Esmaspäev, 05 Juuni 2017 15:03

Töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamine

Hinda seda artiklit
(1 hinnang)
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner Advokaadibüroo DERLING

Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt aegub tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju eest 12 kuu jooksul arvates ajast, millal tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohustatud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist (TLS § 74 lg 4).

Seega, kui töötaja tekitab kahju otse tööandjale, ei tohiks kahjunõude esitamise tähtaja arvutamine keeruline olla. Pahatihti aga juhtub, et töötaja tekitab tööülesannete täitmise käigus kahju kolmandale isikule. Näiteks tekitab autojuht tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse. Kolmanda isiku kahjunõude suhtes võib ka tekkida kohtuvaidlus. Sellisel juhul võib eelnimetatud 12-kuulise tähtaja arvutamine muutuda keerukamaks.

Töölepingu seadus näeb ette, et kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustusest kolmanda isiku ees ning need kohustused ise täitma. Tööandja võib seejärel esitada tagasinõude töötaja vastu tema tekitatud kahju hüvitamiseks  töölepingu seaduses sätestatud kahju hüvitamise reeglite (TLS § 76 lg 1 ja 2) kohaselt. Muuhulgas tuleb tagasinõude esitamisel järgida eeltoodud 12-kuulist aegumistähtaega.

Riigikohtu käideldud juhtumis tekitas töötaja tööandja sõidukiga tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse, mille käigus sai teise sõiduki juht raske tervisekahjustuse. Liiklusõnnetusega seoses algatati kriminaalmenetlus. Ligi poolteist aastat pärast liiklusõnnetust jõustus kohtuotsus, millega töötaja mõisteti süüdi teise sõiduki juhile raske tervisekahjustuse põhjustamises. Kuna teise sõiduki juht esitas kriminaalmenetluse käigus ka tervisekahjustusest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamise nõude (tsiviilhagi), siis mõisteti sama kohtuotsusega töötajalt ja tööandjalt solidaarselt välja vastav kahjuhüvitis.  

Tööandja tasus teise sõiduki juhile kohtu poolt väljamõistetud kahjuhüvitise ning esitas seejärel tagasinõude oma töötaja vastu tööandja  kantud kahju osaliseks hüvitamiseks.

Tööandja poolt tagasinõude hagi esitamise ajaks oli liiklusõnnetusest möödunud ligi kaks ja pool aastat. Samas kahjuhüvitise aluseks olnud kohtuotsuse jõustumisest oli möödunud täpselt 12 kuud.

Töötaja vaidles tööandja esitatud tagasinõudele vastu väitega, et tööandja nõue on aegunud. Töötaja leidis, et 12-kuuline kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg algas hiljemalt ajal, millal tööandja sai teada teise sõiduki juhi poolt mittevaralise kahju nõude esitamisest. Sellest sai tööandja teada rohkem kui 12 kuud enne töötaja vastu tagasinõude hagi esitamist.

Tööandja leidis, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Seega tekkis poolte vahel vaidlus, mis ajast tuleb hakata lugema tagasinõude 12-kuulist aegumistähtaega – kas kannatanu esitatud kahjunõudest (tsiviilhagist) teada saamisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse jõustumisest või kahjuhüvitise tasumisest kannatanule. Sellest omakorda sõltus, kas tööandja poolt töötaja vastu esitatud tagasinõue on aegunud või mitte.

Maakohus ja Ringkonnakohus leidsid, et 12-kuuline aegumistähtaeg algas ajast, mil tööandja sai kätte kannatanu esitatud kahjunõude (tsiviilhagi), või hiljemalt kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest. Riigikohus ei nõustunud eeltoodud seisukohaga.

Riigikohus asus 05.04.2017 otsuses seisukohale, et tööandjalt TLS-i § 76 lg 2 alusel töötaja vastu esitatud tagasinõue aegub üldjuhul 12 kuu jooksul arvates ajast, mil tööandja tasus kolmandale isikule kahjuhüvitise, või erandina 12 kuu jooksul arvates ajast, kui jõustus tööandjat hüvitama kohustav kohtulahend. Seega nõustus Riigikohus antud vaidluses tööandja seisukohaga, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Riigikohtu otsuse täisteksti võite leida Riigikohtu kodulehelt: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-11-17

50 kommentaari

 • Kommentaari link Neljapäev, 26 Aprill 2018 00:10 lisas leo lobito

  Kas vajate kiiret laenu oma võlgade tasumiseks ja uue ettevõtte loomiseks? kui jah, võtke meiega ühendust leolobitohelpfunds@hotmail.com, et saada lisateavet laenu saamise kohta.

 • Kommentaari link Pühapäev, 22 Aprill 2018 04:29 lisas Roseline Clinton

  Kas vajate äri- või isiklikku laenu?
  Meie ettevõte on õigustatud ettevõte.
  Anname laenu üksikisikutele ja ettevõtetele 2% intressimääraga.
  Lisateabe saamiseks võtke ühendust e-posti aadressiga: roselineclintonloancompany@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 10 Aprill 2018 08:19 lisas candellier

  Kõigi oma projektide kokkuviimisel

  MULTICREDIT EURO on tarbijalaenu spetsialiseerunud finantseerimisasutus. MULTICREDIT EURO pakub pakkumisi, mis on kohandatud kõikide teie rahastamisvajadustega, mille isikliku laenu suurus on 3000 eurot kuni 75 000 euroni, 12 kuni 120 kuuni, määrates 2,40% -list APR-i 7,90% -ni.
  e-post ; infos@multicredit-euro.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 10 Aprill 2018 08:18 lisas candellier

  Kõigi oma projektide kokkuviimisel

  MULTICREDIT EURO on tarbijalaenu spetsialiseerunud finantseerimisasutus. MULTICREDIT EURO pakub pakkumisi, mis on kohandatud kõikide teie rahastamisvajadustega, mille isikliku laenu suurus on 3000 eurot kuni 75 000 euroni, 12 kuni 120 kuuni, määrates 2,40% -list APR-i 7,90% -ni.
  e-post ; infos@multicredit-euro.com

 • Kommentaari link Pühapäev, 08 Aprill 2018 01:40 lisas febian

  Hea päev Kõik, kes loevad minu tõelise eluloo minu elust. Minu nimi on febian Malaisiast, ühe lapsega ema. ma olen kaasanud nii palju petturitesse internetis, et võtaksin oma raskelt teenida raha, otsin konsolideerimislaenu, kuni üks ustav öö suunasin, palusin ja usun, et Jumal laskis mind Interneti kaudu laenupakkumisena nimega citi bank Loan Service Ltd , posti teel aadressil customercare@thecitibank.com nad aitasid mulle 3, 850, 000 00 pärast 8-aastast edukat kontakti nii võrgu võltsitud laenuandjatega, palun, minu inimesed, ole väga ettevaatlik laenu saamiseks ettemaksuga, ilma et oleks garantii või kinnitus selle kohta, et ettevõte on legit see laenufirma tuli minu päästmiseks, kui ma vajasin neid kõige enam, algselt ma ei usalda neid kunagi, kuid pärast nõupidamisi oli ma õnnelik naine. mis on elus kõige tähtsam asi. täna ma konsolideerin oma võla ja olen ka uhke oma korter. mu ema ja kaks sõpra sai sellest pakkumisest kasu, ja soovin, et ka kogu riik saaks selle suuremeelse pakkumise kasuks. võtke palun ühendust täna e-posti teel: customercare@thecitibank.com või külastage meie veebisaiti aadressil http://www.thecitibank.com

 • Kommentaari link Kolmapäev, 04 Aprill 2018 21:26 lisas KO

  HEA PÄEV Minu Eesti rahvas

  Ma tunnistan, KUIDAS ma sain laenu, et osta maja tegelikku ja tulemuslikku laenufirma NIMEGA JOSE LUIS Loan Company, ma olen väga õnnelik täna ja Jumal õnnistagu JOSE LUIS laenufirma .website, https: //www.joseluisloans.com, või postitage neid, joseluisloans@gmail.com

  Minu nimi on Jokiba, Aline Olen Tallinna linn Eesti, havebeen otsivad tõelist laenufirma viimase viie kuu, kaks osta maja
  kõik, mis mul oli, oli hulk pettusi, kes panid mind neid usaldama ja lõpuks
  Päeval võtsid nad oma raha, andmata midagi vastutasuks, kõik
  Ma loodan, et ta oli kadunud sain segaduses ja pettunud, et kunagi tahtnud kaks võttes midagi pistmist laenu firmad internetis, nii et ma läksin kahe laenata raha välja
  sõber, tollas siin kõik, mis juhtus, ja ta ütles, et ta saab mulle seda aidata
  Ta teab laenufirmat, kes saab mulle mingit laenu
  mul on vaja väga madalat intressimäära 2%, et ta lihtsalt sai
  Ta andis mulle selle, kuidas laenu taotleda, ma tegin
  nagu ta Toll mind sisse kohaldada iseenda e-mail: WWW (https://www.joseluisloans.com) in kunagi mente kuid proovinud ja minu suurim üllatus sain laenu inom 24 tundi, ma ei suutnud uskuda,
  Ma olen õnnelik ja rikkalik ja ma tänan jumalat, et selline laen
  Sellised petturid on kõikjal kohtades ikkagi olemas,
  palun nõu igaühele, kes vajavad laenu, külastada oma veebisaiti
  (https://www.joseluisloans.com) nad ei lase sul kunagi sulle ja
  oma elu muudab minu did.Quickly kontakt (https://www.joseluisloans.com) või saatke iseenda, joseluisloans@gmail.com täna ja saada oma laenu iseenda Jumal õnnistagu Jose Luis laenu firma jaoks deres tõelise laenupakkumise.
   Veenduge ühendust JOSE LUIS laene oma laenu fordi sain laenu edukalt selle firma ilma stressi. Külasta sina veebilehel https://www.joseluisloans.com/ või e iseenda, joseluisloans@gmail.com

 • Kommentaari link Kolmapäev, 04 Aprill 2018 21:25 lisas KO

  HEA PÄEV Minu Eesti rahvas

  Ma tunnistan, KUIDAS ma sain laenu, et osta maja tegelikku ja tulemuslikku laenufirma NIMEGA JOSE LUIS Loan Company, ma olen väga õnnelik täna ja Jumal õnnistagu JOSE LUIS laenufirma .website, https: //www.joseluisloans.com, või postitage neid, joseluisloans@gmail.com

  Minu nimi on Jokiba, Aline Olen Tallinna linn Eesti, havebeen otsivad tõelist laenufirma viimase viie kuu, kaks osta maja
  kõik, mis mul oli, oli hulk pettusi, kes panid mind neid usaldama ja lõpuks
  Päeval võtsid nad oma raha, andmata midagi vastutasuks, kõik
  Ma loodan, et ta oli kadunud sain segaduses ja pettunud, et kunagi tahtnud kaks võttes midagi pistmist laenu firmad internetis, nii et ma läksin kahe laenata raha välja
  sõber, tollas siin kõik, mis juhtus, ja ta ütles, et ta saab mulle seda aidata
  Ta teab laenufirmat, kes saab mulle mingit laenu
  mul on vaja väga madalat intressimäära 2%, et ta lihtsalt sai
  Ta andis mulle selle, kuidas laenu taotleda, ma tegin
  nagu ta Toll mind sisse kohaldada iseenda e-mail: WWW (https://www.joseluisloans.com) in kunagi mente kuid proovinud ja minu suurim üllatus sain laenu inom 24 tundi, ma ei suutnud uskuda,
  Ma olen õnnelik ja rikkalik ja ma tänan jumalat, et selline laen
  Sellised petturid on kõikjal kohtades ikkagi olemas,
  palun nõu igaühele, kes vajavad laenu, külastada oma veebisaiti
  (https://www.joseluisloans.com) nad ei lase sul kunagi sulle ja
  oma elu muudab minu did.Quickly kontakt (https://www.joseluisloans.com) või saatke iseenda, joseluisloans@gmail.com täna ja saada oma laenu iseenda Jumal õnnistagu Jose Luis laenu firma jaoks deres tõelise laenupakkumise.
   Veenduge ühendust JOSE LUIS laene oma laenu fordi sain laenu edukalt selle firma ilma stressi. Külasta sina veebilehel https://www.joseluisloans.com/ või e iseenda, joseluisloans@gmail.com

 • Kommentaari link Neljapäev, 29 Märts 2018 22:17 lisas smith jobs

  Taotle kiire ja mugavat arvete tasumist ja uue projekti rahastamist odavama laenuintressiga 2%. Võta meiega ühendust täna läbi: Smithjobsloanfirm@outlook.com laenusumma on vajalik, et meie minimaalne laenupakkumine on 1,000.00 iga laenumahu kohta. Olen kinnitatud, registreeritud ja seadusega laenuandja. Võite täna minuga ühendust võtta, kui olete huvitatud selle laenu saamisest, võtke minuga rohkem teavet laenuprotsessi, protsessi kohta, nagu laenu tingimused ja tingimused ning kuidas laenu teile üle kantakse. Kui olete huvitatud, vajan teie kiireloomulist vastust.

 • Kommentaari link Kolmapäev, 28 Märts 2018 19:43 lisas mariachrist

  Kiire laenupakkumine

  Tere
  Teil vajasite rahaliste laenude tegemist üksikisikute vahel, et tulla toime
  finantsraskused, et lõpuks lõhkeda ummikseis
  põhjustades panku, lükates tagasi teie taotlusdokumendid
  krediiti?
  Ma olen finantsekspertide isik, kes suudaks teid teha
  laenu summas, mida vajate, ja tingimustega, mis teil on
  muudab elu lihtsamaks.Siin ma suudan teid aidata
  help:
  * Rahaline
  * Hüpoteeklaen
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteek
  * Krediidi tagasivõtmine
  * Isiklik laen
  Oled ummikus, keelatud pangandus ja sul ei ole kasuks
  pangad või parem kui teil on projekt ja vajate rahastamist, a
  halb krediit või raha vaja maksta arveid,
  investeerida ettevõtetesse.
  Nii et kui teil on vaja raha laenu, ärge kartke mind
  võtke ühendust e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

 • Kommentaari link Kolmapäev, 28 Märts 2018 19:40 lisas mariachrist

  Kiire laenupakkumine

  Tere
  Teil vajasite rahaliste laenude tegemist üksikisikute vahel, et tulla toime
  finantsraskused, et lõpuks lõhkeda ummikseis
  põhjustades panku, lükates tagasi teie taotlusdokumendid
  krediiti?
  Ma olen finantsekspertide isik, kes suudaks teid teha
  laenu summas, mida vajate, ja tingimustega, mis teil on
  muudab elu lihtsamaks.Siin ma suudan teid aidata
  help:
  * Rahaline
  * Hüpoteeklaen
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteek
  * Krediidi tagasivõtmine
  * Isiklik laen
  Oled ummikus, keelatud pangandus ja sul ei ole kasuks
  pangad või parem kui teil on projekt ja vajate rahastamist, a
  halb krediit või raha vaja maksta arveid,
  investeerida ettevõtetesse.
  Nii et kui teil on vaja raha laenu, ärge kartke mind
  võtke ühendust e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

 • Kommentaari link Kolmapäev, 14 Märts 2018 19:17 lisas Debbie Holmes

  We Offer Private, Commercial and Personal Loans with very Minimal annual Interest Rates as Low as 3% . We give out loans within the range of $1,000.00 to $500,000,00.If you are interested reply me now.Contact us on whatsapp +1(214)305-8945, E-Mail: willianloanfirm6@gmail.com

 • Kommentaari link Laupäev, 03 Märts 2018 10:49 lisas Lola Daniel

  Tere

  Kas vajate kiiret laenu oma rahaliste vajaduste rahuldamiseks? Pakume laene 2000-50 000 000-le, oleme usaldusväärsed, võimsad, kiire ja dünaamilised, ei kontrolli krediitkaarti ega paku 100% tagatisi välislaenudele selle aja jooksul.

  Samuti laenasime kogu valuutas 3% -lise intressimäära kõigile laenudele .... Kui olete huvitatud, pöörduge tagasi selle e-kirjaga.

  Palun pöörduge meie poole, kui olete huvitatud, eaglehomemortgage001@gmail.com

  Lugupidamisega,

  Proua Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

 • Kommentaari link Kolmapäev, 07 Veebruar 2018 10:53 lisas Louise Auden

  Teie päevast kompliment, mina olen Louise Auden, üks ema Ameerika Ühendriikidest Minnesotast. Olen väga õnnelik ja tänulik SUSAN JAMES LOAN FIRML-ile, kellel oli 18. jaanuaril 2018 laenu andmisega minu haiglaarvete tasumiseks ja maksude maksmiseks ka kontaktnumber: +1 (386) 259-8202. Nad päästsid mind oma kodu kaotamisest. See sõnum võib aidata teid seal, et teil on vaja tõelist laenu teises, et te ei satuks valesse käesse. Kontakt kaudu E_mail: susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com or via Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

 • Kommentaari link Teisipäev, 30 Jaanuar 2018 01:17 lisas Mrs Lola Daniel

  Kas teil on vaja mingit laenu?
  Kas teil on mingeid rahalisi segadusi või kui vajate oma ettevõtte käivitamiseks raha?
  Siin on võimalus saada oma väikesi ja suuri laene, et parandada ja käivitada oma äritegevust mis tahes viisil. Anname laenud üldsusele väga madalal intressimääras. Oleme dünaamilised, usaldusväärsed, tõhusad ja usaldusväärsed. Lugege meiega nüüd oma lühiajaliste ja pikaajaliste laenude eest.Võtke meiega ühendust, et saada lisateavet ja rakendust.

  Pakume isiklikke laene, võlgade konsolideerimise laene, riskikapitali, ärilaene, hariduslaene, eluasemelaene või "laene mis tahes põhjusel!". Siiski pakub meie meetod võimalust märkida vajaliku laenu summa ja ka kestus, mida saate endale lubada

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
  VASTAVAD OMA LAENU OMA VASTAVUSE JA KOHUSTUSE VASTUTUSE KOHTA.

  Lugupeetud
  Proua Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 30 Jaanuar 2018 01:16 lisas Mrs Lola Daniel

  Kas teil on vaja mingit laenu?
  Kas teil on mingeid rahalisi segadusi või kui vajate oma ettevõtte käivitamiseks raha?
  Siin on võimalus saada oma väikesi ja suuri laene, et parandada ja käivitada oma äritegevust mis tahes viisil. Anname laenud üldsusele väga madalal intressimääras. Oleme dünaamilised, usaldusväärsed, tõhusad ja usaldusväärsed. Lugege meiega nüüd oma lühiajaliste ja pikaajaliste laenude eest.Võtke meiega ühendust, et saada lisateavet ja rakendust.

  Pakume isiklikke laene, võlgade konsolideerimise laene, riskikapitali, ärilaene, hariduslaene, eluasemelaene või "laene mis tahes põhjusel!". Siiski pakub meie meetod võimalust märkida vajaliku laenu summa ja ka kestus, mida saate endale lubada

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
  VASTAVAD OMA LAENU OMA VASTAVUSE JA KOHUSTUSE VASTUTUSE KOHTA.

  Lugupeetud
  Proua Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

 • Kommentaari link Esmaspäev, 29 Jaanuar 2018 14:56 lisas mariachrist

  Kiire laenude pakkumine üksikisikute, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel, kes vajavad seda

  Tere
  Teil vajasite rahaliste laenude tegemist üksikisikute vahel, et tulla toime
  finantsraskused, et lõpuks lõhkeda ummikseis
  põhjustades panku, lükates tagasi teie taotlusdokumendid
  krediiti?
  Ma olen finantsekspertide isik, kes suudaks teid teha
  laenu summas, mida vajate, ja tingimustega, mis teil on
  muudab elu lihtsamaks. Siin on piirkonnad, kus saan teid aidata
  help:
  * Rahaline
  * Hüpoteeklaen
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteek
  * Krediidi tagasivõtmine
  * Isiklik laen
  Oled ummikus, keelatud pangandus ja sul ei ole kasuks
  pangad või parem kui teil on projekt ja vajate rahastamist, a
  halb krediit või raha vaja maksta arveid,
  investeerida ettevõtetesse.
  Nii et kui teil on vaja raha laenu, ärge kartke mind
  võtke ühendust e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

 • Kommentaari link Esmaspäev, 29 Jaanuar 2018 14:55 lisas mariachrist

  Kiire laenude pakkumine üksikisikute, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel, kes vajavad seda

  Tere
  Teil vajasite rahaliste laenude tegemist üksikisikute vahel, et tulla toime
  finantsraskused, et lõpuks lõhkeda ummikseis
  põhjustades panku, lükates tagasi teie taotlusdokumendid
  krediiti?
  Ma olen finantsekspertide isik, kes suudaks teid teha
  laenu summas, mida vajate, ja tingimustega, mis teil on
  muudab elu lihtsamaks. Siin on piirkonnad, kus saan teid aidata
  help:
  * Rahaline
  * Hüpoteeklaen
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteek
  * Krediidi tagasivõtmine
  * Isiklik laen
  Oled ummikus, keelatud pangandus ja sul ei ole kasuks
  pangad või parem kui teil on projekt ja vajate rahastamist, a
  halb krediit või raha vaja maksta arveid,
  investeerida ettevõtetesse.
  Nii et kui teil on vaja raha laenu, ärge kartke mind
  võtke ühendust e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

 • Kommentaari link Esmaspäev, 29 Jaanuar 2018 14:50 lisas mariachrist

  Kiire laenude pakkumine üksikisikute, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel, kes vajavad seda

  Tere
  Teil vajasite rahaliste laenude tegemist üksikisikute vahel, et tulla toime
  finantsraskused, et lõpuks lõhkeda ummikseis
  põhjustades panku, lükates tagasi teie taotlusdokumendid
  krediiti?
  Ma olen finantsekspertide isik, kes suudaks teid teha
  laenu summas, mida vajate, ja tingimustega, mis teil on
  muudab elu lihtsamaks. Siin on piirkonnad, kus saan teid aidata
  help:
  * Rahaline
  * Hüpoteeklaen
  * Investeerimislaen
  * Auto laen
  * Konsolideerimise võlg
  * Krediidiliin
  * Teine hüpoteek
  * Krediidi tagasivõtmine
  * Isiklik laen
  Oled ummikus, keelatud pangandus ja sul ei ole kasuks
  pangad või parem kui teil on projekt ja vajate rahastamist, a
  halb krediit või raha vaja maksta arveid,
  investeerida ettevõtetesse.
  Nii et kui teil on vaja raha laenu, ärge kartke mind
  võtke ühendust e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

 • Kommentaari link Esmaspäev, 15 Jaanuar 2018 05:47 lisas Elena

  Laen pakub usaldust ja tõsidust. Ma olen füüsiline isik, kes pakub laenu üksikisikute ja äriühingute vahel kogu muu teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: elenanino0007@gmail.com

 • Kommentaari link Laupäev, 25 November 2017 23:06 lisas Amber Loan service

  WIR bieten echte Darlehen an, um Ihnen zu helfen, eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen. Wir haben mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Privat-, Geschäfts- und Geschäftskrediten an über 25.000 Unternehmer vergeben. Kredite werden innerhalb von 72 Stunden nach erfolgreicher Bewerbung genehmigt. Wir bieten Darlehen ab einer Mindestspanne von 30.000 USD / EURO bis zu einem Maximum von 10.000.000 USD / EURO.

  WAS MÜSSEN SIE ANWENDEN?

  * Sei zwischen 18 und 59 Jahren.
  * Haben Sie eine ständige Einnahmequelle, die nachprüfbar ist.
  * Muss Personal in gegenwärtiger Beschäftigung bestätigt werden.
  * Haben Sie ein funktionierendes Strom- oder Sparkonto.
  * Haben gültige Identifikationsmittel.

  Kontaktieren Sie uns noch heute: financialsupport@zoho.com
  Anruf / Text: + 1-240) 203-8683
  E-Mail: financialsupport@zoho.com

  Wir sind zertifiziert und Ihre Privatsphäre ist 100% sicher bei uns. Sorgen Sie sich nicht mehr um Ihre Kredite oder Finanzen.

  Holen Sie sich Ihre sofortige Kreditgenehmigung heute.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Töösuhted ja tööõigus teised artiklid

Sellest osast leiate artikleid töösuhete kohta ja juhendeid, mille on koostanud juristid, töösuhete asjatundjad ja teised nõustajad.

 • Isikukaitsevahendite olemasolu eest vastutab tööandja

  helmet1Isikukaitsevahend ei ole tüütu kohustus ega ebameeldiv töösegaja, vaid aitab kaitsta töötaja elu ja tervist. Vaatamata väljakujunenud arusaamale, ei ole isikukaitsevahendid ebamugavad ja tööd takistavad, kui need on soetatud tööandja ja töötaja koostöö tulemusena.

 • Töötaja vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest Riigikohtu praktikas
  Tambet Laasik, advokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv Tambet Laasik, advokaat,
  Advokaadibüroo Aivar Pilv


  Kõige üldisemalt on töötaja konkurentsikeeld seadusest või lepingust tulenev isiku eneseteostusvabaduse piirang. Töölepingu seadus sätestab, et konkurentsipiirangu kokkuleppe sõlmimise korral ei tohi töötaja töötada tööandjaga samal tegevusalal ega isiku juures, kes on tööandja konkurendiks. Kuna konkurentsikeeld on olemuslikult töötaja tegevusala või töökoha vaba valiku piiramine, peab selle eest maksma tasu, mille suurus peab olema õiglane ja kompenseerima töökohavaliku piirangut (vt nt Riigikohtu 14. märtsi 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-14-05, p 13; Riigikohtu 16. novembri 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-115-05, p 23). Ühtlasi on tasu maksmine ka töötaja konkurentsikeelu kehtivuse eelduseks.
 • Hüvitise tabel
  Allikas: Eesti Haigekassa

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes