Õigus

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et ettevõttel pole endale korteri soetamisel õigus ostult sisendkäibemaksu maha arvata, kui korter pole ostetud äritegevuseks ja seda ei saa kasutada käibemaksuga maksustatava käibe tekitamise tarbeks.
Reede, 28 Oktoober 2016 11:22

Vahekohus on kui kahe teraga mõõk

Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mis reguleerib senisest põhjalikumalt vahekohtute moodustamise reegleid ja vahekohtumenetluse nõudeid.
Tallinna ringkonnakohus vabastas reedese otsusega riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse Autorollo tsiviilasjas tema vastu esitatud nõudest.
Kolmapäev, 19 Oktoober 2016 11:34

Uudsed andmekaitse põhimõtted

Andmekaitse põhimõtted on omased ka kehtivale andmekaitseõigusele ning ka nende põhimõtete järgimata jätmisel on tagajärg sama – töötlemine pole lubatud.
Äriseadustiku (ÄS) § 330 lg 1 alusel on vähemusaktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt kümnendik aktsiakapitalist, õigus nõuda üldkoosolekul aktsiaseltsi juhtimise või varaga seotud küsimustes erikontrolli määramist.
Teisipäev, 18 Oktoober 2016 13:36

Riik plaanib pikendada nõuete aegumistähtaega

Justiitsministeerium plaanib järgmisel aastal pikendada täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaega.
Teisipäev, 18 Oktoober 2016 11:31

Kuidas sõlmida kehtivat viivisekokkulepet?

Tihti leiavad meedias kajastust lepingutes sätestatud ebamõistlikult kõrged intressimäärad, kuid samavõrd ebamõistlikuks võib kujuneda ka lepingujärgne viivis, mille kujundavad pooled lepingu sõlmimisel.
Esmaspäev, 17 Oktoober 2016 10:18

Pärast maksuhalduri otsust rusikatega ei vehita

"Kohtupraktika" rubriigis võtame seekord vaatluse alla viis riigikohtu tänavust otsust, mis puudutavad nii ettevõtjate vaidlusi maksu- ja tolliametiga kui ka linnaameti ja pangaga.
Tööandjad peavad sageli tegelema ettevõttesse saabuvate kohtutäiturite nõuetega, mis toob kaasa märkimisväärselt lisatööd ja ka kulusid.
Prokuratuur on alustanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ligi 2,4 miljonit eurot toetust saanud idufirma Meratel OÜ suhtes kriminaaluurimist, kahtlustades ettevõtet soodustuskelmuses, kirjutas Postimees.
Taksos kliendi jaoks nõutud kohale paigaldatav hinnakiri peab vormiliselt täpselt vastama tingimustele, mille on ette kirjutanud Tallinna taksoveo eeskiri, leidis riigikohus oma värskes lahendis.
Riigikohus rahuldas Varbla vallaelaniku kaebuse ning tühistas Tuuleenergia OÜ-le kuuluva Tamba tuulegeneraatorite ehitus- ja kasutusload, sest ettevõte püstitas oluliselt kõrgemad tuulikud kui detailplaneering ette nägi.
Advokaadibüroo Triniti jätkab 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmääruse tutvustamist. Seekord saab ülevaate isikuandmete töötlemiseks vajalikust andmesubjekti nõusolekust, mille tingimused on määruses oluliselt karmistunud.
Kinnisasja ostmine on paljude jaoks sündmus, mis tuleb ette vaid mõned korrad elus, seetõttu on paratamatu, et selliseks ettevõtmiseks ei ole piisavalt kogemust ning ostuga kaasnevad emotsioonid varjutavad veelgi võimet…
Politsei ja prokuratuur korraldasid sõidukite tehnoülevaatuste kohta üle-eestilise uurimise ning saatsid prokuratuuri kokku viis kriminaalasja, kirjutab Eesti Päevaleht.
Tartu maakohtu alla kuuluv kinnistusosakond palub selle aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud.
Esmaspäev, 03 Oktoober 2016 16:13

Andmekaitsemääruse kohaldumisala

2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmääruse puhul tuleb tähele panna, et tegemist on õigusaktiga, mis ei tunne riigipiire, sh Euroopa Liidu omasid.
Neljapäev, 29 September 2016 16:25

Töötasu vähendamine erijuhtudel

Töösuhetes on tööandja põhikohustus kindlustada töötaja tööga ning maksta töötasu, ühepoolselt tööandja töötasu suurust muuta ei või, kuid juhul kui töötaja tööd ei tee, ei ole tööandja kohustatud ka töötasu…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes