Maksud ja raamatupidamine
Kolmapäev, 12 Aprill 2017 10:15

Maksukorralduse seaduse plaanitavad muudatused

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatuste väljatöötamise kavatsuse, millega muu hulgas nähakse ette äriühingu faktilise juhi vastutus tahtlikult põhjustatud maksuvõla eest, lihtsustatakse intresside arvestust, revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli asemel kehtestatakse ühtne kontrolliliik ning töötamise registrit täiendatakse kolme uue tunnusega.
2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas.
Esmaspäev, 28 Detsember 2015 00:13

Uuest aastast jõustuvad olulised seadusemuudatused

16.12.2015 1. jaanuaril jõuavad seadustesse mitmed Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekud, mis vähendavad ettevõtjate halduskoormust ja kulusid. Näiteks vabastatakse uuest aastast väikeettevõtjad pakendiaruande auditeerimise kohustusest, tõstetakse välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära 50 euroni ning tõstetakse auditi ja ülevaatuse piirmäärasid ligi kaks korda. Olulisemate muudatustena saab veel välja tuua alampalga tõusu 430 euroni ning raamatupidamise seaduse muudatusi, millega lihtsustatakse väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise reegleid.
Esmaspäev, 17 August 2015 12:54

Seaduste ületootmine tuleb peatada

Justiitsministeerium saatis avalikule konsultatsioonile õigusloome mahu vähendamise kava, millega peatatakse seaduste ületootmine ja vähendatakse bürokraatiat.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes