tellimine 938x200 apple ee gif fixed
Esmaspäev, 25 September 2017 11:22

Viljandi naised pole rahul tugiteenuste rahastamise korraga

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Viljandi Maanaiste Ühenduse hinnangul ei ole naiste tugikeskuse teenuse ostmine erafirmadelt senisest tunduvalt väiksema raha eest jätkusuutlik ja kvaliteetne.

„Kui eelmisel aastal muudeti ohvriabi seadust, siis kinnitasid riigiametnikud ja poliitikud ühest suust, et naiste tugikeskuste teenus muutub senisest jätkusuutlikumaks, kvaliteetsemaks ja läbipaistvamaks. Käesoleva aasta Viljandimaa kogemus näitab, et tulemus on vastupidine,“ kirjutas ühendus teisipäeval sotsiaalministeeriumile.

Viljandimaa Naiste Tugikeskus pakkus riigi toel Viljandi maakonnas teenuseid aastatel 2008-2016. Kokku said selle aja jooksul tugikeskusest abi üle 650 naise, viimastel aastatel keskmiselt 100 naist aastas. „Abi tähendas igal aastal ka sadu tunde psühholoogilist nõustamist ja õigusabi, mis sisaldas ka kohtus esindamist. Riik toetas tugikeskust sel ajal 48-50 000 euroga aastas,“ kirjutas ühendus.

Käesolevaks aastaks kehtestati riigihanke piirsummaks ootamatult ainult 30 380 eurot, mistõttu ei saanud seni maakonnas tegutsenud MTÜ enam teenuse osutamist jätkata. Hanke võitjaks tunnistatud pakkumuse summaks oli 29 820 eurot, kuigi oli algusest peale selge, et sellise raha eest ei ole võimalik abivajajatele psühholoogilist ja juriidilist nõustamist pakkuda. Uuel teenuseosutajal lõppeski selleks riigi raha juba aasta esimeste kuudega, märkis maanaiste ühendus.

Hangetega erafirmadelt võimalikult odavama teenuse sisseostmine on riigi poolt vastutustundetu ja pikemas perspektiivis ka majanduslikult kahjulik. „Kui tahetaks ka tegelikult tagada naiste tugikeskuse teenuse jätkusuutlikkus, kõrge kvaliteet ja läbipaistvus mitte ainult Tallinnas ja Tartus, vaid kõikjal Eestis, siis peaks riik võtma igas maakonnas juba väljakoolitatud ja kogenud tugikeskuste spetsialistid oma palgale, nagu tehti ohvriabi töötajatega,“ märkis ühendus.

Turvalise majutuse teenust peaksid aga kõigile abivajajatele hakkama pakkuma kohalikud omavalitsused, nagu seda nõuab sotsiaalhoolekande seadus, leiavad Viljandi maanaised.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Õigus viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid tööturu ja tööõiguse teemal

 • Hagi tagamine – miks ja kuidas?
  Hagi tagamine – miks ja kuidas? Enne kohtumenetluse alustamist palutakse minul sageli hinnata asja perspektiivi. Sellisel juhul ei tule arvesse võtta üksnes seda, kui suur on tõenäosus, et hagiavaldus rahuldatakse, vaid ka asjaolu, kas kohtuotsust on võimalik hiljem täita. Rahalise nõude esitamisel tähendab eeltoodu eeskätt seda, kas võlgnikul on vara, mille arvel oleks võimalik hiljem kohtuotsust täita. Pole ju sisulist kasu kohtuotsusest, mida kliendil ei ole võimalik edukalt maksma panna.
 • EMA juhib tähelepanu hiigellageraieid võimaldavale seaduseaugule
  Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) juhib tähelepanu seaduseaugule, mis võimaldab metsaseaduse mõttest mööda minnes raiuda lagedaks väga suuri alasid.
 • Euroopa Kohus ei leidnud müügimaksus vastuolu käibemaksureeglitega
  Euroopa Kohtu hinnangul ei ole 2010. aastal Tallinnas kehtestatud müügimaks vastuolus Euroopa Liidu (EL) käibemaksudirektiiviga, mis tähendab, et tasutud müügimaksu tagasi nõudvatel Tallinna Kaubamaja grupi ettevõtetel ei õnnestu riigikohtus sellele argumendile tugineda.
 • Vaikimine võib olla ka nõusolek
  <span class="green_key"></span>Vaikimine võib olla ka nõusolek Selles artiklis käsitletavatest riigikohtu lahenditest saame teada, kas ja millistel tingimustel saab lugeda lepingu muudetuks, kui kirjalikku kokkulepet ei ole lepingu muutmise kohta sõlmitud. Veel selgitab riigikohus, millised eeldused peavad olema täidetud, et äriühingu juhtorganilt oleks võimalik nõuda kahju hüvitamist äriühingu kahjustamise tõttu selle tegevuse mõjutamise kaudu.
 • III samba fondiosakud kolisid väärtpaberikontodelt pensionikontole
  Alates 6. augustist on lisaks senisele kohustusliku pensionifondiga seotud teabele pensionikontoga seatud ka vabatahtliku pensionisambaga seotud info.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes