Налог с оборота

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С ОБОРОТА

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid         [RTL 2008, 102, 1456 – jõust. 1.01.2009]

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 63 

Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määrus nr 88 

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 38 

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Rahandusministri 27.detsembri 2005 määrus nr 89 

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Ühenduse institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Vabariigi Valitsuse 16.04.04 määrus nr 109

 Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 75

Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või "Käibemaksuseaduse" § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning "Käibemaksuseaduse" § 3 lõike 4 punktides 2-5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 40 

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 41 

Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 66 

Käibedeklaratsiooni vorm

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 67 

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 68 

Kauba ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise juhend ning kauba ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise juhend  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 69 

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

 Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 26 lõike 14 alusel.  

Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 71

Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 74

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 75

Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 76

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 77

Специалист по налогообложению отвечает на вопросы читателей

  • Что изменилось в регистрации работников в реестре трудовой занятости?
    Что изменилось в регистрации работников в реестре трудовой занятости?

    Я давно не регистрировал работников в реестре трудовой занятости. Слышал, что недавно он обновился. О каких изменениях идет речь и с какой целью они произведены?

  • Оказание услуги эстонским паевым товариществом финской компании
    Оказание услуги эстонским паевым товариществом финской компании

    Основанное на эстонском капитале паевое товарищество выставляет за оказание услуги счет финскому предприятию. Три месяца назад эта финская компания стала оплачивать счета эстонского предприятия на 13% меньше от указанной в счете суммы.  Объясняют это тем, что 13% – это удерживаемый подоходный налог. Каким образом эстонское предприятие должно отражать такой счет в бухгалтерском учете, если 13% от суммы счета не поступают? Счета выставляются с нулевым налогом с оборота как за услугу, оказанную на территории Европейского союза. Оба предприятия являются обязанными по налогу с оборота лицами.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях