Esmaspäev, 16 Aprill 2018 12:05

Kas Sinu ettevõte saab edaspidi tarbida soodusaktsiisiga elektrit?

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses on eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtetele (elektrointensiivsed ettevõtted) elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste eesmärk on parandada Eesti töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtete konkurentsivõimet.

Keda mõjutab?

Muudatused mõjutavad töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjaid, kes kasutavad oma tegevusvaldkonnas suures mahus elektrienergiat.

Mis on olulisemad muudatused?

 • Soodusaktsiisiga elektri tarbimiseks tuleb ettevõtjal taotleda riigilt luba. Ettevõtjale väljastatakse luba, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • Ettevõtja põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 2008. aasta versiooni kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J alajaotis 63).
  • Ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 50001.
  • Ettevõtja elektrointensiivsus oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem või prognoositud elektrointensiivsus on järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt 20% või rohkem. Lihtsustatult näitab elektrointensiivsus ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest. Lisandväärtuseks loetakse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõu kulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra.
  • Ettevõtja ei ole sellistes raskustes, mis välistaks riigiabi andmise (käimasolev maksejõuetusmenetlus, kahjumi kandmine ja suur kapitalikadu jms).
  • Ettevõtja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
 • Elektrointensiivsele ettevõtjale kehtestatakse elektrienergia aktsiisimääraks praeguse 4,47 euro asemel 0,5 eurot megavatt-tunni kohta.
 • Elektrointensiivsuse miinimumtaseme arvutamist ja saavutamist kontrollib vandeaudiitor. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud soodusaktsiisimääraga elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.
 • Ettevõte peab soodusmääraga elektrienergia kasutamise aluseid ning sihipärast kasutamist dokumenteerima ja tõendama. Vastav aruandlus tuleb igal aastal esitada maksuhaldurile, kes kontrollib vajalike tingimuste täitmist.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Muudatused plaanitakse jõustada 1. jaanuarist 2019. Ettevõtjad, kellele väljastatakse soodusaktsiisimäära luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Käibemaksuarvestus Euroopa Liidu siseste teenuste ostmisel
  Käibemaksuarvestus Euroopa Liidu siseste teenuste ostmisel

  Käibemaksukohustuslasest Eesti firmale esitas raudteeveo eest arve Küprose käibekohustuslasest firma; teenuse hind oli 10 000 eurot. Jutt käib kauba veost Venemaalt Eestisse. Küprose firma esitas arve 0-protsendilise käibemaksu määraga. Kas on õige, et Eesti firma peab näitama käibedeklaratsioonil Küprose firmalt saadud teenuse maksumuse ja rakendama 20-protsendilise määraga pöördmaksustamist? Missugustes Eesti käibemaksuseaduse paragrahvides käsitletakse Euroopa Liidu (edaspidi – EL) siseste teenuste ostmist? Kas see, et teenuse osutamine ei alanud teenuse müüja riigis, st Küprosel, omab tähtsust?

 • Kas ettevõte peab maksma erisoodustust sõiduautot päevade kaupa eraisikult rendile võttes?
  Kas ettevõte peab maksma erisoodustust sõiduautot päevade kaupa eraisikult rendile võttes? Ettevõtte omanik – eraisik – annab oma sõiduauto tasu eest (tasult makstakse tulumaks) ettevõttele rendile, üle ei anta kasutusvaldust. Autoga tehakse töösõite (taxify) ja väljaspool tööaega erasõite. Kuludesse kantakse kuludokumentide alusel ainult töösõitudega seotud kütusekulud, muud autoga seotud kulud kannab eraisik. Kas ettevõte peab maksma sõiduauto erasõitudeks kasutamiselt erisoodustust? Kas sellisel juhul, kui lepingu järgi võetakse auto rendile päevade kaupa, nendel päevadel, kui tööd tehakse, ja pärast tööd auto tagastatakse, peab tasuma erisoodustust?
 • Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust lepingut sõlmimata?
  Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust lepingut sõlmimata?

  Kas füüsiline isik võib osutada Eesti firmale teenust (nt anda konsultatsiooni) lepingut sõlmimata? Missugused maksukohustused tekivad firmal, kes tasub saadud teenuste eest (nt konsultatsioon) arve alusel?

 • Kuidas arvutada keskmist töötasu?
  Kuidas arvutada keskmist töötasu?

  Kas keskmise töötasu leidmisel läheb arvesse eelmisesse poolaastasse jäänud puhkus?

 • Amortisatsiooni arvestamine äritegevuses kasutatavalt korterilt
  Amortisatsiooni arvestamine äritegevuses kasutatavalt korterilt Ettevõte soetas korteri. Üheks aastaks anti korter rendile. Pärast üürilepingu lõppemist kasutati korterit ettevõtte äritegevuses. Ettevõtte juhtkond otsustas korteri raamatupidamises kajastamisel kasutada soetusmaksumuse meetodit. Kuna korter asub uues majas, määrati amortisatsiooninormiks 2,5% aastas. Korteri maksumus ei ole aga kunagi 0 eurot. Kuidas tuleb amortisatsiooni arvestada?

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal