Neljapäev, 25 Mai 2017 10:20

Õiguskantsler: uus eelarveseadus võib olla põhiseadusega vastuolus

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul võib riigikogu menetluses olev riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu mitmes aspektis olla põhiseadusega vastuolus.

Riigikogul on põhiseaduse kohaselt õigus ja kohustus otsustada kõigi riigi tulude ja kulude üle iga-aastases riigieelarves, kirjutas Madise riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Mihhal Stalnuhhinile.

Õiguskantsleri sõnul on ka riigikohtu üldkogu välja toonud, et riigikogu eelarvepädevus üks olulisemaid parlamendi pädevusi. "Riigikogu rolli eelarvemenetluses ei saa seetõttu taandada formaalseks. Iga-aastane riigieelarve on konkreetne käitumisjuhis täidesaatvale võimule. Selleks, et riigikogu liikmed saaksid tulemuslikult teostada oma õigust eelarvemenetluses kaasa rääkida, peab iga-aastane riigieelarve seadus ja selle seletuskiri olema piisavalt detailne ja arusaadav," märkis õiguskantsler.

Eelarvestrateegia ja iga-aastase riigieelarve koostamise protsesside liitmine ei õigusta Madise hinnangul iga-aastase riigieelarve eelnõu koostamise menetluse oluliste osade seadusest väljajätmist.

Riigieelarve seaduse paragrahvid, mis reguleerivad iga-aastase eelarve detailsust ning koostamise protsessi, kavatsetakse Madise sõnul eelnõu järgi kehtetuks tunnistada ning anda senine riigikogu pädevus üle valitsusele. Madise hinnangul ei luba põhiseadus riigikogul sel määral oma eelarvepädevusest loobuda.

Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõus toodud lahendus, mille järgi kehtestab valitsus riigieelarve koostamise tingimused, ei tundu Madise hinnangul olevat kooskõlas põhiseadusest tuleneva nõudega, et olulised riigielu küsimused otsustab riigikogu. "Vabariigi Valitsus koostab iga-aastast riigieelarvet riigikogu seatud reeglite järgi, mitte ei kehtesta ise põhimõttelisi reegleid," sõnas õiguskantsler.

Iga-aastase riigieelarve liigendus muutub eelnõu kohaselt oluliselt, näiteks kaob eelarveseaduse tasemel liigendus ministeeriumide täpsusega, jättes need ja madalama tasandi liigendusotsused valitsuse pädevusse. "Seadus volitab sellisena valitsust ennast kehtestama eelarveliigenduse aluseid ja põhimõtteid," märkis Madise.

Riigielu valdkondade vahel raha jaotamine Madise hinnangul aga valitsuse enesekorraldusõiguse raamesse ei mahu ning selles osas peab eelarve liigendus võimaldama riigikogul täita põhiseaduslikku õigust ja kohustust suunata riigieelarve kaudu valitsuse tegevust.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Õigus viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid tööturu ja tööõiguse teemal

 • Õiguskantsler: matusetoetuse regulatsioon vajab täpsustamist
  Õiguskantsler pöördus riigikogu sotsiaalkomisjoni poole seoses segadusega, mis puudutab matusetoetuse maksmist, märkides, et regulatsioon vajab täpsustamist.
 • Ehitada saab ka tüütu planeerimismenetluseta?
  Ehitada saab ka tüütu planeerimismenetluseta? Üldreeglina on vähemalt linnades suuremateks ehituslikeks ümberkujunduseks tarvis läbi viia detailplaneeringu menetlus. Ehkki tihti aeganõudev, võimaldab see siiski avalikkust ja huvitatud isikuid, eelkõige naabruskonda kaasata ning vähemalt põhjendatud määras ka nende muresid ja ettepanekuid arvestada. Detailplaneering on aluseks hiljem ehitusprojekti koostamiseks ja –loa taotlemiseks.
 • Riigid võivad keelata sõidujagamisteenuse ilma komisjoni teavitamata
  Euroopa Kohtu otsuse kohaselt võivad liikmesriigid keelata sõidujagamisplatvormide nagu Uber tegevust ilma eelnevalt Euroopa Komisjoni teavitamata.
 • Väärtpaberiturg elavneb
  Väärtpaberiturg elavneb Aktsiaseltsi aktsiate või osaühingu osade registreerimine Eesti väärtpaberite registris annab suurema õiguskindluse ja paindlikkuse aktsiate või osadega tehingute tegemiseks. Eelmise aasta lõpust alates on võimalik aktsiaseltsi aktsiad kindlatel tingimustel registreerida ka mõne teise riigi registripidaja juures.
 • Kütt peab toitjakaotuspensioni praegust süsteemi ebaõiglaseks
  Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt peab ebaõigeks, et töövõimetoetust saav alaealine või õppiv noor jääb vanema surma korral ilma toitjakaotuspensionist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes