Kaubanduskoda on alates 2016. aasta algusest jälginud ja analüüsinud ning teinud kord kvartalis pensionifondide varade investeeringuid Eesti majandusse. Selle aasta teises kvartalis olid investeeringud siiani kõige suuremad. Kui eelmises kvartalis investeeriti Eesti majandusse vaid 5,01 protsenti, siis nüüd on see tõusnud 6,62 protsendile.
Juunis otsustas Tallinna halduskohus, et ei rahulda kaubandus-tööstuskoja kaebust sotsiaalmaksumäära langetamise tühistamise õigusvastasuse osas. Kaubanduskoja hinnangul ei olnud halduskohtu otsus siiski piisav tõestamaks, kas maksukorralduse seaduses olev kuue kuu reegel maksumuudatuste puhul üldse kehtib. Seetõttu vaidlustas koda otsuse ringkonnakohtus.

Eesti Tööstus-Kaubanduskoja hinnangul on valitsus otsustanud ilma igasuguse aruteluta tõsta Eesti maksukoormust vähemalt 500 miljoni euro võrra aastas ehk 2,5 protsendipunkti võrra SKP-st.

Kontsernisiseste laenude ja finantseerimistehingute maksustamine 20 protsendi suuruse tulumaksuga ehk nn panditulumaks kahjustab Eesti ettevõtluskeskkonda, lahendamata tegelikku probleemi, leiavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Suur osa Eesti ettevõtjatest prognoosib tulevaks aastaks käibe kasvu ning töötajate arvu ja investeeringute suurendamist, selgub kaubandus-tööstuskoja liikmete seas läbi viidud tänavusest majandusküsitlusest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes