Ilmunud õigusaktid

Valitsus kiitis heaks maaelu arengukavast (MAK) 1 miljoni euro ulatuses toetuste maksmise ettevõtete põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste järel.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide 14,9 miljoni euro suuruse toetusmeetme.

Keskkonnainvesteeringute keskus alustas soojusmajanduse projektitaotluste vastuvõttu. Sihtasutus annab 12 miljonit eurot toetust katelde renoveerimiseks ning 6 miljonit eurot kaugkütteühenduste tagamiseks.

Reede, 22 Jaanuar 2016 11:11

Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede

Ettevõtlusministri 05.01.2016 määrus nr 2

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes