Õigus

Riia vabasadama juhid ajasid seimi seadusemuudatustele viidates sadamast minema seal puksiirteenust osutanud Eesti laevad, mille omaniku hinnangul rikub Läti Euroopa Liidu vaba konkurentsi põhimõtteid, kirjutab ERR-i uudisteportaal.
Liina-Maarja Uuemõis, vandeadvokaadi vanemabi, advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Pant annab võlausaldajale tavapäraselt oluliselt suurema kindluse oma nõude rahuldamise osas. Eelnev kehtib ka võlgniku maksejõuetuse korral. Keerulisemad on olukorrad, kus…
Viive Näslund, vandeadvokaat, LAWIN Lepik&Luhaäär Advokaadibüroo Incoterms 2010 on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce, edaspidi –ICC) poolt koostatud tarnetingimuste kogu, mille kasutamine on tarnelepingu pooltele vabatahtlik. Rahvusvaheliselt tunnustatud ning…
Aeg-ajalt on ikka ette tulnud juhtumeid, kus ehitised on püstitatud ja pärast ilmnevad probleemid seoses ehituslubade ja kasutuslubadega, mida väljastavad riik või kohalikud omavalitsused. Eelkõige seonduvad probleemid ehitise vastavusega ehitusloas…
Täna Pärnus advokatuuri üldkogul peetud kõnes rõhutas justiitsminister Kristen Michal, et uue valitsuse üks olulisi eesmärke on lühendada kohtumenetluse tähtaegu saja päevani.
Põhja ringkonnaprokuratuur saatis kriminaalsüüdistusega kohtu ette tuntud pankrotihalduri Veli Kraavi.
Tallinna ringkonnakohus mõistis OÜ Tarrest Ehituse juhatuse liikme Mart Tarumi süüdi maksude maksmisest kõrvale hoidmises ja määras talle karistuseks üheaastase vangistuse.
Riigikohus sedastas oma hiljutises lahendis, et töövõtja kohustused ei piirdu üksnes tellitud töö teostamisega, vaid kahjunõuete vältimiseks peab ta tellijat teavitama ka kõigist tööga seotud olulistest asjaoludest.
Esmaspäev, 25 Aprill 2011 14:16

Dividentide maksmine esimesel majandusaastal

Kas osaühing, mis on tegutsenud alla aasta (so kolm kuud) võib maksta juba jooksval esimesel majandusaastal dividende? Või peab ootama selleks ikkagi majandusaasta lõppemist ja määrama dividendid alles peale majandusaastaaruande…
Põhja ringkonnaprokuratuuril ei pole plaanis taotleda kohtult luba vahistada nelja isikut, kes peeti kinni seoses ekspankur Jüri Mõisa osalusega kütusefirma Letofin Trading OÜ suhtes üles kerkinud maksukuriteo kahtlusega.
Sünnipäeva laul on Guinessi rekordite raamatu kohaselt tuntuim ning tõlgituim inglise keelne laul maailmas. Laulu ja meloodia lõid Patty ja Mildred J. Hill aastal 1893.(1) Autoriõigus teosele kehtib autori kogu…
Pankrotistunud AS Luterma pankrotihaldur Veli Kraavi hakkab otsima võimalusi ettevõtte varade tagasivõitmiseks.
Esmaspäev, 18 Aprill 2011 15:53

Juhatuse liikme käenduskohustusest

Häli Jürimäe, advokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv   Äriühingu majandustegevuses on võrdlemisi tavapärane, et äriühingu juhatuse liige võtab endale kohustuse vastutada äriühingu lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Hoidumaks tulevikus üllatuslikust olukorrast,…
Konkurentsiameti turuolukorra analüüsi kohaselt ei toimu ringhäälingu edastamise turul konkurents, ühtlasi tunnistas amet AS Levira märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks.
Vastavalt Riigikohtu seisukohale lähtuvad pooled müügilepingu sõlmimisel ühisest arusaamast, et müüdava asja väärtus stabiilses majanduskeskkonnas oluliselt ei muutu.
Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Sergei Jegorov analüüsib maksukorralduse seaduses (edaspidi MKS) sätestatud nn ennetavaid täitetoiminguid, keskendudes 1. jaanuaril 2011 jõustunud MKSi § 136¹ muudatustele.
Riigikohtu üldkogu tunnistas teisipäeval põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätte, mis piirab oluliselt eraettevõtete võimalust taotleda ringkonnakohtusse apellatsioonkaebuse esitamiseks riigilõivust täielikku või osalist vabastamist.
Kuigi värskelt jõustunud võlakaitse seaduse loomislugu ja ka sisu on ajakirjanduses võrdlemisi palju kajastatud, soovitame nimetatud aktile pöörata tähelepanu ka inimestel, kes arvavad, et neid see seadus ei puuduta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes