Õigus

Tarbijakaitseamet on tuvastanud, et ka teise suure sideoperaatori, Tele2 tegevus sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemise korral seadme tagastamise tasu nõudmine on seadusega vastuolus ja alusetu. Amet nõudis alusetu tasu küsimise…
Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestab palju uusi õigusi andmesubjektidele ja kohustusi andmete töötlejatele.
Väikepruulikojad, mille toodang on kokku umbes protsent Eesti õlleturust, lahja alkoholi aktsiisi tõusu tõttu õlle hinda tõsta ei plaani, kirjutas Postimees.
Viimasel ajal sagenesid tarbijate pöördumised tarbijakaitseameti ja tarbijavaidluste komisjoni poole seoses Elisa Eesti rahalise nõudega 13,90 eurot, mida mobiilioperaator küsis tarbijailt sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisel. Ameti hinnangul on sellise…
Eesti on küll Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel edukamate riikides hulgas, kuid sarnaselt enamiku liikmesmaadega kasvas eelmisel aastal ka Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste arv.
Kolmapäev, 05 Juuli 2017 10:31

Ametiühingud nõuavad töötervishoiu reformi

Ametiühingud saatsid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile oma ettepanekud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse radikaalseks muutmiseks, kuna nii haigekassa kui ka tööinspektsiooni statistika haigestumiste ja tööõnnetuste osas on ametiühingute hinnangul šokeeriv.
Teisipäev, 04 Juuli 2017 11:25

Kuidas saab ärisaladust kaitsta?

Väidan, et ärisaladus ei ole seaduse järgi hästi kaitstud ja kui see on korra juba avaldatud, siis sisuliselt jääb üle ainult võimalus tegeleda tagajärgedega. Küll aga saab hea lepinguga oma…
Euroopa Kohtu kohtujuristi hinnangul võivad liikmesriigid keelata transpordifirma Uber ebaseadusliku tegevuse ja selle eest ettevõtet kriminaalkorras karistada, ilma et nad komisjonile eelnevalt seaduseelnõust teataksid.
Teisipäevast hakkab kehtima uus lõhkematerjaliseadus, mis vähendab pürotehnikaga tegelevate ettevõtete halduskoormust.
Tallinna linnavalitsus on teinud ettepaneku refinantseerida eraettevõtetega sõlmitud mitme pealinna kooli halduslepingud, mille raames on linn 10 aasta jooksul koolide eest maksnud üle 100 miljoni euro, kirjutab Eesti Päevaleht.
Laupäevast ehk 1. juulist jõustub rida maksumuudatusi; muu hulgas tõusevad lahja alkoholi aktsiisimäärad, teatud kütuste aktsiisimäärad ja leeveneb osalusoptsiooni maksureegel.
AS-i A. Le Coq juhataja Tarmo Noobi sõnul näitab riigikohtu reedene alkoholiaktsiisi planeeritust kiirema tõusu põhiseaduspärasuse otsus, et enam ükski majandusharu ei saa kindel olla oma tuleviku pärast.
Riigikohtu hinnangul ei ole seadusandja otsus tõsta lahja alkoholi aktsiisimäärasid planeeritust kiiremini, põhiseadusega vastuolus.
Rahandusministeerium tellib Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel hankega analüüsi hindamaks Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juriidilise vormi sobivust ettevõttele pandud ülesannete täitmiseks ning võimaliku restruktureerimise otstarbekust.
Eelmise aasta kohta esitatud tuludeklaratsioonide alusel tekkis 12 900 inimesel tulumaksu juurdemaksmise kohustus kokku 3,1 miljoni euro ulatuses, juurdemaksmise tähtaeg on 3. juulil.
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on tööandjal õigus usalduse kaotamise tõttu lõpetada tööleping töötajaga, kes ei lähe tööandja korraldatavasse tervisekontrolli.
Esmaspäev, 26 Juuni 2017 15:50

Kui kaua kehtib suuline laenuleping?

Jurist Martina Proosa kirjutab sellest, milleni võib viia kirjaliku lepingu puudumine või konfidentsiaalse teabe mõiste ebapiisav määratlus. Riigikohtu lahendile tuginedes selgitatakse artiklis, et tuleb eeldada, et äriühing dokumenteerib kõiki oma…
Halduskohus leidis, et sotsiaalmaksumäära langetamise ärajätmine ei tekitanud hüvitamisele kuuluvat kahju.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes