Maksud ja raamatupidamine
Esmaspäev, 27 Veebruar 2017 15:28

Pakendiaruandlusest algajale

Pakendiettevõtjatele kehtib pakendiarvestuse kohustus juba 2004. aastast alates.

Kolmapäev, 09 November 2016 15:04

Pakendiaruandluse ABC

Pakendiettevõtjatele kehtib pakendiarvestuse kohustus juba 2004. aastast alates.

Neljapäev, 03 November 2016 14:35

Ilmus veebiajakirja Pluss novembrinumber!

Ilmunud on veebiajakirja Pluss 2016. aasta viies number.

Kolmapäev, 02 November 2016 16:56

Pakendiaruandluse ABC

Pakendiettevõtjatele kehtib pakendiarvestuse kohustus juba 2004. aastast alates.

Reede, 01 Aprill 2016 17:11

Nõuanded pakendiaruande koostamiseks

BDO Eesti vandeaudiitorid Kairi Luigelaht-Teder ja Sven Siling toovad välja tähtsamad toimingud, mida tuleks pakendiaruande koostamiseks teha.

  •   Määra kindlaks isik, kes on vastutav pakendiarvestuse korraldamise ja pakendiaruande koostamise eest.
  •   Kaardista, milliste tehingute käigus tekkivat pakendit tuleb pakendiaruandes deklareerida, sealhulgas Eestis esmakordselt pakendatud kauba või pakendijäätmete turule laskmine.
  •   Selgita deklareeritavad tehingud pakendimaterjali liikide lõikes (vt pakendiseadus § 3 lg 3): klaas, plast, metall, paber ja kartong, puit ning muu materjal.
  •   Määra kindlaks, kas pakend deklareeritakse ostu- või müügihetkel.
  •   Kasuta pakendimassi arvestamiseks või selle kontrollimiseks vastavaid raamatupidamise andmeid ja/või kolmandate osapoolte kinnitusi.
  •   Tee väljavõttelisi kontrollkaalumisi, et veenduda, kas raamatupidamise andmed ja/või kolmandate osapoolte kinnitused pakendimassi kohta on olulises osas õiged.
  •   Veendu, et pakendiaruandes esitatud andmeid pakendimassi kohta on võimalik hiljem algdokumentide ja muu info alusel kontrollida.
  •   Kirjelda pakendiaruandlusega seotud arvestuspõhimõtteid ja protseduure sise-eeskirjas, sealhulgas fikseeri algdokumentide säilitamise põhimõtted (vt pakendiseadus § 24 lg 3) ja sise-eeskirjade ajakohastamise põhimõtted.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes