Profiblogi
Teisipäev, 22 August 2017 11:29 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Rahandusministeeriumi andmetel kasutasid riigiasutused riigieelarvega ette nähtud kuludeks ja investeeringuteks tänavu kuue kuuga 4,33 miljardit eurot ehk 243,6 miljonit eurot (6 protsenti) rohkem kui mullu sama ajaga. Riigieelarve kasutamine vastab prognoositule. Riigi kuue kuu tulud olid samuti 4,33 miljardit eurot ehk 348,9 miljonit eurot (8,8 protsenti) suuremad kui aasta varem.
Teisipäev, 22 August 2017 10:33 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Tänapäeva noored on üha enam huvitatud investeerimismaailmast. Kaspar Papli on üks nendest. Tõuke hakata ise oma investeerimisportfelli kasvatama andis vanemate poolt talle tulevikuks kogutud raha.
Teisipäev, 22 August 2017 09:59 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Kodulaenu võtmine on oluline samm. Inimestel, kes igapäevaselt lepingute ja finantsasjadega kokku ei puutu, tekib sellega seoses kindlasti palju küsimusi.
Esmaspäev, 21 August 2017 15:38 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

Tahate laenu võtta, aga pole täiesti kindel, kas suudate selle tagasi maksta? Enne kui laenu võtate, vaadake üle järgmised punktid ja kaaluge, kas olete eesootavaks maksekohustuseks valmis.

Kolmapäev, 16 August 2017 12:37 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Advokaadibüroo Sorainen jätkab seitse aastat kestnud kohtuvõitlust, et ASi Eesti Telekom endised väikeaktsionärid saaksid Telia Company AB’lt hüvitist koos kõigi viivistega ega peaks tasuma õigusabikulusid.
Teisipäev, 15 August 2017 14:37 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Alates 15. septembrist 2017 saab riigisisese ja pangasisese makse tegemisel kasutada saaja konto väljal üksnes IBAN- ehk rahvusvahelist kontonumbrit.
Esmaspäev, 14 August 2017 11:26 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Ostukindlustus on lihtne viis kindlustada kestvuskaubad, näiteks tehnikavidinad, riided, kodusisustus, spordivarustus jne. Swedbank hüvitab ka juhud, kui olete kogemata rikkunud uue eseme enda süül.
Esmaspäev, 14 August 2017 11:04 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
SEB tõstab 14. augustist II ja III samba väljamakselahenduste garanteeritud intressi 0,45-lt protsendilt  0,7-le protsendile, mis on turu üks parimaid. Uus intressimäär kehtib alates 14. augustist sõlmitud SEB Pensionilepingule ja SEB Eluaegse pensioni lepingule. Klientidele tähendab see suuremaid väljamakseid pensionisammastest.
Esmaspäev, 14 August 2017 10:52 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Tööealiste elanike arv väheneb ja veel rakendamata tööjõudu on tööturul järjest vähem. Esimeses kvartalis oli täitmata ametikohtade arv viimase kaheksa aasta suurim. Tööjõupuudus oli juulis äritegevust takistav peamine tegur veerandi tööstus- ja teenindusettevõtete hulgas ning lausa poolte ehitusettevõtete seas. Seetõttu püsib surve ka palkade kasvuks.
Neljapäev, 10 August 2017 14:56 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Valitsus kiitis 10. augusti istungil heaks rahandusministri esitatud eelnõu, millega lisatakse konkurentsi soodustamiseks makseteenuste hulka makse algatamise ja kontoteabe teenused. Samuti rakendatakse internetimaksetele ajakohaseid turvanõudeid, mistõttu väheneb paroolikaartide kasutamisala. Eelnõuga viiakse ühtlasi Eesti seadused kooskõlla uue EL-i makseteenuste direktiiviga.
Neljapäev, 10 August 2017 10:49 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

Kaupade ekspordikäibekasv tugev, kuid ekspordimahukasv pidurdus

Neljapäev, 10 August 2017 09:48 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

2017. aasta juunikuus kogus maksu- ja tolliamet 611,8 miljonit eurot makse. Kuue kuu kokkuvõttes on laekunud makse võrreldes möödunud aastaga 5,4 protsenti enam ning riigieelarvest on täidetud 47,3 protsenti.

Kolmapäev, 09 August 2017 14:37 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Rahvusvaheline majandusajakiri Global Finance nimetas SEB eraklientidele ja äriklientidele pakutavad digitaalsed lahendused Eesti parimaks. Sama auhinna pälvis SEB ka Lätis ja Leedus. Eestis tunnistati SEB eraklientide
digitaalsed lahendused parimaks juba neljandat aastat järjest.
Kolmapäev, 09 August 2017 10:55 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
See küsimus tekib elu jooksul enamikul suuremaid tarbimisotsuseid tegevatel inimestel. Sellele küsimusele ei ole ühte õiget vastust. Enda jaoks parima viisi leidmiseks kaaluge erinevaid võimalusi.
Teisipäev, 08 August 2017 15:09 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
SEB internetipangas ja kontorites saab alates 8. augustist taotleda õppelaenu, mis on riigi poolt tagatud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
Teisipäev, 08 August 2017 14:22 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

Nagu igapäevaelus, nii valitsevad ka investeerimismaailmas riskid, mõni nähtavam kui teised. Iga investeering oleneb sellega seotud üldisest ebakindlusest ning teguritest ja asjaoludest, mis on ettevõtte, majandusharu või varaklassi puhul spetsiifilised.

Erinevad riskid

Tururiskiks nimetatakse üldist riski, mis on olemas kogu turul ja mida pole võimalik hajutades vähendada. Näiteks mõjutavad kogu turgu majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised tegurid, nagu intressimäärade muutus, inflatsioon, majanduslangus ja sõda.

Kontsentratsiooniriskiks nimetatakse riski, mis on seotud ettevõtte või majandusharu spetsiifiliste teguritega. See on risk, et vähese hajutatuse tõttu mõjutab ühe või mõne üksiku ettevõtte käekäik suurt osa kogu investeerimisportfellist. Sellisteks riskideks on näiteks uus konkurent ja muudatused juhatuses või eeskirjades. Neid saab hajutades vähendada.

Likviidsusrisk on risk, et investeeringut ei ole võimalik soovitud ajal soovitud hinnaga müüa. Selline risk on tõsisem väikeste ettevõtete ja eksootilisemate väärtpaberite puhul, millega kaubeldakse harva, mistõttu müügisoovi korral võib olla keeruline leida kehtiva turuhinna juures ostjat ja peab leppima madalama hinnaga. Selline risk mõjutab rohkem suurinvestoreid, kes peavad leidma ostja suurele kogusele väärtpaberitele.

Krediidirisk on risk, et näiteks võlakirja välja andnud riik või ettevõte muutub maksejõuetuks. Samuti kuulub siia alla risk, et investeerimisfondi või börsil kaubeldava fondi valitseja pankrotistub ja ei suuda investorile raha tagastada.

Riskide mõõtmine

Riski mõõtmise all mõeldakse tavaliselt tururiski hindamist ja see hõlmab matemaatiliste vahendite ja tehnikate kasutamist.

Enim kasutatav riski mõõtmise meetod on kahepoolne: mida suurem on hinna kõikumine nii üles- kui allapoole, seda riskantsemaks seda peetakse. Kõikumist ehk volatiilsust mõõdetakse standardhälbega. Näiteks kui investeeringu tootlus kunagi ei muutu, siis investeeringu standardhälve on 0. Investeeringul, mille tootlus muutub, aga mis on alati täpselt 10% kaugusel keskmisest tootlusest, on standardhälve 10%. Mida suurem on standardhälve, seda rohkem tootlus üldiselt muutub ja seda riskantsem on investeering.

Viimasel ajal on hakanud tähelepanu saama ka riskiväärtuse idee (VaR). See meetod kasutab samuti standardhälvet, kuid keskendub kaotuse riskile ja püüab vastata näiteks küsimusele, kui palju on minu maksimaalne kaotus ühe aasta jooksul 99% tõenäosusega.

Kuna suur kõikumine kasumi poolel ei ole investori jaoks üldjuhul selline probleem nagu on kõikumine kahjumi poolel, siis kasutatakse riski mõõdikuna ka ainult negatiivsete tootluste standardhälvet või vaadatakse lihtsalt, milline on olnud väärtpaberi kõige suurem langus tipust põhja.

Kuidas hajutada investeerimisriski?

Üks levinuim investeerimisriski vähendamise meetod on sellise investeerimisportfelli koostamine, kus varade liigid, millesse investeerite, on tasakaalus. Portfelliteooria kohaselt on portfellil, millesse kuuluvad eri varaklassid, konkreetse tootlustaseme juures väiksem risk, kui ainult ühest varaklassist koosneval portfellil või portfellil, mille varad on tugevas seoses ja kipuvad ühtemoodi käituma. Näiteks näitavad majanduse tõusufaasis tavaliselt suurimat tootlust aktsiaturud, sest investorid on optimistlikud ja valmis võtma riske. Majanduslanguses aktsiad kukuvad, kuid tõusma kipuvad suurriikide valitsuste võlakirjad, sest investorid on hirmul ja ostavad võimalikult turvalisi väärtpabereid. Hõlmates varaklassid, mille investeeringute tootlus liigub portfellis erinevalt, saate end suurte kahjude eest paremini kaitsta.

Ühtlasi tasuks jälgida ka seda, kuidas on portfellis investeeringud hajutatud erinevate majandusharude ja piirkondade vahel. Kui investoril on aktsiad eri ettevõtetes ja majandusharudes ning väärtpaberid ka teistes varaklassides, näiteks võlakirjades, mõjutab ühte ettevõtet või majandusharu tugevalt puudutav sündmus või otsus neid vähem.

Kristofer Vähi, SEB finantsturgude riskinõustaja, SEB Foorum

Teisipäev, 08 August 2017 11:57 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

Korteri ostmine uude, alles ehitatavasse majja on ühest küljest põnev, aga teisalt peab arvestama nii mõnegi asjaoluga, mille peale võib-olla kohe ei tule. Selle juures on omad plussid ja miinused, tõdeb kinnisvaramaakler ja konsultant Olmer Õigus.

Kolmapäev, 02 August 2017 14:18 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul on euro tugevnemise mõju Eesti väliskaubandusele ning majandusele väike.
Teisipäev, 01 August 2017 14:00 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
50%-50% osalusega äriühingud toimivad edukalt ja mõlemat osanikku ja juhatuse liiget rahuldavalt üksnes seni, kuni suhted on head. Julgen väita, et paljudes 50-50 osaühingutes saab ilus aeg ükskord otsa ja kaks teravnenud suhetega võrdset hääleõigust omavat osanikku on õnnetu kooslus, mis lakkab funktsioneerimast ja viib suure tõenäosusega ka äri endaga põhja. Toon alljärgnevalt ühe sagedasema probleemi kahe juhatuse liikme korral ning annan soovitusi, kuidas seda kõige lihtsamalt ja kiiremalt lahendada.
Esmaspäev, 31 Juuli 2017 14:32 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Juunis jätkus tööstustoodangu kiire kasv (tööpäevade arvuga korrigeerituna 15%), kusjuures töötleva tööstuse ja mäetööstuse tootmismahtude kasvud kiirenesid maikuu kasvudega võrreldes (vastavalt 10% ja 96%).
Reede, 28 Juuli 2017 11:31 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Hea uudis kõigile lapsevanematele! Teie lapsed vanuses alates 7. eluaastast saavad nüüdsest mobiili- ja internetipangas kasutada isikutuvastuseks Smart-ID-d ja seda täiesti tasuta.
Reede, 28 Juuli 2017 11:14 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Mobiilipankade populaarsus ja kasutajate arv kasvab iga aastaga hüppeliselt, sest need rakendused muudavad meie igapäevaelu niivõrd palju mugavamaks ja kiiremaks. Ent kui turvalised mobiilipangad üldse on?
Kolmapäev, 26 Juuli 2017 12:06 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
EVR Cargo Venemaale investeerimise kava asjus tekib tõsine kahtlus, kas investeeringute tegemise otsustanud ettevõtte juhid on järginud hoolsuskohustust, leiavad vandeadvokaadid Jaanus Mody ja Heili Haabu.
Teisipäev, 25 Juuli 2017 16:11 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Viimasel ajal on majanduskuritegude uurimisel hakanud ilmnema suundumused, mis ei haaku enam tavapärase arusaamisega ehitamisel. Lepinguliste suhete ülesehitusest aru saamata on prokuratuur ja politsei leidnud kuritegusid sealt, kus ehitusettevõtjad ei oleks osanud arvatagi, et asi võib nii tõsiseks minna.
Teisipäev, 25 Juuli 2017 15:13 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Advokaadibüroo COBALT advokaat Artur Knjazev kirjeldab näite varal JOKK-skeemi osaühingu raha omastamiseks, millesse tuleb suhtuda väga kriitiliselt, sest sisuliselt võidakse osaühingu vara esialgu omastada ja hiljem vastutus välistada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes