Õigus
„Eestis on suur hulk inimesi, kes ei suuda ootamatute õigusküsimuste ilmnemisel oma vahenditest õigusnõu küsida või varasema kogemuse puudumise tõttu ei tea, kuhu pöörduda tuleks. Seetõttu pakub justiitsministeerium koostöös Eesti Õigusbürooga õigusabi kättesaadavuse parandamiseks tasuta õigusnõustamist inimestele üle kogu Eesti,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.
Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse vandetõlkidele ja patendivolinikele avalik-õiguslikud kutseühendused. Lisaks vähendatakse eelnõuga justiitsministeeriumi ülesandeid seoses advokaatide, notarite, kohtutäiturite ja pankrotihalduritega, kirjutab Eesti Kaubandus-tööstuskoda oma kodulehel.
Justiitsministeerium on koostanud eelnõu, millega vähendab oma koormust vabade õiguselukutsete haldamises ning millega moodustatakse patendivolinike koda ja vandetõlkide koda.
Justiitsministeeriumi hinnangul on Eestis rohkem kui 100 000 inimest, keda sissetuleku järgi ei saa arvestada otseselt tasuta riigi õigusabi saajate hulka, kuid kelle majanduslik olukord ei luba neil ootamatute õigusküsimuste korral ka ise õigusabi küsida. Justiitsministeerium tutvustab täna uut projekti, mis laiendab oluliselt riigi poolt tasuta õigusabi saajate ringi.

Justiitsministeerium kutsub ettevõtjaid üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse liikmesriikidest infot vajaduse kohta lihtsustada nii äriühingute piiriülest ühinemist ja jagunemist kui digitehnoloogia kasutamist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes