Tööajafond 2017

Ülevaatlikus tabelis on toodud Eesti 2017. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.

Periood Riigipühad
Töötunni lühendamine* Päev Tööpäevi kuus (E-R) Töötunde kuus (E-R) Töötunde kuus (erandid)
Jaanuar 01 - uusaasta 3 Pühapäev 22 176  
Veebruar 24 - Eesti Vabariigi aastapäev 3 Reede 19 152
(NB! Erand)
Kui tööpäev on 23. veebruar, siis 149 (152-3)
Märts       23 184  
I kvartalis KOKKU 64 512 509 (512-3)
Aprill 14 - suur reede

16 - ülestõusmispüha

Reede

Pühapäev

19 152  
Mai 01 - kevadpüha Esmaspäev 22 176  
Juuni 04 - nelipühade 1. püha

23 - võidupüha

3

Pühapäev

Reede

21

168
(NB! Erand)

Kui tööpäev on 22. juuni, siis 165 (168-3)

24 - jaanipäev Laupäev
II kvartalis KOKKU 62 496
493 (496-3)
Juuli 21 168  
August 20 - taasiseseisvumispäev Pühapäev 23 184  
September 21 168  
III kvartalis KOKKU 65 520  
Oktoober 22 176  
November 22 176  
Detsember 24 - jõululaupäev

3 Pühapäev 19

152
(NB! Erand)

Kui tööpäev on 23. detsember, siis 149 (152-3)

Kui tööpäev on 31. detsember, siis 149 (152-3)

Kui tööpäev on 23. ja 31. detsember, siis 146 (152-6)

25 - esimene jõulupüha Esmaspäev
26 - teine jõulupüha Teisipäev
IV kvartalis KOKKU 63 504 498 (504-6)

Aastas KOKKU 254 2032  
* Vastavalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusele lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Rubriigi Töösuhted ja tööõigus teised artiklid

Sellest osast leiate artikleid töösuhete kohta ja juhendeid, mille on koostanud juristid, töösuhete asjatundjad ja teised nõustajad.

 • Koondamishüvitise taotlemine - e-teenus

  Koondamishüvitist saate taotleda töötukassa iseteenindusportaali kaudu.

  Teenust saab kasutada ainult aktiviseeritud ja kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi abil. Oma ID-kaardi sertifikaatide kehtivust saate kontrollida Sertifitseerimiskeskuse kodulehel: http://www.sk.ee/id-kontroll/

  Enne koondamishüvitise taotlemise alustamist sisestage palun ID-kaart kaardilugejasse!

  Ettevõtte nimel avalduse esitaja peab Äriregistris olema registreeritud kui ettevõtte osas esindusõigust omav isik (nn B-kaardil olev isik).

   

  Kellel on õigus koondamishüvitisele?

   

  Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel, või ametnikul, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 115 või 116 alusel.
   
  Kindlustushüvitist koondamise korral on õigus saada ka vanaduspensionäridel.

   

  Hüvitise suurus

  Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud:

  1) viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
  2) üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.
   
  Kui tööandja ütleb enne 2015. aasta 1. jaanuari töölepingu koondamise tõttu üles töötajaga, kelle töösuhe 01.07.2009 seisuga on kestnud vähemalt 20 aastat, maksab töötukassa töötajale kindlustushüvitist koondamise korral töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.  
   
  Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või avaliku teenistuja üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Töötaja või avaliku teenistuja keskmine ühe kalendripäeva töötasu või palk leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle tööandja poolt töötajale või avalikule teenistujale makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.

   

  Koondamishüvitise taotlemine

   

  Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Avaldus loetakse vastuvõetuks päevast, mil töötukassale on saabunud avaldus koos nõuetekohaste dokumentidega. Juhul, kui tööandja ei ole tähtaega järginud, on tal õigus taotleda mõjuval põhjusel avalduse esitamise tähtaja ennistamist.
   
  Avaldusele tuleb lisada tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht.
  Eesti Töötukassa nõudel esitab tööandja kinnitatud koopiad avaldusel märgitud andmeid tõendavatest dokumentidest.


  Koondamishüvitise määramine ja maksmine

   

  Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates.
   
  Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada 14 kalendripäeva võrra. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab töötukassa tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale viivitamata.
   
  Töötukassa toimetab otsuse tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale kätte vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või avaliku teenistuja pangakontole.

  Avalduse saate täita töötukassa iseteenindusportaalis.

  Saata ID-kaardiga allkirjastatult aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  Saata postiga aadressile: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa

  Saate viia avalduse Teile sobivasse töötukassa osakonda.

 • Rahaasjade planeerimisest töötule

  Rahaasjade planeerimisest töötuleEnda ja oma pere rahaasjade planeerimine on tähtis igas eluetapis, kuid eriti oluliseks muutub see siis, kui oled kaotanud töö. Tarbijaveeb minuraha.ee koostöös Eesti Töötukassaga on koostanud ülevaate rahaasjade korraldamisest töötuks jäänule.

 • Tööandjal on õigus tuvastada alkomeetriga töötaja joovet

  Tööandjal on õigus tuvastada alkomeetriga töötaja joovetÄsja jõustunud kohtulahendi järgi on tööandjal õigus tuvastada alkomeetriga töötaja joovet, samas peab alkomeeter olema nõuetekohaselt taadeldud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes