Maksud ja raamatupidamine

Õiguskantsler Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegseid piiranguid reguleerivad seadused.

Riigikohus leidis kohtute seadusest vastuolu põhiseadusega, kuna kehtiv seadus ei võimalda määrata kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni, kui kohtunikupensionile jäänud isik suri või sureb pärast 30. juunit 2013.

Uue nädala kolmapäeval tuleb riigikogus lõpphääletusele Eesti põhiseaduse muutmise seadus, mis annab 16- ja 17-aastastele noortele õiguse hääletada kohalike omavalitsuste valimistel; parlamendi hääleenamuse korral on tegemist viienda põhiseadusemuudatusega viimase 22 aasta jooksul.

Riigikohus tunnistas täna, 22.detsembril, apteekide asutamispiirangud taas põhiseaduse vastaseks ja ettevõtjate põhiõigusi riivavaks.

Õiguskantsleri hinnangul on piirangud, mis ei võimalda õppelaenu taotleda tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel riigis viibival inimesel, vastuolus põhiseaduse ning Euroopa Liidu õigusega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes