20. aprilliks tuleb reisiettevõtjail tarbijakaitseametile esitada oma 2017. aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanded.

Mikro- ja väikeettevõtjatele tulevast aastast rakenduv majandusaasta aruannete lihtsustamisega seonduv liigitus ehk taksonoomia peaks valmima aasta lõpuks.

1. juulil on statistikaameti küsimustiku „Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne“ (EKOMAR) esitamise tähtaeg. Kuna varasemate aastate kogemus näitab, et tähtajaks esitab selle vaid 30% ettevõtetest, sunnib see statistikaametit alates tänavu suvest andmete esitamata jätjate suhtes sunniraha rakendama ja alustama haldusmenetlust sunniraha väljanõudmiseks.

Rahandusministri 17.11.2015 määrus nr 43

Reede, 20 November 2015 11:57

Pakettreiside kogumüügi aruande vorm

Majandus- ja taristuministri 09.11.2015 määrus nr 129

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes