Oleme võtnud uue juhatuse liikme ning maksame talle juhatuse liikme tasu. Kas ettevõttel on õigust juhatuse liikme lepingus ette näha ka lisahüvesid, näiteks õigust saada puhkust ja puhkusetasu?

Minu kaheteistaastase töökogemuse vältel on alati selgelt eristatud töötaja ja juhatuse liikme õigussuhteid. Tuleneb ju ka töölepingu seadusest otsesõnu, et juriidilise isiku juhtorgani liikme kohustuste täitmiseks sõlmitavale lepingule ei kohaldata töölepingu seadust (töölepingu seaduse § 1 lg 5).

Läti parlament kiitis neljapäeval heaks seaduseparandused, mille järgi võib ebaseaduslikku palka maksvate firmade juhatuse liikmeid trahvida 140-2100 euroga.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi valitsusele ettepaneku taastada veel selle aasta jooksul juriidiliste isikute juhatuse liikmete võimalus end töötuna arvele võtta, kui nad juhatuses olemise eest tasu ei saa.

Riigikogu täiskogu toetas teisipäeval õiguskantsler Ülle Madise ettepanekut seadusemuudatusteks, mis annaksid äriühingu juhatuse liikmele õiguse saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes