Esmaspäev, 05 Juuni 2017 15:03

Töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamine

Hinda seda artiklit
(1 hinnang)
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner Advokaadibüroo DERLING

Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt aegub tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju eest 12 kuu jooksul arvates ajast, millal tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohustatud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist (TLS § 74 lg 4).

Seega, kui töötaja tekitab kahju otse tööandjale, ei tohiks kahjunõude esitamise tähtaja arvutamine keeruline olla. Pahatihti aga juhtub, et töötaja tekitab tööülesannete täitmise käigus kahju kolmandale isikule. Näiteks tekitab autojuht tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse. Kolmanda isiku kahjunõude suhtes võib ka tekkida kohtuvaidlus. Sellisel juhul võib eelnimetatud 12-kuulise tähtaja arvutamine muutuda keerukamaks.

Töölepingu seadus näeb ette, et kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustusest kolmanda isiku ees ning need kohustused ise täitma. Tööandja võib seejärel esitada tagasinõude töötaja vastu tema tekitatud kahju hüvitamiseks  töölepingu seaduses sätestatud kahju hüvitamise reeglite (TLS § 76 lg 1 ja 2) kohaselt. Muuhulgas tuleb tagasinõude esitamisel järgida eeltoodud 12-kuulist aegumistähtaega.

Riigikohtu käideldud juhtumis tekitas töötaja tööandja sõidukiga tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse, mille käigus sai teise sõiduki juht raske tervisekahjustuse. Liiklusõnnetusega seoses algatati kriminaalmenetlus. Ligi poolteist aastat pärast liiklusõnnetust jõustus kohtuotsus, millega töötaja mõisteti süüdi teise sõiduki juhile raske tervisekahjustuse põhjustamises. Kuna teise sõiduki juht esitas kriminaalmenetluse käigus ka tervisekahjustusest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamise nõude (tsiviilhagi), siis mõisteti sama kohtuotsusega töötajalt ja tööandjalt solidaarselt välja vastav kahjuhüvitis.  

Tööandja tasus teise sõiduki juhile kohtu poolt väljamõistetud kahjuhüvitise ning esitas seejärel tagasinõude oma töötaja vastu tööandja  kantud kahju osaliseks hüvitamiseks.

Tööandja poolt tagasinõude hagi esitamise ajaks oli liiklusõnnetusest möödunud ligi kaks ja pool aastat. Samas kahjuhüvitise aluseks olnud kohtuotsuse jõustumisest oli möödunud täpselt 12 kuud.

Töötaja vaidles tööandja esitatud tagasinõudele vastu väitega, et tööandja nõue on aegunud. Töötaja leidis, et 12-kuuline kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg algas hiljemalt ajal, millal tööandja sai teada teise sõiduki juhi poolt mittevaralise kahju nõude esitamisest. Sellest sai tööandja teada rohkem kui 12 kuud enne töötaja vastu tagasinõude hagi esitamist.

Tööandja leidis, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Seega tekkis poolte vahel vaidlus, mis ajast tuleb hakata lugema tagasinõude 12-kuulist aegumistähtaega – kas kannatanu esitatud kahjunõudest (tsiviilhagist) teada saamisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse jõustumisest või kahjuhüvitise tasumisest kannatanule. Sellest omakorda sõltus, kas tööandja poolt töötaja vastu esitatud tagasinõue on aegunud või mitte.

Maakohus ja Ringkonnakohus leidsid, et 12-kuuline aegumistähtaeg algas ajast, mil tööandja sai kätte kannatanu esitatud kahjunõude (tsiviilhagi), või hiljemalt kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest. Riigikohus ei nõustunud eeltoodud seisukohaga.

Riigikohus asus 05.04.2017 otsuses seisukohale, et tööandjalt TLS-i § 76 lg 2 alusel töötaja vastu esitatud tagasinõue aegub üldjuhul 12 kuu jooksul arvates ajast, mil tööandja tasus kolmandale isikule kahjuhüvitise, või erandina 12 kuu jooksul arvates ajast, kui jõustus tööandjat hüvitama kohustav kohtulahend. Seega nõustus Riigikohus antud vaidluses tööandja seisukohaga, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Riigikohtu otsuse täisteksti võite leida Riigikohtu kodulehelt: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-11-17

85 kommentaari

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:29 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:25 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:24 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:22 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 13:50 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 13:21 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: mariachrist2016@gmail.com

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:45 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: chrisagloanltd@gmail.com

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: chrisagloanltd@gmail.com
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:43 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: chrisagloanltd@gmail.com

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: chrisagloanltd@gmail.com
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:27 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: chrisagloanltd@gmail.com

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: chrisagloanltd@gmail.com
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Pühapäev, 10 Juuni 2018 20:00 lisas fred

  Kas vajate laenu?
  Kas teil on finantskriis või teil on oma ettevõtte loomiseks raha vaja? Kas vajate laenu võlgnevuse maksmiseks või lisatasu maksmiseks või ettevõtte alustamiseks? Kas teil on madal krediidireiting ja kas teil on probleeme laenude saamisel kohalikelt pankadelt ja muudelt finantsasutustelt? See on võimalus saada meie organisatsioonilt laenu. Anname inimestele laene järgmistel eesmärkidel ja palju muud. Isiklikud laenud, ettevõtete laienemine, stardiabi ettevõtted, võlgade konsolideerimine ja rasked rahalised vahendid. Pakume 3% intressimääraga laene. Võtke meiega ühendust e-posti teel: fredmorefinance@gmail.com
  Whatsap: +919654763221

 • Kommentaari link Kolmapäev, 06 Juuni 2018 12:45 lisas Elena

  Hea laenuotsija

  Teil on mingeid rahalisi raskusi? Kas soovite oma äri alustada? See laenufirma on loodud kogu maailmas inimõiguste organisatsioonidega, mille ainus eesmärk on aidata vaeseid ja rahalisi rahalisi raskusi. Kui soovite taotleda laenu, pöörduge tagasi meile e-posti aadressil: elenanino0007@gmail.com

  Nimi:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu kestus:
  Mobiili number:

  Tänan ja Jumal õnnistagu
  TUNNUS
  Elena

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:54 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:43 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:38 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:37 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:36 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:34 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:33 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:29 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:28 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  gyorshitel24@gmail.com

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Töösuhted ja tööõigus teised artiklid

Sellest osast leiate artikleid töösuhete kohta ja juhendeid, mille on koostanud juristid, töösuhete asjatundjad ja teised nõustajad.

 • Töötervise edendamine: nõuanded töötajatele

  www.sxc.hu Miks on tervis tähtis?

  „Tervis ei ole küll kõik, kuid ilma terviseta on kõik muu mõttetu.”
  (Schopenhauer, 1788–1860, Saksa filosoof)


 • Töötasu võib vähendada, kui ajutiselt napib tööd
  Töötasu võib vähendada, kui ajutiselt napib tööd

  Tööinspektsiooni poole pöördutakse sageli küsimusega, kas tööandja võib töölepingus kokkulepitud töötasu ühepoolselt vähendada. Küsimusele vastab pikemalt tööinspektor-jurist Neenu Pavel.

 • Koondamishüvitise taotlemine - e-teenus

  Koondamishüvitist saate taotleda töötukassa iseteenindusportaali kaudu.

  Teenust saab kasutada ainult aktiviseeritud ja kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi abil. Oma ID-kaardi sertifikaatide kehtivust saate kontrollida Sertifitseerimiskeskuse kodulehel: http://www.sk.ee/id-kontroll/

  Enne koondamishüvitise taotlemise alustamist sisestage palun ID-kaart kaardilugejasse!

  Ettevõtte nimel avalduse esitaja peab Äriregistris olema registreeritud kui ettevõtte osas esindusõigust omav isik (nn B-kaardil olev isik).

   

  Kellel on õigus koondamishüvitisele?

   

  Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel, või ametnikul, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 115 või 116 alusel.
   
  Kindlustushüvitist koondamise korral on õigus saada ka vanaduspensionäridel.

   

  Hüvitise suurus

  Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud:

  1) viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
  2) üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.
   
  Kui tööandja ütleb enne 2015. aasta 1. jaanuari töölepingu koondamise tõttu üles töötajaga, kelle töösuhe 01.07.2009 seisuga on kestnud vähemalt 20 aastat, maksab töötukassa töötajale kindlustushüvitist koondamise korral töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.  
   
  Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või avaliku teenistuja üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Töötaja või avaliku teenistuja keskmine ühe kalendripäeva töötasu või palk leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle tööandja poolt töötajale või avalikule teenistujale makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.

   

  Koondamishüvitise taotlemine

   

  Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Avaldus loetakse vastuvõetuks päevast, mil töötukassale on saabunud avaldus koos nõuetekohaste dokumentidega. Juhul, kui tööandja ei ole tähtaega järginud, on tal õigus taotleda mõjuval põhjusel avalduse esitamise tähtaja ennistamist.
   
  Avaldusele tuleb lisada tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht.
  Eesti Töötukassa nõudel esitab tööandja kinnitatud koopiad avaldusel märgitud andmeid tõendavatest dokumentidest.


  Koondamishüvitise määramine ja maksmine

   

  Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates.
   
  Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada 14 kalendripäeva võrra. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab töötukassa tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale viivitamata.
   
  Töötukassa toimetab otsuse tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale kätte vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või avaliku teenistuja pangakontole.

  Avalduse saate täita töötukassa iseteenindusportaalis.

  Saata ID-kaardiga allkirjastatult aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  Saata postiga aadressile: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa

  Saate viia avalduse Teile sobivasse töötukassa osakonda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes