Kolmapäev, 22 Veebruar 2017 12:01

Mida peab teadma eluruumi soetav äriühing?

Kinnisvaraga seotud tehingute maksustamise reeglid on väga nüansirohked. Seetõttu tekib eluruume ettevõtluses kasutavatel äriühingutel sageli küsimusi, millisel viisil tuleks maksustada ühte või teist tehingut. Eesmärgiga aidata Teil sellel nüansirohkel maksumaastikul…
Alates 01.01.2016 kehtib tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 punkt 1 muudatus, mille kohaselt välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50…
Maksu-ja Tolliamet avaldas oma kodulehel järgmise aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suuruse.
Maksu- ja tolliamet avaldas oma koduleheküljel tulumaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad 2016. aastal.
Maksukohustus tekib ka siis, kui luuakse näilik olukord äriühingute vahelisest teenuse osutamisest, et hoida kõrvale tööjõumaksude tasumisest või vähendada maksude…
Maksu-ja Tolliamet avaldas oma kodulehel maksuvaba tulu arvessevõtmise põhimõtted.
Maksu-ja Tolliamet tuletab meelde, et alates 2015 on muutunud püsiva tegevuskoha kasumi tulumaksu (tulumaksuseaduse § 53 (4)) deklareerimine,
Vastavalt hooneühistuseaduse (edaspidi HÜS) §-le 1 on hooneühistu tulundusühing, st äriühing, kes vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) §-le 50 on kohustatud…
Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisele on kehtestatud täiendav maksuvaba tulu 768 eurot aastas ehk 64 eurot kuus (tulumaksuseaduse § 23³), tuletab meelde…
Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine alates maist 2015 Tähelepanu! Erimärgistatud vedelkütuse kasutusalade kitsendamist 2015. aastal on lähemalt tutvustatud eraldi infomaterjalis. 1. Eriotstarbeline…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes