Tööinspektsioon

Käibemaksukohustuslasest tööandja saadab oma töötaja regulaarselt välislähetusse ja töötaja kasutab selleks isiklikku sõiduautot. Kokkuleppel ostetakse kütus lähetuse tarbeks tööandja pangakaardiga. Millisel määral peab tööandja deklareerima (ja võib tagasi küsida) käibemaksu töölähetuse ajal tekkinud kütuse- ja muudelt kuludelt? Millised on maksuerisused, kui välislähetusse sõiduks ostetakse kütust Eestist või mõnest teisest Euroopa Liidu riigist?

Teisipäev, 16 Veebruar 2016 11:22

Töölähetus versus lähetatud töötaja

Töötajate vaba liikumine ja teenuste osutamine on Euroopa Liidu toimimise lepingu üks põhialustest ning üha rohkem tuleb ette olukordi, kui tööandja saadab töötajaid töölähetusse nii Eesti-siseselt kui ka erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Töölähetusse saatmise ja sellega seotud tasu maksmise kord on seaduses justkui selgelt reguleeritud, kuid tekitab ikka ja jälle küsimusi.

Töölähetusse saatmise ja sellega seotud tasu maksmise kord on seaduses justkui selgelt reguleeritud, kuid tekitab ikka ja jälle küsimusi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes