Esmaspäev, 05 Juuni 2017 15:03

Töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner
Toomas Taube, vandeadvokaat ja partner Advokaadibüroo DERLING

Riigikohus käsitles oma hiljutises otsuses töötaja vastu esitatava kahjunõude aegumistähtaja arvutamist.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt aegub tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju eest 12 kuu jooksul arvates ajast, millal tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohustatud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist (TLS § 74 lg 4).

Seega, kui töötaja tekitab kahju otse tööandjale, ei tohiks kahjunõude esitamise tähtaja arvutamine keeruline olla. Pahatihti aga juhtub, et töötaja tekitab tööülesannete täitmise käigus kahju kolmandale isikule. Näiteks tekitab autojuht tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse. Kolmanda isiku kahjunõude suhtes võib ka tekkida kohtuvaidlus. Sellisel juhul võib eelnimetatud 12-kuulise tähtaja arvutamine muutuda keerukamaks.

Töölepingu seadus näeb ette, et kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustusest kolmanda isiku ees ning need kohustused ise täitma. Tööandja võib seejärel esitada tagasinõude töötaja vastu tema tekitatud kahju hüvitamiseks  töölepingu seaduses sätestatud kahju hüvitamise reeglite (TLS § 76 lg 1 ja 2) kohaselt. Muuhulgas tuleb tagasinõude esitamisel järgida eeltoodud 12-kuulist aegumistähtaega.

Riigikohtu käideldud juhtumis tekitas töötaja tööandja sõidukiga tööülesannete täitmisel liiklusõnnetuse, mille käigus sai teise sõiduki juht raske tervisekahjustuse. Liiklusõnnetusega seoses algatati kriminaalmenetlus. Ligi poolteist aastat pärast liiklusõnnetust jõustus kohtuotsus, millega töötaja mõisteti süüdi teise sõiduki juhile raske tervisekahjustuse põhjustamises. Kuna teise sõiduki juht esitas kriminaalmenetluse käigus ka tervisekahjustusest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamise nõude (tsiviilhagi), siis mõisteti sama kohtuotsusega töötajalt ja tööandjalt solidaarselt välja vastav kahjuhüvitis.  

Tööandja tasus teise sõiduki juhile kohtu poolt väljamõistetud kahjuhüvitise ning esitas seejärel tagasinõude oma töötaja vastu tööandja  kantud kahju osaliseks hüvitamiseks.

Tööandja poolt tagasinõude hagi esitamise ajaks oli liiklusõnnetusest möödunud ligi kaks ja pool aastat. Samas kahjuhüvitise aluseks olnud kohtuotsuse jõustumisest oli möödunud täpselt 12 kuud.

Töötaja vaidles tööandja esitatud tagasinõudele vastu väitega, et tööandja nõue on aegunud. Töötaja leidis, et 12-kuuline kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg algas hiljemalt ajal, millal tööandja sai teada teise sõiduki juhi poolt mittevaralise kahju nõude esitamisest. Sellest sai tööandja teada rohkem kui 12 kuud enne töötaja vastu tagasinõude hagi esitamist.

Tööandja leidis, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Seega tekkis poolte vahel vaidlus, mis ajast tuleb hakata lugema tagasinõude 12-kuulist aegumistähtaega – kas kannatanu esitatud kahjunõudest (tsiviilhagist) teada saamisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest, kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse jõustumisest või kahjuhüvitise tasumisest kannatanule. Sellest omakorda sõltus, kas tööandja poolt töötaja vastu esitatud tagasinõue on aegunud või mitte.

Maakohus ja Ringkonnakohus leidsid, et 12-kuuline aegumistähtaeg algas ajast, mil tööandja sai kätte kannatanu esitatud kahjunõude (tsiviilhagi), või hiljemalt kahjunõude rahuldanud kohtuotsuse tööandjale teatavaks tegemisest. Riigikohus ei nõustunud eeltoodud seisukohaga.

Riigikohus asus 05.04.2017 otsuses seisukohale, et tööandjalt TLS-i § 76 lg 2 alusel töötaja vastu esitatud tagasinõue aegub üldjuhul 12 kuu jooksul arvates ajast, mil tööandja tasus kolmandale isikule kahjuhüvitise, või erandina 12 kuu jooksul arvates ajast, kui jõustus tööandjat hüvitama kohustav kohtulahend. Seega nõustus Riigikohus antud vaidluses tööandja seisukohaga, et aegumistähtaeg hakkas kulgema mitte varem kui kahjuhüvitise välja mõistnud kohtuotsuse jõustumisest.

Riigikohtu otsuse täisteksti võite leida Riigikohtu kodulehelt: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-11-17

32 kommentaari

 • Kommentaari link Esmaspäev, 15 Jaanuar 2018 05:47 lisas Elena

  Laen pakub usaldust ja tõsidust. Ma olen füüsiline isik, kes pakub laenu üksikisikute ja äriühingute vahel kogu muu teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: elenanino0007@gmail.com

 • Kommentaari link Laupäev, 25 November 2017 23:06 lisas Amber Loan service

  WIR bieten echte Darlehen an, um Ihnen zu helfen, eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen. Wir haben mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Privat-, Geschäfts- und Geschäftskrediten an über 25.000 Unternehmer vergeben. Kredite werden innerhalb von 72 Stunden nach erfolgreicher Bewerbung genehmigt. Wir bieten Darlehen ab einer Mindestspanne von 30.000 USD / EURO bis zu einem Maximum von 10.000.000 USD / EURO.

  WAS MÜSSEN SIE ANWENDEN?

  * Sei zwischen 18 und 59 Jahren.
  * Haben Sie eine ständige Einnahmequelle, die nachprüfbar ist.
  * Muss Personal in gegenwärtiger Beschäftigung bestätigt werden.
  * Haben Sie ein funktionierendes Strom- oder Sparkonto.
  * Haben gültige Identifikationsmittel.

  Kontaktieren Sie uns noch heute: financialsupport@zoho.com
  Anruf / Text: + 1-240) 203-8683
  E-Mail: financialsupport@zoho.com

  Wir sind zertifiziert und Ihre Privatsphäre ist 100% sicher bei uns. Sorgen Sie sich nicht mehr um Ihre Kredite oder Finanzen.

  Holen Sie sich Ihre sofortige Kreditgenehmigung heute.

 • Kommentaari link Neljapäev, 16 November 2017 12:58 lisas demetrios

  Teil on mingeid rahalisi raskusi? Kas vajate oma võlgade kustutamiseks laenu? Kas te kavatsete suurendada oma rahalisi vahendeid? Olete äriline isik, kes soovib oma ettevõtet laiendada. Teil palutakse pöörduda tõelise kangelase, usalduse ja tõhusate laenuvõtmisettevõtete krediidivõimalustega. Ma õppisin nii üksikisikuid kui ka valitsust meie suure tõhususe tõttu.

  Teenused hõlmavad järgmist:
  * Isiklikud laenud (turvaline ja tagatiseta)
  * Ärilaenud (turvaline ja tagatiseta)
  * Kodu parendamine
  * Inventori laenud
  * Auto laenud
  jne. ..

  Palun pöörduge meie poole, kui olete huvitatud, gkfinance01@gmail.com

  Lugupidamisega
  Demetrios Daniel
  gkfinance01@gmail.com

  3% laenupakkumine

 • Kommentaari link Teisipäev, 31 Oktoober 2017 22:01 lisas Felix George

  End your financial worries
  We are loan accredited company. we offer loan to individuals at
  low interest rate of 2%, We offer personal loan, business loan,
  mortgage loan. real estate loan.please for further information do
  not hesitate to contact us via :(felixgeorge958@gmail.com)

 • Kommentaari link Reede, 27 Oktoober 2017 23:17 lisas Elena

  Hea laenuotsija

  Teil on mingeid rahalisi raskusi? Kas soovite oma äri alustada? See laenufirma on loodud kogu maailmas inimõiguste organisatsioonidega, mille ainus eesmärk on aidata vaeseid ja rahalisi rahalisi raskusi. Kui soovite taotleda laenu, pöörduge tagasi meile e-posti aadressil: elenanino0007@gmail.com

  Nimi:
  Nõutav laenusumma:
  Laenu kestus:
  Mobiili number:

  Tänan ja Jumal õnnistagu
  TUNNUS
  Elena

 • Kommentaari link Teisipäev, 24 Oktoober 2017 17:16 lisas BENJAMIN

  Taotle oma ärilõivu tasumiseks või oma ettevõtte alustamiseks madala intressiga äri / isikliku laenu saamiseks. Kui olete huvitatud, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: cnpholding30@gmail.com

  Ettevõtte teenused hõlmavad järgmist:

  * Isiklikud laenud (turvaline ja tagamata):
  * Äri laenud (turvaline ja tagamata):
  * Õppelaen:
  * Võlgade konsolideerimise laen:
  * Kombineeritud laen:
  * Ehituslaenud:
  * Kodulaen:
  * Auto Laen:
  * Hüpoteeklaen:
  * Ettevõtete laen:

 • Kommentaari link Teisipäev, 17 Oktoober 2017 17:58 lisas Renberg Harry

  Veebisait: http://renbergborcfirm.webs.com

  E-post: renbergborcfirm@gmail.com

  Kas vajate laenu, isiklikku laenu, automaatlaenu, põllumajanduslaenu või projekti rahastamist? Meil on teile head uudised. Pakume laene ettevõtetele ja üksikisikutele väga madala intressimääraga 2%. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: renbergborcfirm@gmail.com

  LOAN PAKKUMINE ETTEVÕTJA

 • Kommentaari link Reede, 13 Oktoober 2017 22:19 lisas liliane

  laenude pakkumine ja investeeringud üksikisikute vahel

  Ma ütlen särki kõigile minu kauni maa pankadele. Lugupeetud sõbrad, miks iga kord, kui lülitate televiisori ja raadio sisse, kuulete pankade kohta, kes on valmis elama rahvaste rahumeelseks ühendamiseks, on see teistsugune reaalsus. See on rohkem kui N kord, kui teie laenutaotlus on teie heaks töötamise ajal tagasi lükatud. me oleme asutus, mis pakub krediiti kõigile tõsistele isikutele, kelle intressimäär on 3%; ärge kartke meiega ühendust võtta, kui teil on laenu vaja.

  lilianedusuet@gmail.com

  lilianedusuet@gmail.com

 • Kommentaari link Reede, 13 Oktoober 2017 01:36 lisas liliane

  laenude pakkumine ja investeeringud üksikisikute vahel

  Ma ütlen särki kõigile minu kauni maa pankadele. Lugupeetud sõbrad, miks iga kord, kui lülitate televiisori ja raadio sisse, kuulete pankade kohta, kes on valmis elama rahvaste rahumeelseks ühendamiseks, on see teistsugune reaalsus. See on rohkem kui N kord, kui teie laenutaotlus on teie heaks töötamise ajal tagasi lükatud. me oleme asutus, mis pakub krediiti kõigile tõsistele isikutele, kelle intressimäär on 3%; ärge kartke meiega ühendust võtta, kui teil on laenu vaja.

  lilianedusuet@gmail.com

  lilianedusuet@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 10 Oktoober 2017 12:30 lisas SARAH WILLIAMS

  Sky Worldi laenupank, anname laenud intressimääraga 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Hea päev sir / ma olen.

  Me oleme eraettevõte ja pakume madala intressimääraga laene laenu suuruse määramisel 100 miljoni dollari suuruse laenu eraldise kohta, mis on ette nähtud 1,000-dollariliseks laenuks äritegevuse arendamiseks: edu / ettevõtete laienemise konkurentsivõime.

  Pakume erinevaid laene

  * Isiklikud laenud (tagatud ja tagatiseta)
  * Ärilaenud (tagatud ja tagamata)
  * Konsolideerimislaen
    
  Esialgsed tasud puuduvad.

  Täname, et võttisite aega selle reklaami lugemiseks.
  Lisateabe saamiseks ja järelepärimiste saatmiseks saatke meile meile täna
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Sarah Williams.

 • Kommentaari link Teisipäev, 10 Oktoober 2017 12:28 lisas SARAH WILLIAMS

  Sky Worldi laenupank, anname laenud intressimääraga 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Hea päev sir / ma olen.

  Me oleme eraettevõte ja pakume madala intressimääraga laene laenu suuruse määramisel 100 miljoni dollari suuruse laenu eraldise kohta, mis on ette nähtud 1,000-dollariliseks laenuks äritegevuse arendamiseks: edu / ettevõtete laienemise konkurentsivõime.

  Pakume erinevaid laene

  * Isiklikud laenud (tagatud ja tagatiseta)
  * Ärilaenud (tagatud ja tagamata)
  * Konsolideerimislaen
    
  Esialgsed tasud puuduvad.

  Täname, et võttisite aega selle reklaami lugemiseks.
  Lisateabe saamiseks ja järelepärimiste saatmiseks saatke meile meile täna
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Sarah Williams.

 • Kommentaari link Teisipäev, 10 Oktoober 2017 03:19 lisas sir joel williams

  Kas vajate kiiret rahalist laenu?
  * Väga kiire ja kiire ülekanne teie pangakontole
  * Tagasimaksmine algab kaheksa kuud pärast raha saamist
  pangakonto
  * Madal intressimäär 2%
  * Pikaajaline tagasimaksmine (1-30 aastat) Pikkus
  * Paindlikud laenutingimused ja kuumakse
  *. Kui kaua kulub rahastamiseks? Pärast laenutaotluse esitamist
  Võite oodata esialgse vastuse alla 24 tunni
  72-96 tundi pärast vajaliku teabe saamist
  sinult.

  Võtke ühendust selle õigustatud ja litsentseeritud ettevõttega, kellel on volitus
  anda rahalist abi kõigile
  Lisateavet ja laenu taotlemise vormi

  email: cashfirmarena@gmail.com


  Parimate soovidega
  Sir Joel Williams
  RAHVUSVAHELINE LAENU ETTEVÕTT
  tegevdirektor
  Tel: +601111850392
  E-post: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • Kommentaari link Esmaspäev, 09 Oktoober 2017 18:27 lisas Mrs. Vasquez Reynolds

  Attention! Attention!! Attention!!!,

  Do you need an urgent financial credit ***? *Email : bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts Six months after you get your Loan in your bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *.Email : bdsfn.com@gmail.com

  Name :
  Country :
  Phone number :
  Amount Needed as Loan :
  Purpose of Loan :
  Have you applied for loan online before (yes or no)
  Email : bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Mrs. Vasquez Reynolds

 • Kommentaari link Esmaspäev, 09 Oktoober 2017 15:12 lisas FORLIN

  Tere!!!
  See on tingitud paljude viimise rekord pankade mul oli minu laenu vahel eriti tänu sellele daam.ta oli andnud laenu € 200,000 ja ma olen rääkinud, et Mitmed kolleegid, kes on saanud ka laenu, et see naine ilma mured. Eriti mulle,ma sain oma Krediidi taotlus pangaülekandega periood 48 tundi ilma protokolli vahetult pärast kinnitamist minu konto oma panka ja olen täiesti rahul. Nii et ma otsustasin, et jagada seda võimalust teiega, kes ei pea kasuks pangad, teil on projekt või on vaja rahastamist, siis võtke meiega ühendust, kui saadate oma taotluse.See kindlasti aitab teid, kui ta on veendunud, teie ausus.Saada see sõnum edasi oma sõpradele ja sugulastele, kellel on vaja, õnne teile.

  Siin on tema e-posti aadress : christianeforlin@gmail.com

 • Kommentaari link Pühapäev, 08 Oktoober 2017 00:44 lisas Victor Lucas

  Sellega, et teavitada üldsust, et nüüd on lihtne laenu anda 2% intressimääraga, on registreerumiseks vaja ainult tõsiseid inimesi. kontakt
  Laenuagent: Larry Buknor
  Veebileht: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans
  E-post: worldbestloans@gmail.com
  Aitäh.

 • Kommentaari link Pühapäev, 08 Oktoober 2017 00:40 lisas Victor Lucas

  Sellega, et teavitada üldsust, et nüüd on lihtne laenu anda 2% intressimääraga, on registreerumiseks vaja ainult tõsiseid inimesi. kontakt
  Laenuagent: Larry Buknor
  Veebileht: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans
  E-post: worldbestloans@gmail.com
  Aitäh.

 • Kommentaari link Laupäev, 07 Oktoober 2017 09:54 lisas REMEDY FINANCE

  Head võimalused raha laenamiseks

  Kas teil on vaja krediidiriski isiklikku laenu? Meil on kõik see! Kas soovite raha laenata, kuid teil on kehv krediidiskoor? Soovitame ikkagi meiega ühendust võtta. Kõigi krediiditingimuste ja sotsiaalse taustaga kasutajad saavad meie abiga hõlpsasti leida kiiret finantslahendust. Erakorraline rahaabi - see on meie eriala!

  Miljonid inimesed on otsustanud oma isiklikku finantsolukorda muuta. Kas olete valmis tegema õiget valikut?

  Taotlege kohe ja saate raha kiireks

  Finantsettevõtted Remedy on koht, kus on võimalik saada vajalikku raha 24 tunni jooksul või kauem. Oleme kogu aeg saadaval, seega pole vaja muretseda ootamatute kulude pärast. Unusta oma halva krediidiskoori, sest meie veebilaenu laenuvõtjad, kellega me töötame, püüavad alati teie juhtumile leida finantslahenduse. Oleme # 1, kui tegemist on kõigi veebilaenu vahenditega! Võta meiega ühendust remedyfinancefirm@gmail.com

 • Kommentaari link Reede, 06 Oktoober 2017 14:35 lisas christiane forlin

  Ma ütlen särki kõigile minu kauni maa pankadele. Lugupeetud sõbrad, miks iga kord, kui me lülitame televiisori ja raadio sisse, kuuleme pankade kohta, kes on valmis liituma rahulike inimestega, keda me oleme, samal ajal kui maa peal on see teistsugune reaalsus. Kas teil on vaja rahalisi laene üksikisikute vahel, et tulla toime rahaliste raskustega ja lõpuks pankrotti päästa, kui lükata tagasi oma laenutaotlused? Teeme juriidilisi laene ilma pangagarantiita ja mõistlikumalt 3%. Kui olete huvitatud, võtke meiega ühendust:


  christianeforlin@gmail.com

  christianeforlin@gmail.com

 • Kommentaari link Laupäev, 23 September 2017 01:10 lisas beniedash2@gmail.com

  finantsabi, kiire laenupakkumine
  Tere, teil on rahalisi probleeme? peate kiirelt laenu saama, et välja tulla oma finantstulemusest ja pääseda parema jala suunas. Pakun kiireid laene kõigile oma finantsvajadustele ja laenudele investeeringute tegemiseks. kui olete füüsiline isik või ettevõte, võite esitada oma taotluse ja saada soovitud summa ja soodsate intressimääradega, 2% kuni 3% sõltuvalt summast. Teil on pankrotti või teid keelatakse keelata ja teil pole pankade eelist, või parem, kui teil on projekt ja teil on vaja rahastamist. ärge muretsege selle pärast, võtke mind rahuloluks ühendust: beniedash2@gmail.com

 • Kommentaari link Teisipäev, 12 September 2017 11:05 lisas ANDY COLE

  Tere

  Kas vajate kiiret laenu oma rahaliste vajaduste rahuldamiseks? Pakume laene kogusummast 2000 kuni 50 000 000,00, oleme usaldusväärsed, võimsad, kiire ja dünaamilised, ei kontrolli krediitkaarte ega paku 100% tagatisi välislaenudele selle aja jooksul.

  Samuti laenasime kogu valuuta 2% -lise intressimääraga kõigile laenudele .... Kui olete huvitatud, pöörduge tagasi selle e-kirjaga.

  Kui soovite, pöörduge usalduse saamiseks aadressil trustfirm2010@gmail.com

  Lugupidamisega

  Hr Andy Cole
  Trustfirm2010@gmail.comTere

  Kas vajate kiiret laenu oma rahaliste vajaduste rahuldamiseks? Pakume laene kogusummast 2000 kuni 50 000 000,00, oleme usaldusväärsed, võimsad, kiire ja dünaamilised, ei kontrolli krediitkaarte ega paku 100% tagatisi välislaenudele selle aja jooksul.

  Samuti laenasime kogu valuuta 2% -lise intressimääraga kõigile laenudele .... Kui olete huvitatud, pöörduge tagasi selle e-kirjaga.

  Kui soovite, pöörduge usalduse saamiseks aadressil trustfirm2010@gmail.com

  Lugupidamisega

  Hr Andy Cole
  Trustfirm2010@gmail.com

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Töösuhted ja tööõigus teised artiklid

Sellest osast leiate artikleid töösuhete kohta ja juhendeid, mille on koostanud juristid, töösuhete asjatundjad ja teised nõustajad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes