tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Justiitsministeerium on EL-i andmekaitse üldmäärusest tulenevalt ette valmistanud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. Kaubanduskoja hinnangul tuleb eelnõu aga mõnevõrra täpsustada, seda eelkõige konkreetsete näidetega. Lisaks tegi koda ettepaneku kaaluda Eestile üldmääruses antud võimalust trahvimäärasid vähendada.
Kaubanduskoda viis koostöös statistikaametiga oma liikmete seas läbi küsitluse, millega sooviti väliskaubandusega tegelevate ettevõtjate tagasisidet statistikaaruande Intrastat lihtsustamise kohta.  Üle 80 protsendi küsitlusele vastanutest avaldas toetust Euroopa Liidu ettepanekule, mille kohaselt tuleks edaspidi ettevõtjatel andmeid esitada ainult kauba lähetamise kohta ning kaoks kauba saabumise aruande esitamise kohustus.
Kaubanduskoda on alates 2016. aasta algusest jälginud ja analüüsinud ning teinud kord kvartalis pensionifondide varade investeeringuid Eesti majandusse. Selle aasta teises kvartalis olid investeeringud siiani kõige suuremad. Kui eelmises kvartalis investeeriti Eesti majandusse vaid 5,01 protsenti, siis nüüd on see tõusnud 6,62 protsendile.
Juunis otsustas Tallinna halduskohus, et ei rahulda kaubandus-tööstuskoja kaebust sotsiaalmaksumäära langetamise tühistamise õigusvastasuse osas. Kaubanduskoja hinnangul ei olnud halduskohtu otsus siiski piisav tõestamaks, kas maksukorralduse seaduses olev kuue kuu reegel maksumuudatuste puhul üldse kehtib. Seetõttu vaidlustas koda otsuse ringkonnakohtus.

Eesti Tööstus-Kaubanduskoja hinnangul on valitsus otsustanud ilma igasuguse aruteluta tõsta Eesti maksukoormust vähemalt 500 miljoni euro võrra aastas ehk 2,5 protsendipunkti võrra SKP-st.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes