Majandus ja äri
Justiitsministeerium ei toeta Reformierakonna algatust, mille järgi võiks kuriteokahju sissenõudmist vedada prokurtuur, kui kahju kannatanud kohalik omavalitsus seda mingil põhjusel teha ei soovi.
Õiguskantsler Ülle Madise pöördus riigikogu põhiseaduskomisjoni poole, et algatataks nende seaduste muutmine, mis praegusel kujul ei võimalda piisavalt ennetada ega ohjeldada korruptsiooni linnades ja valdades.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kuulas ära Eesti Energia endise nõukogu liikme Kalle Pallingu selgitused seoses võimaliku huvide konfliktiga aheraine ostuhuvi tutvustamisel Eesti Energiale ja Viru Keemia Grupile (VKG).

Rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International uuringu tulemuste kohaselt on Eesti suhteliselt madala korruptsiooniga riik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes