Õigus

Õiguskantsler Indrek Teder vaidlustas Tallinna sünnitoetuse saamise tingimusi kehtestava määruse riigikohtus, kuna linnavolikogu ei nõustunud seda muutma.
Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on Tallinna linnavolikogu määrustega pensionäride maamaksuvabastuse andmisele seatud tingimused põhiseadusega vastuolus.
Õiguskantsler Indrek Teder ei tuvastanud Tallinna eelarve menetlemisel õigusrikkumisi, mis seaksid kahtluse alla eelarve põhiseadusele vastavuse.
Harju maakohtus pidi esmaspäeval algama protsess kelmustega enam kui 31 miljoni krooni suuruse kahju põhjustamises süüdistatava üheksa mehe ja ühe firma üle, kuid see lükkus järgmisesse aastasse, kuna üks kohtualustest…
Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis kolmapäevases otsuses, et parkimise võimaldamine ei tähenda iseenesest parkla omaniku ja parkija vahel sõlmitud lepingut.
Tallinnas alkoholi müüvad Fenomen Trade OÜ ja AS Helter-R vaidlevad kohtus sõna "alko" kasutusõiguse üle.
Esmaspäev, 11 Oktoober 2010 17:43

Võlgade sissenõudmine - variandid

Võlausaldajal on võlgnevuste sissenõudmiseks erinevaid võimalusi. Käesolevas artiklis käsitleme hagimenetlust, maksekäsu kiirmenetlust ja vahekohtumenetlust.
Õiguskantsleri poole pöördus endisi poliitvange ühendava mittetulundusühingu juhatuse liige, kes avaldas arvamust, et aastaaruande esitamise uus kord on nende ühingu jaoks liiga kulukas ja tülikas. Ei ole ilmselt vaja hakata…
Esmaspäev, 04 Oktoober 2010 16:25

Oktoobris alustab tasuta õigusabi portaal

Eesti Juristide Liit plaanib avada oktoobrikuu jooksul tasuta juriidilise abi andmise portaali.
Prokuratuur käivitas eelmisel nädalal piima hiljutise hinnatõusu tagamaade uurimiseks kriminaalmenetluse.
Harju maakohus mõistis reedel süüdi valmisfirmade müügiga tegelenud grupi ärimehi ja nendega seotud ettevõtted, kes süüdistuse järgi kujundasid kartellileppega teenuse hinda.
Riigikohtu nõunike hinnangul on praegune valimiskorraldus optimaalne ja põhiseaduse muutmine valimiste toimumisaegade muutmiseks ei ole põhjendatud.
Hedi Wahtramäe, maksuosakonna vanem juhtivkonsultant Ernst & Young Baltic AS Tähelepanu väärivad riigikohtu lahendid maksuasjades alati, kuna annavad muuhulgas selgemaid tõlgendusi ja täpsemaid selgitusi seaduse sätete rakendamiseks. Riigikohtu halduskolleegium tegi…
Kolmapäev, 08 September 2010 16:21

Pärnus saab tasuta pereõiguse nõustamist

Heategevusliku ühisprojekti "Hea nõu lastega peredele" raames saavad huvilised ka Pärnus advokaatidelt pereõiguse vallas tasuta juriidilist nõu.
Valmisfirmasid müünud ettevõtete ja nendega seotud isikute kartellisüüdistuse kohtuprotsess jõudis esmaspäeval Harju maakohtus kohtuvaidlusteni, mille käigus nõudis prokurör kohtualustele rahalisi karistusi.
Teisipäev, 07 September 2010 12:46

Reklaamikeeld advokaaditeenustele jääb kehtima

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul läks Justiitsministeeriumi koostatud seaduseelnõust välja punkt, mis oleks kaotanud advokaatide reklaamipiirangud.
Riigikohus võttis kolmapäeval menetlusse omastamises esimese astme kohtus süüdi jäänud, kuid ringkonnakohtus õiguse saanud humanitaarinstituudi endise raamatupidaja Evelin Habichti kaasuse.
Õiguskantsler Indrek Teder ei alustanud menetlust Tallinna müügimaksu õiguspärasuse ja ja põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks, kuna leiab, et maksumaksjal on efektiivsem kaitsta oma õigusi kohtumenetluses.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes