Aasta parim pakkumine! Hinnavõit
Hinnavõit 51% Hinnavõit

Telli pakett ”Raamatupidamisuudised“ 2018. aastaks ja saad kingituseks jõulunumbri ja videoseminari „Majandusaasta aruanne 2017“

Kingituse väärtus 68 eurot!
TELLIN
Hinnavõit
Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat
Neljapäev, 07 August 2008 20:33

Eesti Hea Raamatupidamistava

Raamatupidamise seadus

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2013

(võimalik rakendada ka varem algavatele majandusaastatele)

Vastavalt raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ), on mõeldud rakendamiseks eelkõige väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.

RTJ NIMETUS
RTJ 0 Eessõna
RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
RTJ 2 Nõuded esitusviisile
RTJ 3 Finantsinstrumendid
RTJ 4 Varud
RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara
RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
RTJ 7 Bioloogilised varad
RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad
RTJ 9 Rendiarvestus
RTJ 10 Tulu kajastamine
RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
RTJ 12 Valitsusepoolne abi
RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded
RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused
RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon
RTJ 16
Segmendiaruandlus - kehtetu
RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped
RTJ 18
Euro kasutuselevõtt

Uuendatud juhendid saab allalaadida siit.

Eesti Hea Raamatupidamistava kuni 2013

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes