tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Tööturg

Eesti tööstustoodangumaht on languses juba möödunud aasta kevadest. Sel aastal on tööstustoodangumaht langenud 2%.

Põllumajandus- ja toidusektori organisatsioonidele tutvustati reedel Põllumajandusministeeriumis Euroopa Liidu teavitamis- ja müügiedendusmeedet, mille toel on võimalik korraldada põllumajandussaaduste ja toidutoodete tutvustamise teavituskampaaniaid EL siseturul ja kolmandates riikides.

28. augustil ilmunud Euroopa Liidu määruse eIDAS (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) järgi peavad kõik ELi maade riigiasutused hakkama vastastikku üksteise digiallkirju ja e-identiteete tunnustama.

Euroopa Komisjon tegi teatavaks erakorralise abi andmise piimatööstuse eksportööridele, keda on mõjutanud Venemaa kehtestatud toiduainete impordikeeld.

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus Palangas Põhjala ja Balti riikide (NB8) parlamentide esimeeste kohtumisel üles ühisraha eest hoolt kandma, kokkulepetest kinni pidama ja vigadest õppima.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes