tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Kolmapäev, 11 Oktoober 2017 16:58

Palo: ettevõtluse tugistruktuuride korrastamine jätkub

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis vastuskirjas kaubandus-tööstuskoja järelepärimisele ettevõtluse tugistruktuuride korrastamise kohta, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) jätkab 2015. aastal algatatud ettevõtluse tugistruktuuride korrastamise protsessi.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jätkab 2015.aastal algatatud ettevõtluse tugistruktuuride korrastamise protsessi. Nimelt andis valitsus meile ülesandeks koostöös teiste asjakohaste ministeeriumitega viia läbi ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskava ja esitada valitsusele tõhustamisettepanekud hiljemalt 2018. aasta aprillis," ütles Palo vastukirja vahendusel.

Kuivõrd erinevate analüüside tulemusel on tuvastatud mitmed probleemid, näiteks riikliku tugisüsteemi killustatus, tegevuste dubleeritus, nõuete ebaselgus, toetustegevuste ebaefektiivsus ja vähene seos tootlikkuse kasvuga ning teaduse ja ettevõtluse lahusus, siis on tõhustamiskava koostamise eesmärk muuta ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tugimeetmete ja –tegevuste mõju efektiivsemaks, mis avaldaks suuremat positiivset mõju majanduskasvule, tootlikkusele ja rahvusvahelisele konkurentsivõimele.

"Ettevõtluse tugisüsteemi tõhustamise eeldus on valdkondadeülene tihe koostöö, sest tugistruktuuri moodustavad paljude erinevate ministeeriumite haldusalas tegutsevad organisatsioonid ning samuti ettevõtjate poolt loodud esindusorganisatsioonid.Lisaks riiklikule tugisüsteemile on oluline roll ettevõtjate esindusorganisatsioonidel," märkis minister

"Antud protsessi fookuseks on era- ja avaliku sektori poolt pakutavate teenuste dubleerimise ja konkureerimise vältimine ning riikliku tugisüsteemi killustatuse vähendamine," lisas Palo.

Senimaani on MKM tegelenud koostöös asjaomaste ministeeriumite ja nende allasutustega hetkeolukorra kaardistamisega. Ministeeriumite asekantslerid kohtusid selle aasta maikuus ning kooskõlastasid lähteülesande ning edasise tegevuskava. Ministeeriumite töögrupp on kohtunud neli korda ning samuti on toimunud kaks arutelu tugisüsteemi moodustavate ministeeriumite allasutustega.

Järgmine töögrupi kohtumine toimub 17. oktoobril, mil alustatakse võimalike muudatusettepanekute aruteluga. Edaspidi kaasatakse protsessi ka ettevõtjate esindusorganisatsioonid selleks, et arutada läbi valitsusele esitatavad tõhustamisettepanekud.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Majandus ja äri viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid Eesti äri ja majanduse teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes