Reede, 03 Jaanuar 2014 13:54

Töötuskindlustushüvitise suurused 2014

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Töötuskindlustushüvitise suurused aastal 2014
Töötuskindlustushüvitise suurused aastal 2014 PM

Töötuskindlustushüvitist on 2014. aastal võimalik saada maksimaalselt 1175 eurot ja 99 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis on käesoleval aastal 165 eurot ja 23 senti kuus.

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu 25 eurot ja 29 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel.

Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. 2014. aastal on hüvitist võimalik saada esimesel sajal päeva 37 eurot ja 94 senti päevas ja alates 101. päevast 30 eurot ja 35 senti päevas.

Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 592 508 inimest, mis on 2616 inimest rohkem kui 2012. aastal.

Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 3 eurot ja 62 senti päevas, eelmisel aastal oli töötutoetuse päevamäär 3 eurot ja 27 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 112 eurot ja  22 senti.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Töösuhted ja tööõigus teised artiklid

Sellest osast leiate artikleid töösuhete kohta ja juhendeid, mille on koostanud juristid, töösuhete asjatundjad ja teised nõustajad.

 • Suvel töötavate alaealiste maksustamine
  Suvel töötavate alaealiste maksustamine Maret Hallikma,
  vandeadvokaat,
  advokaadibüroo LAWIN Lepik & Luhaäär

  Alaealisele töötajale palga maksmisega ei kaasne tööandjale täiendavaid kohustusi. Levinud arusaam, et suveks õpilase töölevõtmisega tekib ülemäärane peavalu, ei pea siinkohal paika.
 • Töölepingu ülesütlemise vormistamine
  Töötaja ütles TL üles omal soovil, kas sellisel juhul on vaja vormistada TL lisa lepingu ülesütlemise kohta või mingit muud dokumenti? Või piisab sellest, kui juhatuse liige  viseerib töötaja avaldusel nõusoleku töölepingu lõpetamise kohta?

  Vastab Sofja Pevzner, Larssen CS juriidiline konsultant: • Koondamishüvitise taotlemine - e-teenus

  Koondamishüvitist saate taotleda töötukassa iseteenindusportaali kaudu.

  Teenust saab kasutada ainult aktiviseeritud ja kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi abil. Oma ID-kaardi sertifikaatide kehtivust saate kontrollida Sertifitseerimiskeskuse kodulehel: http://www.sk.ee/id-kontroll/

  Enne koondamishüvitise taotlemise alustamist sisestage palun ID-kaart kaardilugejasse!

  Ettevõtte nimel avalduse esitaja peab Äriregistris olema registreeritud kui ettevõtte osas esindusõigust omav isik (nn B-kaardil olev isik).

   

  Kellel on õigus koondamishüvitisele?

   

  Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel, või ametnikul, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 115 või 116 alusel.
   
  Kindlustushüvitist koondamise korral on õigus saada ka vanaduspensionäridel.

   

  Hüvitise suurus

  Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud:

  1) viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
  2) üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.
   
  Kui tööandja ütleb enne 2015. aasta 1. jaanuari töölepingu koondamise tõttu üles töötajaga, kelle töösuhe 01.07.2009 seisuga on kestnud vähemalt 20 aastat, maksab töötukassa töötajale kindlustushüvitist koondamise korral töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.  
   
  Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või avaliku teenistuja üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Töötaja või avaliku teenistuja keskmine ühe kalendripäeva töötasu või palk leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle tööandja poolt töötajale või avalikule teenistujale makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.

   

  Koondamishüvitise taotlemine

   

  Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Avaldus loetakse vastuvõetuks päevast, mil töötukassale on saabunud avaldus koos nõuetekohaste dokumentidega. Juhul, kui tööandja ei ole tähtaega järginud, on tal õigus taotleda mõjuval põhjusel avalduse esitamise tähtaja ennistamist.
   
  Avaldusele tuleb lisada tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht.
  Eesti Töötukassa nõudel esitab tööandja kinnitatud koopiad avaldusel märgitud andmeid tõendavatest dokumentidest.


  Koondamishüvitise määramine ja maksmine

   

  Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates.
   
  Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada 14 kalendripäeva võrra. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab töötukassa tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale viivitamata.
   
  Töötukassa toimetab otsuse tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale kätte vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või avaliku teenistuja pangakontole.

  Avalduse saate täita töötukassa iseteenindusportaalis.

  Saata ID-kaardiga allkirjastatult aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  Saata postiga aadressile: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa

  Saate viia avalduse Teile sobivasse töötukassa osakonda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes