Õigus

Tallinna halduskohus tegi esmaspäeval otsuse maksu- ja tolliameti ning ehitusmaterjalide müüja OÜ Ehitus Service vaidluses, jättes firma kaebuse rahuldamata ja menetluskulud kaebuse esitaja kanda.
Kolmapäev, 17 November 2010 22:22

5 soovitust õigusabi ostmiseks

Põhimõtteliselt ei peaks advokaadiabi ostmine erinema juuksuri juures käimisest või arhitekti käest maja projekti tellimisest. Ometi suhtuvad paljud kliendid ja ka advokaadid professionaalse õigusteenuse ostmisse ja osutamisse siiski teistmoodi kui…
Allpool toome välja mõned asjaolud, mida lepingute sõlmimisel tuleks silmas pidada. Nende asjaolude teadmine peaks olema kasulik ka juriidilist ettevalmistust mitteomavatele isikutele, kes pidevalt lepingute sõlmimisega kokku puutuvad. 
Kinnisasja reaalosadeks jagamine võib nii mõnelegi omanikule üllatusena takerduda seoses hüpoteegipidaja vastuseisuga jagamisele. Olukord on seda keerulisem, kui tegemist on kaasomandis oleva kinnistuga, kus kaasomanikele kuuluvad mõttelised osad on koormatud…
Riigiprokuratuuri andmetel korraldasid konkurentsiameti töötajad kolmapäeval läbiotsimisi seoses uurimisega, mis puudutab piima hiljutise hinnatõusu tagamaade uurimiseks algatatud kriminaalmenetlust.
Harju maakohus mõistis neljapäeval maksupettuses süüdi kaks ehitusfirmat ja nende juhid ning määras neile suured rahalised karistused.
Inimene vajab elu erinevatel etappidel riigi tuge, et mõistlikult ning inimväärselt toime tulla, kirjutab Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) vanemjurist Martin Huberg EML ajakirjas MaksuMaksjad.
Omastamises süüdistatud, kuid ringkonnakohtu otsusel õigeks mõistetud humanitaarinstituudi endise raamatupidaja Evelin Habichti õigeksmõistmine jääb riigikohtu kolmapäeval avaldatud otsusel lõplikult jõusse.
Eestis on jälitamine liiga levinud ning see ei sobi Euroopa õigusruumi, leiab vandeadvokaat Leon Glikman Postimehes avaldatud arvamusloos.
Õiguskantsler Indrek Teder vaidlustas Tallinna sünnitoetuse saamise tingimusi kehtestava määruse riigikohtus, kuna linnavolikogu ei nõustunud seda muutma.
Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on Tallinna linnavolikogu määrustega pensionäride maamaksuvabastuse andmisele seatud tingimused põhiseadusega vastuolus.
Õiguskantsler Indrek Teder ei tuvastanud Tallinna eelarve menetlemisel õigusrikkumisi, mis seaksid kahtluse alla eelarve põhiseadusele vastavuse.
Harju maakohtus pidi esmaspäeval algama protsess kelmustega enam kui 31 miljoni krooni suuruse kahju põhjustamises süüdistatava üheksa mehe ja ühe firma üle, kuid see lükkus järgmisesse aastasse, kuna üks kohtualustest…
Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis kolmapäevases otsuses, et parkimise võimaldamine ei tähenda iseenesest parkla omaniku ja parkija vahel sõlmitud lepingut.
Tallinnas alkoholi müüvad Fenomen Trade OÜ ja AS Helter-R vaidlevad kohtus sõna "alko" kasutusõiguse üle.
Esmaspäev, 11 Oktoober 2010 17:43

Võlgade sissenõudmine - variandid

Võlausaldajal on võlgnevuste sissenõudmiseks erinevaid võimalusi. Käesolevas artiklis käsitleme hagimenetlust, maksekäsu kiirmenetlust ja vahekohtumenetlust.
Õiguskantsleri poole pöördus endisi poliitvange ühendava mittetulundusühingu juhatuse liige, kes avaldas arvamust, et aastaaruande esitamise uus kord on nende ühingu jaoks liiga kulukas ja tülikas. Ei ole ilmselt vaja hakata…
Esmaspäev, 04 Oktoober 2010 16:25

Oktoobris alustab tasuta õigusabi portaal

Eesti Juristide Liit plaanib avada oktoobrikuu jooksul tasuta juriidilise abi andmise portaali.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes