Õigus
Justiitsminister Urmas Reinsalu sooviks kohustada kohalikke omavalitsusi (KOV) tasuda kortermajade kommunaalkulude eest kohustusi mittetäitvate korteriomanike eest.
Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks Riigi Teataja seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on Riigi Teataja väljaandmisel muuta tõhusamaks ministeeriumide töökorraldust, vähendada tarbetut paberimajandust ning kiirendada edaspidi pisivigade parandamist.
Valitsus toetas justiitsministeeriumi arvamust riigikogu liikmete poolt algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõule, millega soovitakse seada kohtueelsele kriminaaluurimisele konkreetsed tähtajad. Justiitsministeeriumi hinnangul kahjustaks tähtajad märkimisväärselt raskete kuritegude uurimist.
2018. aasta alguses jõustub justiitsministeeriumi haldusalas mitmeid olulisi seadusemuudatusi, näiteks lõpetatakse alaealiste komisjonide tegevus ja muudetakse haldusmenetlus täielikult elektroonseks.
„Eestis on suur hulk inimesi, kes ei suuda ootamatute õigusküsimuste ilmnemisel oma vahenditest õigusnõu küsida või varasema kogemuse puudumise tõttu ei tea, kuhu pöörduda tuleks. Seetõttu pakub justiitsministeerium koostöös Eesti Õigusbürooga õigusabi kättesaadavuse parandamiseks tasuta õigusnõustamist inimestele üle kogu Eesti,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes