Maksud ja raamatupidamine

Riigikogu võttis juhatuse otsusega menetlusse Reformierakonna fraktsiooni neljapäeval algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu.
Ettevõtlusorganisatsioonid saatsid 18. oktoobril riigikogu rahanduskomisjonile pöördumise, milles rõhutasid, et riigi maksutulude olulise vähenemise, ekspordi kahjustamise ning Eesti ettevõtete konkurentsivõime halvenemise vältimiseks tuleks loobuda 2018. aasta algusesse planeeritud alkoholiaktsiiside tõusudest.
Aktsiiside tõstmine on rahandusminister Toomas Tõniste sõnul läinud üle piiri, kuid kuni eelarve tulud suurenevad, poliitikat ei muudeta.
We are a team of talented and young people passionate about our products that are used by millions of people globally. Together we aim to get things done without bureaucracy…
Kuigi Eesti salasigarettide turg on vähenenud 13,3 protsendini kogutarbimisest, kasvab piiriülene turg Läti suunal, lähtub finantsteenustefirma KPMG uuringust.
Washingtonis toimunud G20 riikide kohtumisel osalenud rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on digimajanduse maksustamisele vaja leida globaalne lahendus.
Neljapäev, 12 Oktoober 2017 14:56

Laen või varjatud kasumieraldis

Võlaõigusseaduse (edaspidi ‒ VÕS) § 396 lg 1 kohaselt kohustub laenulepinguga üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma…
Maksu- ja tolliameti teatel kehtib alates 7. oktoobrist 2017 Ukrainast ja Venemaalt pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks.
Riigikohtu halduskolleegium asus kolmapäevases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud.
Inimesed on kummalised: kes varastab viis dollarit, on suli, kes varastab aga tuhandeid dollareid, on kas valitsus või kangelane.1
Rahandusminsteeriumi hinnangul ei laeku järgmisel aastal riigieelarvesse alkoholiaktsiisi 80 miljonit eurot oodatust vähem ning mininisteerium prognoosib riigieelarvesse endiselt 341 miljonit eurot alkoholiaktsiisi.
Eesti eesmärk Euroopa Liidu (EL) digitaalmajanduse maksustamise küsimuses on jõuda eesistumise lõpuks Euroopa Liidu Nõukogu tasemel konkreetsete lahendusvariantideni.
Eesti Konjunktuuriinstituut uuris alkoholiaktsiisi tõusu mõjusid Eesti alkoholiturule. Konjunktuuriinstituut prognoosib, et järgmisel aastal laekub riigieelarvesse ligi 80 miljonit eurot vähem alkoholiaktsiisi, kui rahandusministeerium planeerib ning juba sel aastal on, vaatamata…
Euroopa Liidu Nõukogu kiitis 10. oktoobril heaks uue süsteemi, mida hakatakse kasutama liikmesriikide vahel topeltmaksustamise alaste vaidluste lahendamiseks.
Praktiseeriv audiitor aktsepteerib kindlustandva teenuse ainult siis, kui sellel on olemas kõik vajalikud tunnusjooned. Nimetatud tunnusjoontest ja audiitori töövõtueelsest analüüsist ning juba aktsepteeritud töövõtu ülesütlemise põhjustest annamegi alljärgnevalt ülevaate.
Augustis tasuti maksu- ja tolliametile 555,5 miljonit eurot makse, mis on 7 protsenti rohkem kui mullu samal kuul. Kaheksa kuu kokkuvõttes on maksutulu võrreldes möödunud aastaga tasutud 5,5 protsenti enam…
Maksu- ja tolliamet pakub alates oktoobrist e-maksuametis/e-tollis uue teenusena maksukäitumise koondhinnangut, mis annab ettevõtjale ülevaate tema maksuasjade seisust. Pilootprojekt on osa ameti soovist hakata juba olemasolevaid andmeid ettevõtjatele kasutamiseks n-ö…
Rahandusminister Toomas Tõniste märkis Šveitsi rahandusministri Ulrich Maureriga kohtumise järel, et digimajanduse maksustamises on oodata konkreetseid lahendusi aasta lõpuks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes