Esmaspäev, 05 Juuni 2017 15:03

Töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamine

Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner Advokaadibüroo DERLING

Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt aegub tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju eest 12 kuu jooksul arvates ajast, millal tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohustatud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist (TLS § 74 lg 4).

Seega, kui töötaja tekitab kahju otse tööandjale, ei tohiks kahjunõude esitamise tähtaja arvutamine keeruline olla. Pahatihti aga juhtub, et töötaja tekitab tööülesannete täitmise käigus kahju kolmandale isikule. Näiteks tekitab autojuht tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse. Kolmanda isiku kahjunõude suhtes võib ka tekkida kohtuvaidlus. Sellisel juhul võib eelnimetatud 12-kuulise tähtaja arvutamine muutuda keerukamaks.

Töölepingu seadus näeb ette, et kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustusest kolmanda isiku ees ning need kohustused ise täitma. Tööandja võib seejärel esitada tagasinõude töötaja vastu tema tekitatud kahju hüvitamiseks  töölepingu seaduses sätestatud kahju hüvitamise reeglite (TLS § 76 lg 1 ja 2) kohaselt. Muuhulgas tuleb tagasinõude esitamisel järgida eeltoodud 12-kuulist aegumistähtaega.

Riigikohtu käideldud juhtumis tekitas töötaja tööandja sõidukiga tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse, mille käigus sai teise sõiduki juht raske tervisekahjustuse. Liiklusõnnetusega seoses algatati kriminaalmenetlus. Ligi poolteist aastat pärast liiklusõnnetust jõustus kohtuotsus, millega töötaja mõisteti süüdi teise sõiduki juhile raske tervisekahjustuse põhjustamises. Kuna teise sõiduki juht esitas kriminaalmenetluse käigus ka tervisekahjustusest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamise nõude (tsiviilhagi), siis mõisteti sama kohtuotsusega töötajalt ja tööandjalt solidaarselt välja vastav kahjuhüvitis.  

Tööandja tasus teise sõiduki juhile kohtu poolt väljamõistetud kahjuhüvitise ning esitas seejärel tagasinõude oma töötaja vastu tööandja  kantud kahju osaliseks hüvitamiseks.

Tööandja poolt tagasinõude hagi esitamise ajaks oli liiklusõnnetusest möödunud ligi kaks ja pool aastat. Samas kahjuhüvitise aluseks olnud kohtuotsuse jõustumisest oli möödunud täpselt 12 kuud.

Töötaja vaidles tööandja esitatud tagasinõudele vastu väitega, et tööandja nõue on aegunud. Töötaja leidis, et 12-kuuline kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg algas hiljemalt ajal, millal tööandja sai teada teise sõiduki juhi poolt mittevaralise kahju nõude esitamisest. Sellest sai tööandja teada rohkem kui 12 kuud enne töötaja vastu tagasinõude hagi esitamist.

Tööandja leidis, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Seega tekkis poolte vahel vaidlus, mis ajast tuleb hakata lugema tagasinõude 12-kuulist aegumistähtaega – kas kannatanu esitatud kahjunõudest (tsiviilhagist) teada saamisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse jõustumisest või kahjuhüvitise tasumisest kannatanule. Sellest omakorda sõltus, kas tööandja poolt töötaja vastu esitatud tagasinõue on aegunud või mitte.

Maakohus ja Ringkonnakohus leidsid, et 12-kuuline aegumistähtaeg algas ajast, mil tööandja sai kätte kannatanu esitatud kahjunõude (tsiviilhagi), või hiljemalt kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest. Riigikohus ei nõustunud eeltoodud seisukohaga.

Riigikohus asus 05.04.2017 otsuses seisukohale, et tööandjalt TLS-i § 76 lg 2 alusel töötaja vastu esitatud tagasinõue aegub üldjuhul 12 kuu jooksul arvates ajast, mil tööandja tasus kolmandale isikule kahjuhüvitise, või erandina 12 kuu jooksul arvates ajast, kui jõustus tööandjat hüvitama kohustav kohtulahend. Seega nõustus Riigikohus antud vaidluses tööandja seisukohaga, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Riigikohtu otsuse täisteksti võite leida Riigikohtu kodulehelt: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-11-17

93 kommentaari

 • Kommentaari link Pühapäev, 18 November 2018 04:52 lisas chancellepapadolo

  Tere daamid ja härrad!

  Teil on tõelised rahalised probleemid. Erinevad pangad lükkavad teie jõupingutustest hoolimata tagasi.
  Tahaksin teile teatada, et olen majandusteadlane, kes annab laene neile, kes on head, ausad ja kes saavad kokkulepitud ajal tagasi maksta 2% suuruse kindlasummalise maksena.
  Sel põhjusel on minu laenude vahemikus 1500-5000000 eurot.

  Nii et igaüks, kes vajab raha, võib minuga ühendust võtta e-posti teel aadressil [email protected] lisateabe saamiseks.

  Tänan teid arusaama ja oma ilusa päeva eest.

 • Kommentaari link Neljapäev, 15 November 2018 15:38 lisas Hope elinal

  Pakume laene 3% ulatuses,

  pakume võlgade konsolideerimise laene, ärilaenu, eralaenu, auto laene, hotellilaene, õppelaenu, isiklikku laenu kodu refinantseerimise laene, lisateavet e-post: ([email protected])

 • Kommentaari link Laupäev, 10 November 2018 04:37 lisas LAENUPAKKUMINE

  Anname igasuguseid laene väga madala intressimääraga 3%. Täna võtke meiega ühendust oma nime, riigi, vajalike laenusummade, laenu kestuse, kuusissetulekuga, lahtriarvuga ja sooga:
  E-post; [email protected]
  whatsapp: +37254648824

 • Kommentaari link Laupäev, 15 September 2018 23:54 lisas Hope elinal

  Hea päev, kas teil on laenu vaja? näiteks laen, et maksta oma osakond, maksta oma üür ja lahendada rahalisi probleeme, siin on teile võimalus, loodan pakkuda eluasemelaene, ärilaene, kommertslaene, käibekapitali laene, ehituslaene, auto laene, hotelli laenud jne 2% -lise intressimäära iga-aastaseks tagasimaksmiseks, loodame, et laen võtab maksimaalselt {3} tundi, et jõuda kõikidele heakskiidetud klientidele kogu sõna kaudu meiega ühendust ([email protected])

 • Kommentaari link Laupäev, 15 September 2018 23:49 lisas Hope elinal

  Hea päev, kas teil on laenu vaja? näiteks laen, et maksta oma osakond, maksta oma üür ja lahendada rahalisi probleeme, siin on teile võimalus, loodan pakkuda eluasemelaene, ärilaene, kommertslaene, käibekapitali laene, ehituslaene, auto laene, hotelli laenud jne 2% -lise intressimäära iga-aastaseks tagasimaksmiseks, loodame, et laen võtab maksimaalselt {3} tundi, et jõuda kõikidele heakskiidetud klientidele kogu sõna kaudu meiega ühendust ([email protected])

 • Kommentaari link Pühapäev, 09 September 2018 04:28 lisas [email protected]

  Nüüd on laenud üksikisikute vahel finantsraskustes olevatele inimestele vaid 1%

  Te olete eriti hea moraali.
  Kas vajate laenu võlgade tasumiseks või arvete tasumiseks või kena äri alustamiseks?
  Pakun teile laenu vahemikus 1000 kuni
  57 000 000 ajavahemikus 1 kuni 50 aastat sõltuvalt taotletavatest summadest
  väga atraktiivne fikseeritud aastane intressimäär kõigile 1%
  taotletud summad.
  Kui otsite laenu, võtke minuga ühendust posti teel: [email protected]

 • Kommentaari link Teisipäev, 14 August 2018 17:01 lisas fanike

  Tere
  Te otsite laenu taaselustada oma tegevuse või projekti, või osta korter on esmatähtis, kuid kahjuks Pank küsib mis te ei saa. Enam ei muretse, ma annab laenu alates 2000 euroga kuni 999.000.000 euro kellelegi kinni teatud tingimustel laenu 2% intressimääraga, mis iganes põhjusel laenu:
  -Laen kinnisvara tagatisel
  -Auto laen
  -Väljaostmise krediidi
  -Tarbijakrediidi
  -Õppelaen
  Meie Ärilahendused hõlmavad laene:
  -Investeeringud aktsiakapitali
  -Rahastamine ettevõtete loomine, kasvu; laiendada tegevust; ühinemiste ja omandamiste; varustuse; refinantseerimise;
  Lisateavet meie teadmisi ja kasu rahastamise või krediidi, saatke meile e-mail: [email protected]
  Aitäh.

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 15:04 lisas [email protected]

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:29 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:25 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:24 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 14:22 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 13:50 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Esmaspäev, 23 Juuli 2018 13:21 lisas mariachrist

  Pakub lühiajalisi, keskmise tähtajaga ja pikaajalisi krediiti

  Tere daamid ja härrad, teil on vaja raha laenamine üksikisikute vahel, et tulla toime rahalised raskused lõpuks ummikust põhjustatud pangad, koos tagasilükkamise krediidi taotlus? Oleme finantseksperdid, kes suudavad teha laenu teie valitud summa ulatuses, mis muudab elu lihtsamaks. Need on valdkonnad, kus me saame aidata teil: * finantsvõla * Mortgage Loan * Investeerimislaen * Auto Laenud * Consolidation * Line of Credit * Teine Mortgage * Omandamine krediidi * Personal Loan Sa ummikus, keelatud panka ja sa ärge propageerige panku või paremat, kui teil on projekti ja vajate rahastamist.

  Nii et kui teil on vaja raha laenu ärge kartke meiega ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

  Aitäh ja Kõigevägevam õnnistagu teid ja aitab teil saavutada oma majanduslikke projekte pärast laenu

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:45 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: [email protected]

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: [email protected]
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:43 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: [email protected]

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: [email protected]
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Kolmapäev, 20 Juuni 2018 01:27 lisas Chris AG

  Hea klient,

  Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kellel on finantsvajadused. Krediidi ja tagatiste küsimus on see, et kliendid on alati huvitatud laenude otsimisest õigustatud laenuandjalt. Kuid erakrediidi teenused. muutis laenutööstust. Krediidiandja krediteerib Chris Agadaga Loan Limited Company, kellele me pakume laenu 2% ulatuses, laenamiseks kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele. Meil on olnud teie finantsvajaduste privileeg. Krediidikinnitus peatab teid vajaliku laenu saamise eest.

  Meie teenused hõlmavad järgmist: -

  Investorilaenud
  Võlgade konsolideerimine
  Teine hüpoteek
  Ärilaenud
  Isiklikud laenud
  Rahvusvaheline laen

  ISIKLIKE ANDMETE TEAVE

  Täisnimi:
  Aadress:
  Linn / Postiindeks:
  Sugu:
  Sünnikuupäev
  Riik:
  Riik:
  Linn:
  Vanus:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu eesmärk:
  Laenu kestus:
  Telefon:
  Faks:
  Kuu sissetulek:
  Amet:

  Võta ühendust E = mail: [email protected]

  Märkus: tuleks kohaldada ainult tõsiseid laenuvõtjaid. Ja täitke taotlusvorm õige teabega, nii et laenu saab teile lihtsalt aega saada.
  Taotle: Chris Agadaga Loan Limited Company. 24-tunnine klientide vastusteenus: [email protected]
  Asuvad filiaalid on: Aafrika, Euroopa Napoli, Itaalia, Moskva linn Vene.

 • Kommentaari link Pühapäev, 10 Juuni 2018 20:00 lisas fred

  Kas vajate laenu?
  Kas teil on finantskriis või teil on oma ettevõtte loomiseks raha vaja? Kas vajate laenu võlgnevuse maksmiseks või lisatasu maksmiseks või ettevõtte alustamiseks? Kas teil on madal krediidireiting ja kas teil on probleeme laenude saamisel kohalikelt pankadelt ja muudelt finantsasutustelt? See on võimalus saada meie organisatsioonilt laenu. Anname inimestele laene järgmistel eesmärkidel ja palju muud. Isiklikud laenud, ettevõtete laienemine, stardiabi ettevõtted, võlgade konsolideerimine ja rasked rahalised vahendid. Pakume 3% intressimääraga laene. Võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected]
  Whatsap: +919654763221

 • Kommentaari link Kolmapäev, 06 Juuni 2018 12:45 lisas Elena

  Hea laenuotsija

  Teil on mingeid rahalisi raskusi? Kas soovite oma äri alustada? See laenufirma on loodud kogu maailmas inimõiguste organisatsioonidega, mille ainus eesmärk on aidata vaeseid ja rahalisi rahalisi raskusi. Kui soovite taotleda laenu, pöörduge tagasi meile e-posti aadressil: [email protected]

  Nimi:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu kestus:
  Mobiili number:

  Tänan ja Jumal õnnistagu
  TUNNUS
  Elena

 • Kommentaari link Teisipäev, 29 Mai 2018 09:54 lisas gyor

  Kiire krediit 24.
  Kasutamine nüüd isiklikuks laenuks
  Paindlik. Jaotage laen lihtsate osamaksetena.

  Rohkem raha. Laiendab taotletud summa igal ajal.

  Edasilükkamine. Tehke läbimurre, hilinenud makse iga kuu, kui seda vajate.

  Võtke meiega ühendust ja öelge meile summa.

  [email protected]

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes