Majandus ja äri
Justiitsministeeriumi soov ja õiguskantsleri ettepanek ajakohastada tühja kasseti tasu kogumise põhimõtteid on küll tervitatav, ent ei lahenda praeguse süsteemi puudusi, ütles kassetitasu vaidluses autorikaitsjaid esindav advokaat Priit Lätt.

Justiitsminister Andres Anvelt rõhutas ajakirjanike liidu autoriõigust puudutaval seminaril eestikeelse loome ainulaadsust ja avaldas lootust, et autoriõigust puudutavas seadusloomes leitakse kompromissid, mis aitavad välja töötada kõigi osapoolte huve arvestava eelnõu.

Neljapäev, 30 Oktoober 2014 11:46

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/129102014002

Jõustumise kp: 30.10.2014
Avaldamismärge: RT I, 29.10.2014, 2

Autoriõigustega puutume igapäevaelus kokku pidevalt ja paratamatult. Eriti hoolikalt tuleb end kurssi viia ettevõtjal, kuna autoriõiguste tähelepanuta jätmine võib hiljem kalliks maksma minna.

Eesti riigikohus lükkas 18. juunil tagasi Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) kaebuse, millega sooviti muuta Tallinna ringkonnakohtus Viasat AS-i kasuks tehtud kohtuotsust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes