldusarvele. Kaks nädalat hiljem saatis tööandja e-kirja, et nad olid unustanud töötasust maha arvestada avansi ning nõudsid selle summa tagastamist. Kas tõepoolest on tööandjal see õigus, kuigi tööandja ise eksis töötasu arvestamisega.

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Elina Soomets:

Tööandja on koostanud küll puhkuste ajakava ja on nõus, et töötaja kasutab puhkust graafikus toodud ajal, kuid keeldub puhkuserahade väljamaksmisest põhjendades seda raha nappusega. Kas töötajal on seda teades õigus puhkusele jääda ja kuidas kohustada tööandjat täitma töölepinguseaduses ette nähtud kohustust maksta puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkust?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom: 

 

Kui pikk võib olla töövahetus, kui töötaja töötab administraatorina hotellis, mis avatud ööpäevaringselt? Kas on lubatud ka töötamine üle 24 tunni järjest?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Terje Pürg:

Kuidas hüvitada ületunnitöö?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

 

Haigestusin tuberkuloosi, mille  ravi on kahjuks väga pikaajaline (ca. 8-a kuud statsionaarset ravi + kuni 18 kuud kodust järelravi) ning ravi kestvus on pikem kui haiguslehe alusel Haigekassa poolt maksimaalselt hüvitatav ravipäevade arv 240 kalendripäeva (8-a kuud). Pärast 240 kalendripäeva haiguslehel viibimist lõpetatakse haiguslehe alusel ravialusele Haigekassa haigushüvituse maksmine. Haigestunu raviperiood aga jätkub ning seetõttu määratakse Sotsiaalameti poolt ravialusele püsiv töövõimetus (vastavalt haiguse raskusastmele 40-100%). Esimene küsimus oleks, kui töövõtja haigusperiood kujuneb pikemaks kui haiguslehega Haigekassa poolt tasustatud haiguspäevade arv ning töövõtjale (haigestunule) määratakse ajutine töövõimetus 40-100% kas siis olen sunnitud lõpetama töölepingu tööandjaga? Seadus ise ei keela ajutiselt töövõimetuks tunnistatul tööl käia, kuid kuna minu kogu haigusperiood mil ma tööle ei saa naasta võib kujuneda suhteliselt pikaks, siis võib tööandja soovida lõpetada minu tööleping. Teine küsimus on, et kas tööandja võib ühepoolselt lõpetada minu tähtajatu töölepingu töövõtjaga viidates näiteks töövõtja liigpikale haigusperioodile?

Vastab Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Heli Ojavee:

Mida peab silmas pidama töölepingu lõpetamisel poolte kokkulepel?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa:

Meie ettevõttes ei ole tehtud puhkuse graafikut. Kuidas töötajad puhkust saavad?

Vastab Tööinspektsiooni Ida Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes