Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat
Neljapäev, 07 August 2008 20:33

Eesti Hea Raamatupidamistava

Raamatupidamise seadus

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2017

(võimalik rakendada ka varem algavatele majandusaastatele)

Vastavalt raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ), on mõeldud rakendamiseks eelkõige väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.

RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

RTJ09.01.2018

503.2 KBLae alla
RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

RTJ09.01.2018

672.14 KBLae alla
RTJ 3 - Finantsinstrumendid

RTJ09.01.2018

538.9 KBLae alla
RTJ 4 - Varud

RTJ09.01.2018

280.9 KBLae alla
RTJ 5 - Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

RTJ09.01.2018

545.24 KBLae alla
RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud

RTJ09.01.2018

392.61 KBLae alla
RTJ 7 - Bioloogilised varad

RTJ09.01.2018

453.85 KBLae alla
RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

RTJ09.01.2018

572.49 KBLae alla
RTJ 9 - Rendiarvestus

RTJ09.01.2018

447.9 KBLae alla
RTJ 10 - Tulu kajastamine

RTJ09.01.2018

405.9 KBLae alla
RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

RTJ09.01.2018

735.35 KBLae alla
RTJ 12 - Sihtfinantseerimine

RTJ09.01.2018

347.71 KBLae alla
RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded

RTJ09.01.2018

376.05 KBLae alla
RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused

RTJ09.01.2018

361.94 KBLae alla
RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon

RTJ09.01.2018

379.89 KBLae alla
RTJ 16 - Teenuste kontsessioonikokkulepped

RTJ09.01.2018

600.46 KBLae alla

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes