Õigus
Tänasel valitsuse istungil kiideti heaks kaks määrust, millega vormistati möödunud nädalal vastu võetud haldusterritoriaalse korralduse otsused. Valitsus kinnitas määrused, millega viiakse ühinemine lõpule Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma valla puhul, millest moodustatakse Lääne-Harju vald ning Tähtvere vald liidetakse Tartu linnaga.
Riigikogu võttis tänasel istungil vastu kaks seadust, mis reguleerivad maavalitsuste tegevuse lõpetamist ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö korraldust.

Riigikontroll analüüsis omavalitsuste viimaste aastate finantsinfot ja leidis, et kuigi valitsus plaanib aastaks 2020 suurendada omavalitsuste rahastamist, ei aita pelgalt raha juurdeandmine lahendada probleemi neis omavalitsustes, kelle rahalised võimalused jäävad ülejäänud omavalitsustest oluliselt maha. Kohalikud omavalitsused saavad oma tulusid vähe mõjutada, valdav osa tulusid (83%) on riigi otsustada. Kuigi riik jagab omavalitsustele raha ühtsetel alustel, jaguneb see tegelikkuses omavalitsuseti ebaühtlaselt.

Ehitusloa saamine võib mõnikord kesta ligi aasta, samas kui paragrahvid näevad justkui ette oluliselt lühema menetluse.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, mille järgi antakse raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse korraldamine üle kohalike omavalitsuste vastutusalasse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes