Õigus

Kommenteerides ajalehes Postimees ilmunud teadet Audiitorkogu presidendi tagasiastumisest teatas Riigikontroll, et asutus toetab Rahandusministeeriumi tegevust audiitortegevuse valdkonnas muudatuste ellu viimisel.
Reede, 18 Veebruar 2011 12:01

Audiitorkogu juht loobus ametist

Audiitorkogu president Toomas Vapper astus ootamatult tagasi ja süüdistab audiitorkogu liikmetele saadetud pöördumises audiitorkogu juhatuse liikmeid erahuvide eelistamises avalikele huvidele ja katses varjata ametialaseid rikkumisi, kirjutab Postimees.
Valitsus kaotas lõplikult ametiühingutega peetud vaidluse Henn Pärna riiklikuks lepitajaks nimetamise üle, kuna riigikohus ei võtnud riigi kassatsioonkaebust teisipäeval menetlusse.
Justiitsministeerium on välja pakkunud ühtse juristieksami idee, mis aitaks korrastada tänaste eksamite süsteemi ning lihtsustaks juristide liikumist erinevate erialade vahel.
Neljapäev, 10 Veebruar 2011 13:39

Advokaadid pole uue eksamikorra plaaniga rahul

Advokatuur ja notarite koda soovitavad riigikogul loobuda plaanist panna juba lähiaastail kõik tulevased kohtunikud, advokaadid, prokurörid, notarid, kohtunikuabid ja kohtutäiturid juristieksamit sooritama, kirjutab Eesti Päevaleht.
Riigikohus saatis kolmapäeval Tallinna halduskohtule uueks arutamiseks maksuvaidluse Soomes ja Lätis ehitustöid teostanud Eutelor OÜ (praeguse nimega Btisolatsioon OÜ) ning Maksu- ja tolliameti vahel, andes juhised Eesti töötajate välisriigis teenitud…
Kolmapäev, 09 Veebruar 2011 17:48

Mida teha kui omad tünga teevad?

Majanduslangusest läbi tulnud ettevõtjatel on kõigil kindlasti oma võtmed kuidas seda teha. Olgu see unikaalne tehnoloogiline uuendus, pikaajalisel kogemusel põhinev kliendinfo või oskusteavet valdav meeskond.
Rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid algatasid petitsiooni reformi vastu, mis kehtestaks tasu Euroopa Inimõiguste Kohtu poole pöördumiseks.
Hüpoteegilepingu läbirääkimistel on üheks oluliseks küsimuseks kokkuleppe saavutamine tagatavate nõuete osas. Hüpoteegipidaja (reeglina laenuandja) huvi on hüpoteegilepingus sätestada tagatavad nõuded võimalikult laialt näiteks nii, et hüpoteegiga on tagatud kõik hüpoteegipidaja…
Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse AS-i Teede REV 2 ja selle kahte endist töötajat tööohutus- ja töötervishoiunõuete eiramises, mille tagajärjel hukkus inimene ning veel üks inimene sai eluohtlikke…
Maadevahetuse kohtuprotsess jätkus esmaspäeval raamatupidamise ekspertiisiandmete uurimisega. Harju maakohtu pressiesindaja sõnul jätkab kohus süüasja kohtulikku uurimist 8. veebruaril, kui avaldatakse veel mõned dokumendid.
Riigikohus tegi 2010. aasta lõpus otsuse (nr 3-2-1-67-10), mis käsitles võlgniku nime avaliku esitamise põhjendatust ja õiguspärasust võla sissenõudmise eesmärgil. Täpsemalt oli tegemist olukorraga, kus inkassofirma avaldas ühe Tallinna tiheda…
Neljapäev, 27 Jaanuar 2011 19:08

Uues portaalis saab tasuta õigusnõu

Täna avati justiitsministeeriumi ja juristide liidu koostöös loodud tasuta õigusabiportaal, mille eesmärgiks on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele.
Kolmapäev, 26 Jaanuar 2011 17:28

Käendajate olukord paraneb

5. aprillil 2011.a jõustub seadusemuudatus, mis parandab kõigi füüsilisest isikust käendajate olukorda, nähes ette, et neid kõiki loetakse käenduse mõttes tarbijaks ja käendust tarbijakäenduseks. Võlaõigusseaduses sätestatakse sõnaselgelt, et igasugune füüsilise…
Konkurentsiamet võttis AS-i Tallinna Vesi hinnatõusutaotluse pärast korduvat ettevõttepoolset paranduste tegemist menetlusse.
Õiguskantsler kontrollis kiirlaenufirma Folkia avalduse alusel tarbijakrediidi intressile ülempiiri seadvate tsiviilseadustiku üldosa sätete vastavust põhiseadusele ja hindab, et need sätted riivavad ülamääraselt kiirlaene pakkuvate ettevõtjate põhiõigusi.
Kolmapäev, 19 Jaanuar 2011 16:14

Pankrotivõlgnikul säilib maksukohustus

Pankrotimenetluses rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel kas võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Võlgniku vara võõrandamisel on müügi läbiviimine pankrotihalduri ülesandeks, kes peab korraldama vara müügi võlausaldajatele…
Teisipäev, 18 Jaanuar 2011 18:10

Kindlustusvaidlusi hakkab lahendama lepitusorgan

Eesti kindlustusseltside liit loob Eesti esimese finantssektori lepitusvõimaluse, asutades kindlutusvaidluste lahendamiseks lepitusorgani.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes