Tööturg

Haigekassa andis teada, et 2017. aasta alguses viibib töövõimetuslehtede väljamaksmine neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris 2017.

Neljapäev, 04 August 2016 09:57

Muutus töövõimetuslehtede käitlemise kord

1. juulil jõustunud töövõimereformiga seonduv ravikindlustuse seaduse muudatus mõjutab ka haigusjuhtumite pikendamise korda, teatas sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 16.06.2015 määrus № 29

https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015014

Kohvipoodide kett OÜ Coffee IN pole rahul aasta algusest käivitunud elektroonilise töövõimetuslehtede süsteemiga ja pärib sotsiaalministeeriumilt aru, miks pole lahendus õigeaegselt mõistlikult toimima hakanud.
Alanud aastast ei pea töötaja peale haigust esitama tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes