Esmaspäev, 16 Aprill 2018 12:05

Kas Sinu ettevõte saab edaspidi tarbida soodusaktsiisiga elektrit?

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses on eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtetele (elektrointensiivsed ettevõtted) elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste eesmärk on parandada Eesti töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtete konkurentsivõimet.

Keda mõjutab?

Muudatused mõjutavad töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjaid, kes kasutavad oma tegevusvaldkonnas suures mahus elektrienergiat.

Mis on olulisemad muudatused?

 • Soodusaktsiisiga elektri tarbimiseks tuleb ettevõtjal taotleda riigilt luba. Ettevõtjale väljastatakse luba, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • Ettevõtja põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 2008. aasta versiooni kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J alajaotis 63).
  • Ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 50001.
  • Ettevõtja elektrointensiivsus oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem või prognoositud elektrointensiivsus on järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt 20% või rohkem. Lihtsustatult näitab elektrointensiivsus ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest. Lisandväärtuseks loetakse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõu kulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra.
  • Ettevõtja ei ole sellistes raskustes, mis välistaks riigiabi andmise (käimasolev maksejõuetusmenetlus, kahjumi kandmine ja suur kapitalikadu jms).
  • Ettevõtja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
 • Elektrointensiivsele ettevõtjale kehtestatakse elektrienergia aktsiisimääraks praeguse 4,47 euro asemel 0,5 eurot megavatt-tunni kohta.
 • Elektrointensiivsuse miinimumtaseme arvutamist ja saavutamist kontrollib vandeaudiitor. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud soodusaktsiisimääraga elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.
 • Ettevõte peab soodusmääraga elektrienergia kasutamise aluseid ning sihipärast kasutamist dokumenteerima ja tõendama. Vastav aruandlus tuleb igal aastal esitada maksuhaldurile, kes kontrollib vajalike tingimuste täitmist.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Muudatused plaanitakse jõustada 1. jaanuarist 2019. Ettevõtjad, kellele väljastatakse soodusaktsiisimäära luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?
  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?

  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki? Kui viimase bilansipäeva seisuga on ettevõte paigutanud oma rahalised vahendid kontsernikontole, kas seda tuleks siis kajastada ettevõtte aruandes raha jäägi real või nõudena kontsernikonto liikmete ehk seotud osapoolte vastu? Millistel puhkudel võib olla õigustatud kontsernikontol olevate rahaliste vahendite kajastamine raha jäägina?

 • Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?
  Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?

  Eesti firmalt on saadud arve, kus käibemaksumääraks on märgitud 0%, viidetega: "pöördmaksustatav metalli käibemaks, KMS i § 41 lg 1 alusel arvestab käibemaksu ostja, kauba müügiga seotud teenus KMS-i § 12 lg 1". Kuidas kajastab ostja (käibemaksukohustuslane) pöördkäibemaksu raamatupidamises?

 • Põhivara kasuliku eluea vähendamine
  Põhivara kasuliku eluea vähendamine

  Kas sellisel juhul, kui ettevõtte juht tahab vähendada põhivara (sõiduauto) kasutusiga seitsmelt aastalt viiele aastale, on vaja eelmiste aastate amortisatsioonimäärad uuesti arvutada ja teha bilansis muudatused?

 • Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine
  Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine

  Ettevõtte juhtkond otsustas osta nn investeerimismünte. Kuidas peaks raamatupidaja tehingu vormistama? Kas tekib mingi registreerimis- või maksukohustus? Mis saab, kui otsustame investeerimismündid maha müüa?

 • Millal tekib käibemaksukohustus?
  Millal tekib käibemaksukohustus? Meie ettevõte, kes ei ole käibemaksukohustuslane, kavatseb luua ärisuhted Vene ettevõttega. Lepingu järgi peab nimetatud ettevõte esitama meile iga kuu arved õiguse eest kasutada äritegevuses poolte määratletud, õiguste valdajale kuuluvate ainuõiguste kompleksi (piletisüsteem, veebileht ja IP-aadress).Kas meie ettevõttel tekib (piiratud) käibemaksukohustus?

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes