Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab Eestis rakendada EL-i õigusest tulenevaid kõrgemaid trahvimäärasid panganduses ja muus finantssektoris.
Riigikogus läbis 14. märtsil esimese lugemise seaduseelnõu, mille kohaselt seotakse trahviühik raskemate liikluskuritegude korral süüdlase sissetulekuga.
9. märtsil Brüsselis toimunud justiitsministrite kohtumisel saavutati läbimurre mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse direktiivi eelnõu osas, teatas justiitsministeerium.
Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega seotakse ohtlikumate liiklusväärtegude korral rahatrahv süüdlase sissetulekuga, vähendatakse kiirmenetluses kohaldatavat karistust ja võimaldatakse väärteokaristusena kohaldatud juhtimisõiguse äravõtmisest tingimisi vabastamist. Lisaks sätestatakse eelnõuga võimalus kohaldada teatud valdkondades (eeskätt finantssektor ja andmekaitse) rikkumiste eest senisest oluliselt kõrgema ülemmääraga rahatrahve, et täita Euroopa Liidu õigusest tulenevaid nõudeid.
Maksu- ja tolliamet (MTA) tõkestas 2017. aastal kuritegevuse ja salakaubanduse vastase võitluse käigu 23 kuritegeliku ühenduse ja grupi tegevuse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes