Reede, 27 Aprill 2018 12:05

Tulumaksuseadusesse lisatakse maksudest kõrvalehoidmist takistavad meetmed

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Rahandusministeerium on kooskõlastamisele saatnud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega lisatakse seadusesse üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaise kontrollitava äriühingu tulu maksustamist käsitlevad eeskirjad.
Rahandusministeerium on kooskõlastamisele saatnud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega lisatakse seadusesse üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaise kontrollitava äriühingu tulu maksustamist käsitlevad eeskirjad. pixabay.com
Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamisele tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega lisatakse seadusesse üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaise kontrollitava äriühingu tulu maksustamist käsitlevad eeskirjad. Kaubandus-tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, mis on plaanitavate muudatuste eesmärk ja keda need mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Eelnõuga võetakse üle direktiiv, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad.

Keda mõjutab?

Eelnõu puudutab enim Eesti ettevõtetest tulumaksu maksjate tegevust, kes teevad näilikke tehinguid, viivad vara püsivasse tegevuskohta või maksavad aastas üle 3 000 000 euro intresse.

Mis on olulisemad muudatused?

 • Tulumaksuga maksustamist laiendatakse Eesti residendist juriidilise isiku püsivasse tegevuskohta väljaviidud varale.
 • Lisatakse säte, et Eestis maksustatakse kasum selle jaotamisel, sõltumata kasumi jaotamise viisist ja vormist.
 • Lisatakse üldine kuritarvituste vastane säte, mille kohaselt tulumaksuga maksustamisel ei võeta arvesse tehinguid või tehingute ahelat, mille põhieesmärk või üks põhieesmärkidest on saada maksueelis, mis on vastuolus kohaldatava maksuõiguse või välislepingu sisu või eesmärgiga, ega ole kõiki asjasse puutuvaid fakte ja  asjaolusid arvesse võttes tegelik. Need tehingud võivad koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või osast.
 • Eelnõuga täpsustatakse, et näilike tehingute puhul loetakse, et tulumaksu tasumine välisriigis ei olnud kohustuslik. Seega ei väldi Eesti sellise tulumaksu topeltmaksustamist, mille maksmise kohustus tekkis näiliku tehingu tulemusena.  
 • Eelnõu kohaselt tekib Eesti äriühingutel maksukohustus teise jurisdiktsiooni püsivasse tegevuskohta viidava vara turuväärtuselt (lahkumismaks). Samal ajal võib seda maksukohustust katta äriühingule kogunenud erinevate õiguste arvelt, mis võimaldaksid teha omakapitalist maksuvabasid väljamakseid.
 • Sarnaselt teiste ettevõtlusega mitteseotud kuludega hakatakse maksustama ülejäävat laenukasutuse kulu. Seega näiteks residendist äriühing, kelle ülejääva laenukasutuse kulu on üle 3 000 000 euro, peab tasuma ülejäävalt laenukasutuse kulult tulumaksu.
 • Ülejääva laenukasutuse kulu maksustamist ei kohaldata finantsettevõtjatele.
 • Tulumaksuga maksustatakse välismaise kontrollitava äriühingu tulu osa, mis saadi niisuguselt varalt selliste riskide tulemusel, mis on seotud kontrolliva äriühingu võtmetöötajatega ja mis on saadud näilikest tehingutest, mille loomise peamine eesmärk oli saada maksueelis.

Erandid

Direktiiv lubab teha erandeid, mida Eesti on ka kasutanud. Näiteks ei arvata ülejääva laenukasutuse kulu hulka summasid, mis on seotud laenuga, mida kasutatakse pikaajaliste avaliku sektori taristuprojektide rahastamiseks.

Samal ajal ei ole Eestil plaanis rakendada järgmisi erandeid:

 • Teha erand laenukasutuse kulu maksustamisele lepingute osas, mis on sõlmitud enne 17. juunit 2016, kuid see välistamine ei hõlma selliste laenude hilisemat muutmist.
 • Teha erand selliste välismaiste kontrollitavate ettevõtete tulu maksustamise suhtes, mille bilansiline kasum ei ületa 750 000 eurot ja ärituluga mitteseotud tulu ei ületa 75 000 eurot või mille bilansiline kasum ei ületa maksustamisperioodi jooksul 10 protsenti tegevuskuludest.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Seadus on kavandatud jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate küsimustele

Audiitor ja maksunõunik vastavad lugejate maksunduse, raamatupidamise ja auditiga seotud küsimustele

 • Kas tulumaksuga maksustatava tulu hulka arvatakse ka lastetoetused ja elatis?
  Kas tulumaksuga maksustatava tulu hulka arvatakse ka lastetoetused ja elatis?<em><br /></em> Kas tulumaksuga maksustatava tulu hulka arvatakse ka ühe lapsevanema poolt teise vanema pangaarvele üle kantud elatis, kui elatise ülekandja töötasult on juba kinni peetud kõik maksud? Kas tulumaksuga maksustatava tulu hulka arvatakse ka lastetoetused?
 • Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?
  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?

  Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki? Kui viimase bilansipäeva seisuga on ettevõte paigutanud oma rahalised vahendid kontsernikontole, kas seda tuleks siis kajastada ettevõtte aruandes raha jäägi real või nõudena kontsernikonto liikmete ehk seotud osapoolte vastu? Millistel puhkudel võib olla õigustatud kontsernikontol olevate rahaliste vahendite kajastamine raha jäägina?

 • Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?
  Kuidas kajastab ostja pöördkäibemaksu raamatupidamises?

  Eesti firmalt on saadud arve, kus käibemaksumääraks on märgitud 0%, viidetega: "pöördmaksustatav metalli käibemaks, KMS i § 41 lg 1 alusel arvestab käibemaksu ostja, kauba müügiga seotud teenus KMS-i § 12 lg 1". Kuidas kajastab ostja (käibemaksukohustuslane) pöördkäibemaksu raamatupidamises?

 • Põhivara kasuliku eluea vähendamine
  Põhivara kasuliku eluea vähendamine

  Kas sellisel juhul, kui ettevõtte juht tahab vähendada põhivara (sõiduauto) kasutusiga seitsmelt aastalt viiele aastale, on vaja eelmiste aastate amortisatsioonimäärad uuesti arvutada ja teha bilansis muudatused?

 • Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine
  Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine

  Ettevõtte juhtkond otsustas osta nn investeerimismünte. Kuidas peaks raamatupidaja tehingu vormistama? Kas tekib mingi registreerimis- või maksukohustus? Mis saab, kui otsustame investeerimismündid maha müüa?

Rubriigi Maksud ja raamatupidamine viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid maksude ja raamatupidamise teemal

 • USA kaalub sõidukite impordile tariifi kehtestamist
  USA kaubandusministeerium teatas kolmapäeval, et uurib võimalust kehtestada julgeolekukaalutlustel imporditariif autodele; The Wall Street Journali allikatel võib tariif ulatuda 25 protsendini.
 • Reid Lääne-Virumaal tuvastas hulga illegaalseid töötajaid
  Lääne-Virumaal möödunud nädalal üheksal ehitusobjektil töötajate seaduslikkust kontrollinud maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad tuvastasid, et 78 kontrollitud töötajast olid 14 registreerimata.
 • Ameerika Ühendriikidest pärit toodetele võidakse kehtestada täiendavad tollimaksud
  17. mail 2018 jõustunud rakendusmäärusega 2018/724 plaanib Euroopa Liit kohaldada Ameerika Ühendriikide suhtes kaubanduspoliitilisi meetmeid, kehtestades teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete liitu importimisel täiendavad tollimaksud. Kaubanduspoliitika meetmeid kohaldatakse selliste Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes, mille tarnetest liit olulisel määral ei sõltu. Maksu- ja tolliamet teatab, millal plaanitakse täiendavaid tollimakse kohaldada ja millistele toodetele need ei rakendu.
 • Kaubata veokile ei kehti rahvusvahelisel veol kütuse aktsiisivabastus
  Kaubata veokile ei kehti rahvusvahelisel veol kütuse aktsiisivabastus Maksu- ja Tolliamet (MTA) juhib tähelepanu asjaolule, et veokite standardses kütusepaagis olev kütus vabastatakse aktsiisist üksnes rahvusvahelisel kaubaveol – see tähendab kaubaveo toimumist vähemalt ühel suunal. Kui veok väljub Eestist ja siseneb riiki ilma haagiseta või tühja kaubaruumiga, siis ei ole tegemist rahvusvahelise kaubaveoga ning kütust aktsiisist ei vabastata.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes