Aasta parim pakkumine! Hinnavõit
Hinnavõit 51% Hinnavõit

Telli pakett ”Raamatupidamisuudised“ 2018. aastaks ja saad kingituseks jõulunumbri ja videoseminari „Majandusaasta aruanne 2017“

Kingituse väärtus 68 eurot!
TELLIN
Hinnavõit
Profiblogi
Neljapäev, 14 Detsember 2017 13:13 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Riigikogu võttis 13. detsembril vastu rahandusministri esitatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, millega muutub füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine uuel aastal senisest lihtsamaks.
Neljapäev, 14 Detsember 2017 10:34 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Uuest aastast hakkab kehtima tulumaksu seadusemuudatus, mis ei muuda küll III samba üldiseid maksundusreegleid, kuid on tekitanud küsimusi sisse- ja väljamaksete maksustamise kohta. SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turundusjuht Jaanika Reinmann toob välja viis olulist aspekti, mida tähele panna III samba maksustamise kohta.
Neljapäev, 14 Detsember 2017 10:24 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta oktoobris 33 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk oli 74 miljonit eurot ehk 24 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi. Kaubaeksport kasvas 8% ja -import 9%, mistõttu suurenes kaupade konto puudujääk aasta võrdluses 12 miljoni euro võrra ja oli 90 miljonit eurot. Teenuste konto ülejääk suurenes aastaga 37 miljoni euro võrra ja ulatus 164 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas 12% ja import 5%. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes aastaga 5 miljoni euro võrra ja oli 41 miljonit eurot.
Kolmapäev, 13 Detsember 2017 11:06 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Alates 1. septembrist 2017 jõustunud riigihangete seaduse kohta on leida arvukalt kirjutisi ning peetud koolitusi nii juristidele kui ettevõtjatele suunatult. Samas on muudatused nüansirohked ning saatan peitub teadupärast detailides. Seepärast toon välja mõned probleemkohad, mille kohta on tihti küsitud või mille suhtes on juba praktikas eksitud.
Kolmapäev, 13 Detsember 2017 10:35 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Väikeosanike õiguste kaitse kontekstis on viimasel ajal sageli tulnud jutuks huvide konflikti küsimus. Väga sagedane on olukord, kus ühingu enamusosanik on ka ühingu juhtkonna liige ning kontrollib seeläbi ühingu tegevust. Oma praktikast julgen öelda, et kui osanikule kuulub üle 50% osakapitalist ja ta on ka näiteks ainus juhatuse liige, siis kõnepruuk „minu firma“ on jutu sisse lihtne tulema, isegi kui ühingus on väikeosanikke.
Teisipäev, 12 Detsember 2017 12:28 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
2018. aasta jaanuaris jõustub ka muudetud KMS-i § 30 lg 7, mis näeb ette, et sõiduauto soetamisel tekib 100-protsendiline sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus juhul, kui sõiduautot kasutatakse kahel järjestikusel aastal üksnes töösõitudeks. Kui kasutusotstarve kahe aasta jooksul kas või korra muutub, tuleb 50% maha arvatud sisendkäibemaksust riigile tagasi maksta. Hetkel kehtiv säte näeb ette, et maha arvatud sisendkäibemaksu korrigeeritakse sellisel juhul proportsionaalselt kahe aasta arvestuses, võttes arvesse erakasutuse osatähtsust.
Teisipäev, 12 Detsember 2017 10:38 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Kui eestlane ostab laevapileti, siis muutub ta poole tootlikumaks ning hakkab ligi kolm korda kõrgemat palka teenima. On see Soome lahe lainetuse müstiline mõju?
Esmaspäev, 11 Detsember 2017 14:01 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Mobiilsideseadmete väljaveo langus mõjutab oluliselt ekspordi üldpilti
Esmaspäev, 11 Detsember 2017 10:13 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Swedbanki läänemeremaade konkurentsivõime indeks näitab, et Eesti positsioon on küll veidi üle Läänemeremaade ja Euroopa Liidu keskmise, kuid ei ole viimase kolme aastaga maailma tippudele lähemale nihkunud. Eesti ärikeskkond sai 2017. a. 10-punktisel skaalal 7,7 punkti, mis näitab, et oleme maailma parimatest 23% võrra tagapool. Skandinaavia riikidele järele jõudmiseks on veel pikk tee minna. Eesti reiting jäi alla kõrgeima hinnangu saanud Rootsile, Norrale, Soomele, Taanile ja Saksamaale, aga oli kõrgem Euroopa Liidu liikmete keskmisest, Leedust, Poolast, Lätist ja Venemaast. Venemaa ärikeskkond sai valitud riikidest madalaima hinnangu.
Esmaspäev, 11 Detsember 2017 10:07 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- stabiilse väljavaatega. Lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.
Neljapäev, 07 Detsember 2017 12:01 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Statistikaameti andmetel tõusid hinnad novembris eelmise kuuga võrreldes 0,5 protsenti. Aasta varasemaga võrreldes kiirenes hinnatõus oktoobri 3,8 protsendilt novembris 4,2 protsendini. Euroalas kiirenes hinnatõus esialgsetel andmetel kütuse kallinemise tulemusena 1,5 protsendini oktoobri 1,4 protsendilt.
Neljapäev, 07 Detsember 2017 10:32 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Hinnatõus kiirenes novembris oodatult, 4,2 protsendini. Inflatsiooni panustasid kõige rohkem toit, alkohol ja mootorikütused. Hinnatõus kiirenes mootorikütuste kallinemise tõttu.
Neljapäev, 07 Detsember 2017 09:12 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
  • Investeeringute kasv on suurendanud importi
  • Kapitali liikumist mõjutasid finantssektori struktuurimuudatused
  • Kolme kvartali jooksul on Eestisse tehtud 40% rohkem otseinvesteeringuid kui aasta tagasi
  • Majanduse välismaalt raha kaasamise võimekus on paranenud
Kolmapäev, 06 Detsember 2017 11:58 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Avalik ruum peegeldab, et euroraha tulevik ei jäta kedagi külmaks. Euroraha vähenemist ja selle kasutamist puudutavad arvamused ulatuvad parastavatest kuni nendeni välja, mis pooldavad Isemajandavat Eestit 2.0. Õli valab tulle ka Riigikontroll, kes viitab riigi n-ö eurorahast väljumise strateegia puudumisele, kuid jätab samas mahus välja toomata tegevused, millega Eesti vastavat tulevikuvalmidust kasvatatakse.
Teisipäev, 05 Detsember 2017 09:58 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Viimastel aastatel on palju poleemikat tekitanud ettevõtetele kuuluvate sõiduautode kasutamine erasõitudeks ja nende maksustamine. Järgmisel aastal jõustuvad mitmed maksuseaduste muudatused, mille algne eesmärk oli praegust süsteemi ettevõtja jaoks lihtsustada, kuid pigem on olukord muutunud veelgi keerukamaks ja tekitab ettevõtjates segadust ja ebakindlust.
Neljapäev, 30 November 2017 13:52 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Kolmandas kvartalis Eesti majanduskasv aeglustus veidi esimese poolaastaga võrreldes, kuid püsis ehitusinvesteeringute toel siiski tugev. Palgatulu kasv oli kiire, kuid siiski kooskõlas majanduse nominaalkasvuga. Eratarbimise kasvutempo kiirenes, kuid elanike tarbimiskäitumine on endiselt ettevaatlik ja Eesti eksporditulud ületavad kulutusi impordile oluliselt.
Neljapäev, 30 November 2017 12:44 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
  • Majanduskasvu aeglustumine ei tähenda, et majanduse ülekuumenemise oht oleks kadunud
  • Kõige enam pidurdas kolmandas kvartalis majanduskasvu põlevkivisektor
  • Ikka on probleemiks madal tootlikkus
  • Impordi ekspordist kiiremat kasvu saab investeeringute kasvu taustal lühiajaliselt vaadata pigem soodsa arenguna
  • Paranenud majandusolukord ja eurorahade laialdasem kasutuselevõtt võimaldaks valitsusel rohkem reserve koguda

Eesti SKP aastakasv aeglustus kolmandas kvartalis 4,2 protsendini ning sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud kvartalikasv 0,3 protsendini. Kasvu aeglustumine võrreldes teise kvartaliga tulenes valdavalt energeetikasektorist ja tarbimismaksudest. Kuise statistika, näiteks tööstustoodangu mahuindeksi põhjal, oleks võinud oodata veel järsemat majanduskasvu aeglustumist. Arvestades aga, et Eesti majanduse potentsiaalne kasv on umbes 3 protsenti, on 4,2 protsenti majanduskasv endiselt kiire.

SKP kasvu aeglustumine ei tähenda, et majanduse ülekuumenemise oht oleks kadunud. Neljanda kvartali alguses hindavad ettevõtted tööjõupuudust hoopis suuremaks ning koos sellega on tugevnenud palgasurve. Teenindussektori hinnangud tööjõupuudusele sarnanevad eelmise majandusbuumi tipptasemega (vt joonis).

Tööjõupuuduse üheks põhjuseks on ettevõtete vähene tootlikkuse kasv. Pärast 2009. aasta majanduskriisi on majanduskasv toetunud varasemast enam hõive suurenemisele ning vähem tootlikkusele. Sellist kasvu hakkab aga varem või hiljem piirama töötajate nappus. Välistööjõud saab pakkuda vaid ajutist leevendust, kuid kui tootlikkus ei kasva, on raske ka palku tõsta.

Sellises olukorras peab valitsus jälgima, et eelarvepoliitika ei suurendaks ülekuumenemise ohtu. Arvestades majanduse paranenud olukorda ja eurorahade laiemat kasutuselevõttu, võiks riigieelarve olla nominaalselt ülejäägis.

Kõige rohkem mõjutas majanduskasvu aeglustumist kolmandas kvartalis põlevkivisektor. Elektrienergia- ja õlitootmine on tänu paari aasta eest madalseisus olnud naftahinna tõusule taastunud ja andis märkimisväärse osa nii esimese kui ka teise kvartali majanduskasvust, kolmandas kvartalis selle teguri mõju aga taandus. Samuti pidurdas majanduskasvu aktsiisitõusu tõttu vähenenud tootemaksude panus majanduskasvu. Teises kvartalis paisutas tootemaksude panust majandusse aktsiisikaupade varumine enne maksutõusu.

Impordi ekspordist kiiremat kasvu tasub vaadata pigem soodsa arenguna. Ühest küljest on selle taga madala lisandväärtusega tööstusharude ekspordi vähenemine – need harud annavad küll suure osa tööstussektori käibest, kuid mõjutavad kasumeid ja palku vähem. Teisalt kiirendab impordikasvu investeeringute taastumine. Kuna investeeringud on üsna impordimahukad, suureneb investeeringute kasvades import kiiresti. Investeeringute kasv on aga vajalik tootlikkuse suurendamiseks ja majanduskasvu jätkumiseks.

Neljanda kvartali kohta teada olevad andmed näitavad, et mõnevõrra on aeglustumas seni majanduskasvu vedanud ehitussektori kasv. Töötlevas tööstuses seevastu püsivad ettevõtjate ootused toodangu kasvu suhtes kõrgel ning oktoobri tööstustoodangu andmed osutavad lausa töötleva tööstuse kasvu kiirenemisele. Samuti on suurenenud tööstusettevõtete ootused hinnatõstmise võimaluste suhtes. Eesti Pank avaldab uue majandusprognoosi 19. detsembril.

Neljapäev, 30 November 2017 12:27 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

Aastases võrdluses kasvas SKP püsivhindades 4,2% ning jooksevhindades 8,9%.

Neljapäev, 30 November 2017 11:33 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Isejuhtivate sõidukite teedele jõudmine pole ulme vaid täna tähelepanu vajav teema. Eesti “krattlaw” ehk robootikaseaduse eelnõu on teedrajavaks inspiratsiooniks, et üleilmselt inimese ja aina targemaks muutuvate masinate suhteid reguleerida, kirjutab Ylle Rajasaar SEB Foorumis.
Neljapäev, 30 November 2017 11:13 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)

SEB Investment Management AB plaanib teha muudatusi allfondis SEB High Yield Fund. Fondi muudatused, millest on juttu allpool, jõustuvad 12. detsembril 2017.

Kolmapäev, 29 November 2017 13:51 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 1201 eurot ja selle aastakasv kiirenes 7,4 protsendini (teises kvartalis 6,8%). Palgakasvu kiirenemise taga on palju tegureid: hoogsam inflatsioon, mis on suurendanud töötajate palganõudmisi, alates möödunud aasta keskpaigast kiirenenud tööjõu tootlikkuse kasv ja suurenenud nõudlus tööjõu järele, samal ajal kui tööealiste inimeste hulk on piiratud ja tööjõupuudus on tõusuteel.
Kolmapäev, 29 November 2017 10:49 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Täistööajale taandatud keskmise brutokuupalga kasv kiirenes Statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis 7 protsendini. Maksu- ja Tolliameti andmed näitasid samuti kiire palgakasvu jätkumist: nende numbrite järgi kiirenes brutopalga kasv 8 protsendini. Maksuameti andmete järgi on palgakasv viimastel aastatel olnud protsentides arvestatuna kiirem palgaskaala alumises otsas, eurodes arvestatuna aga skaala ülemises otsas.
Kolmapäev, 29 November 2017 09:43 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Swedbank asutab koos ärikiirendiga Startup Wise Guys finantstehnoloogia ettevõtetele mõeldud eriprogrammi Wise Guys Fintech. Osalema on oodatud kõik iduettevõtted, kes soovivad jõuda finantsmaailma tipptegijate hulka.
Teisipäev, 28 November 2017 14:44 (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid)
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) prognoosib Eesti majanduskasvuks tänavu 4,4 protsenti ja tuleval aastal 3,3 protsenti.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes