Õigus
Valitsus kiitis 12. aprillil heaks uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu, mis asendab praeguse seaduse tervikteksti ning millega suureneb inimeste võimalus kontrollida enda kohta käivate andmete töötlemist.
Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks eelnõu, mis võimaldab väliseestlastel ning e-residentidel notariaalset tõestamist nõudvate tehingute tegemist distantsilt ehk videosilla kaudu.
Kaubanduskoda saatis hiljuti justiitsministeeriumile kuus ettepanekut äriregistri muutmiseks. Koda sai oma liikmetelt veelgi ideid äriregistri ja ettevõtjaportaali tänasest veelgi ettevõtjasõbralikumaks tegemiseks, süsteemide kasutusmugavuse tõstmiseks ning ettevõtjatele paremate teenuste pakkumiseks. Seetõttu esitas koda ministeeriumile täiendavad ettepanekud.
26. märtsil aastate 2010 kuni 2013 eest tühja kassetitasu vaidluse hüvitamise protsessil 80 000 eurot hüvitist võitnud autorikaitse organisatsioonid jätkavad tõenäoliselt hüvitiste nõudmist ka järgnevate perioodide eest.
Justiitsminister Urmas Reinsalu sooviks kohustada kohalikke omavalitsusi (KOV) tasuda kortermajade kommunaalkulude eest kohustusi mittetäitvate korteriomanike eest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes