Õigus

Kuressaares seisid teisipäeval kohtu ees kaks meest, keda süüdistatakse firmajuhtidena õigeaegselt pankrotiavalduse esitamata jätmises, kuigi äriühingu majanduslik seis osutus kehvaks juba viis aastat tagasi, kirjutab Meie Maa.
Kolmapäev, 06 Aprill 2011 12:29

Advokatuuri liikmete arv ületas 750 piiri

Advokatuuri juhatus otsustas võtta kutseühendusse kolm uut liiget, millega advokatuuri liikmete arv jõudis 752ni.
Maksu- ja tolliamet on tühistanud varasema otsuse, millega oli Oliver Kruuda kontrolli all olevale kinnisvarafirmale AS REC Varad koostatud maksuvõla tasumise ajakava ja vähendanud maksuvõla intressimäära.
Elo Tamm, vandeadvokaat, LAWIN Lepik & Luhaäär Advokaadibüroo Alates 2010. aasta maist kehtivad Euroopa Liidus (sh Eestis) tootjate ja edasimüüjate vahelistele edasimüügilepingutele uued konkurentsiõiguse reeglid.
Möödunud aasta 20. mail alustas politsei kriminaalmenetlust Tartu linna haridusosakonna toonase vanemraamatupidaja Ene Soola suhtes, mais-juunis jõuab kahju tekitamises süüdistatava naise süüasi kohtusse, kirjutab Eesti Päevaleht.
Kolmapäev, 30 Märts 2011 19:01

Pankrotiäärel võlgniku vastu hagi esitamine

Riigikohtu hiljutine otsus* annab kindlust, et pankrotiäärel võlgniku vastu hagi esitamine ei osutu lihtsalt raha raiskamiseks. Kõrgem kohus leidis, et hagi tagamise korras võlgniku kinnisvarale seatud hüpoteek jääb võlausaldaja nõuet…
Harju maakohus mõistis kolmapäeval tingimisi vangistuse mehele, kes süüdistuse järgi väljastas niinimetatud arveveski juhina mitmetele ettevõtetele fiktiivseid arveid, et firmad saaksid toime panna maksupettuseid.
Advokatuur avaldab toetust valitsusliidu programmile, mis näeb ette, et valitsus arendab edasi riigi õigusabi süsteemi ja laiendab tasuta õigusabi kättesaadavust abivajajatele.  
Rahandusministeeriumi õigus- ja haldusosakonna nõunik Tiit Rebane ütles, et kuigi ühelt poolt võimaldab euro kasutusele võtmise seadus juriidilisel isikul sularaha vastu võtta temale meelepärases koguses, tuleb samas tagada tarbijakaitseõigused.
Riigiprokuratuuri on esitanud ühe kahtlustuse uurimises, mis puudutab Eesti Leivaliidu liikmete võimalikku konkurentsi kahjustavat kokkuleppet.
Mõne nädala pärast, 05.04.2011. a jõustuvad võlaõigusseaduse järjekordsed muudatused, mille peamine sisu ja eesmärk on võlaõigusseaduse tarbijalepingute regulatsiooni täpsem ja parem kooskõlla viimine Euroopa Liidu direktiividega.
Teisipäev, 29 Märts 2011 13:42

Kinnisasja omandamine

Kinnisasja omandamisel on teatud juhtudel sätestatud kitsendused, mis on reguleeritud kinnisasja omandamise kitsendamise seadusega ning on hetkel Põllumajandusministeeriumi poolt muutmisel.
Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse kahte Eesti ja ühte Läti kodanikku suures ulatuses rahapesu katses.
Mullu sügisel Harju maakohtu otsusel maksupettuses süüdi jäänud kahe ehitusfirma ja nende juhtide kohtuprotsess jätkus kolmapäeval Tallinna ringkonnakohtus, kus kohtualuste kaitsjad taotlesid õigeksmõistvat otsust, prokurör aga karistuste karmistamist.
Justiitsminister Rein Langi sõnul tavaliste kohtuametnike palk järgmisel aastal ei tõuse, kuna kohtunike ühing keeldus ettepanekust loobuda palgatõusust kohtuametnike kasuks.
Euroopa Komisjoni viimase siseturu tulemustabeli kohaselt on hoolimata rasketest aegadest liikmesriikide tulemused siseturueeskirjade riiklikku õigusesse ülevõtmisel jätkuvalt head, kuid Eesti ei suuda samas veel täita lubatud õigusaktide ülevõtmiste hulka.
Reede, 18 Märts 2011 18:31

Rahalise kohustuse täitmise vääring

Euroalas jääb maksmise vääringu küsimus pigem tagaplaanile, sest kui lepingupooled ei ole täitmise vääringus kokku leppinud ja kohustus täidetakse mõnes euroala liikmesriigis, peab Eesti õiguse alusel sõlmitud lepingu täitmine toimuma…
Võlgade ümberkujundamist ja võlakaitse seadust puudutava koolituse on läbinud praeguseks kokku 191 kohtunikku ja kohtuametnikku.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes